האם יש בינינו מלאכים?

תשובהלאורך כתבי הקודש, אנו רואים מקרים רבים שבהם מלאכים היו חלק בלתי נפרד מתוכניתו של אלוהים. פסוק אחד רומז לאפשרות של מלאכים להסתובב בינינו בימינו: אל תשכח להראות הכנסת אורחים לזרים, כי על ידי כך היו אנשים שגילו הכנסת אורחים למלאכים מבלי לדעת זאת (עברים יג, ב). ההתייחסות הברורה היא לאברהם, שמבקריו המלאכים הופיעו לו כבני אדם (בראשית יח). פסוק זה עשוי לאשר או לא לאשר שמלאכים אכן מסתובבים בינינו מבלי משים; הראו הוא זמן עבר, ולכן מפגשים של ימינו אינם מוזכרים במפורש.
ישנן עשרות דוגמאות כתבי הקודש של מפגשים עם מלאכים, כך שאנו יודעים שאלוהים יכול ומשתמש במלאכים כדי להשיג דברים מסוימים. מה שאנחנו לא יודעים בוודאות הוא באיזו תדירות מלאכים מרשים לעצמם להיראות על ידי אנשים. להלן היסודות על מלאכים מהתנ'ך: מלאכים יכולים להדריך אנשים (בראשית ט'ז, ט), לעזור לאנשים (דניאל ו:22), להעביר מסרים לאנשים (לוקס א':35), להופיע בחזיונות ובחלומות (דניאל י': 13), להגן על אנשים (שמות כ'ג:20), ולעזור בביצוע תוכניותיו של אלוהים.

אנו יודעים שאלוהים ברא מלאכים, והוא משתמש במלאכים בתוכניתו. למלאכים יש תחושה של אינדיבידואליות, שכן לחלקם יש שמות (כגון גבריאל ומיכאל) ולכולם יש אחריות שונה בהיררכיית המלאכים.אבל האם הם מסתובבים בינינו? אם אלוהים יבחר להשתמש בהם בתוכניותיו המותאמות עבורנו, כן, הם בהחלט יכולים להסתובב בינינו ולעשות את רצון האל. מלאכים מוזכרים בבראשית ובהתגלות, והם היו עדים לבריאת העולם (איוב ל'ח, ז). אלוהים השתמש בצבא השמימי שלו מראשית הימים ועדיין ישתמש בהם באחרית הימים, על פי הכתובים. יתכן מאוד שאנשים רבים היום פגשו או ראו מלאך מבלי ששימו לב.אם מלאכים אכן מתהלכים בינינו, זה בגלל שהם משרתים מטרה שהורתה על ידי אלוהים. התנ'ך מזכיר שדים המשוטטים על פני כדור הארץ ללא מטרה מלבד להשמיד (מתי י'ב:43–45). השטן והכוח הדמוני שלו יכולים כנראה להופיע פיזית, בדומה למלאכים קדושים. מטרתו של השטן היא לרמות ולהרוג. השטן מתחזה למלאך האור (השניים לקורינתים י'א:14).

הערה חשובה: אין לפאר או לסגוד למלאכים (קולוסים ב':18). הם ישויות שמבצעות את רצון אלוהים, והם מתייחסים לעצמם כמשרתים עמיתינו (התגלות כ'ב:9).

לא משנה אם אנו חווים מפגשים עם מלאכים, הדבר החשוב ביותר הוא שאנו חווים את הישועה באמצעות ישוע המשיח. הוא מעבר לכל המלאכים ולכל בני האדם, והוא לבדו ראוי לסגידה. אתה לבדך ה'. עשית את השמים, את השמים העליונים ואת כל צבא הכוכבים שלהם, את הארץ וכל אשר עליה, את הימים ואת כל אשר בהם. אתה נותן חיים לכל דבר, והמוני שמים עובדים אותך (נחמיה ט, ו).

Top