האם נשים יכולות לשמש כזקנות בכנסייה?

תשובהישנן שתי נקודות מבט עיקריות בשאלה האם נשים יכולות לשמש כזקנות בכנסייה. ההשקפה השוויונית גורסת שנשים יכולות לשמש כזקנות כל עוד הן ממלאות את הדרישות כפי שמתוארות בטימותיאוס א' 3:1-7 ובטיטוס 1:5-9. ההשקפה המשלימה מאשרת את ההיפך וקובעת שלנשים אסור לשרת בתפקיד של זקן בכנסיית ישוע המשיח.

הבה נסתכל על טימותיאוס א' 3:1-7: 'האמירה מהימנה: אם מישהו שואף לתפקיד משגיח, הוא רוצה משימה נעלה. לכן משגיח חייב להיות מעל לכל חרפה, ה בַּעַל של אישה אחת, מפוכחת, שולטת בעצמה, מכובדת, מסבירת פנים, מסוגלת ללמד, לא שיכורה, לא אלימה אלא עדינה, לא מתלהמת, לא חובבת כסף. הוא חייב לנהל שֶׁלוֹ משק בית משלו, עם כל הכבוד שֶׁלוֹ ילדים כנועים, כי אם מישהו לא יודע איך להסתדר שֶׁלוֹ משק בית משלו, איך יהיה הוא דואגים לכנסיית אלוהים? הוא לא חייב להיות מומר לאחרונה, או הוא עלול להיות נפוח מהתנשאות וליפול לגינוי של השטן. יתר על כך, הוא חייבים לחשוב היטב על ידי זרים, כדי ש הוא אסור ליפול לחרפה, למלכודת השטן.' (ESV)הדבר הראשון שיש לשים לב אליו בקטע זה הוא מספר הכינויים בזכר (הוא ושלו). הכינויים 'הוא', 'שלו' ו'הוא' מופיעים 10 פעמים בטימותיאוס א' ג':1-7. כתוצאה מכך, קריאה שטחית בלבד של הקטע הזה תוביל את האדם הממוצע למסקנה שתפקיד של זקן/משגיח חייב להתמלא על ידי גבר. גם הביטוי בעל של אישה אחת מצביע על כך שמשרת זקן מניחה/נועדה להתמלא על ידי גברים. אותן נקודות מובאות גם בקטע המקביל של טיטוס א' 5-9.הקטעים המתארים את כישוריהם וחובותיהם של זקנים/משגיחים אינם פותחים פתח לנשים לשמש כזקנות. למעשה, השימוש העקבי בכינויי זכר ובטרמינולוגיה טוענים בתוקף לכך שמשרת זקן/משגיח מוגבל לגברים בלבד. כמו בסוגיות אחרות בוויכוח הזה, שאלת הנשים המשמשות כזקנות אינה עניין של שוביניזם. בשום מובן אין זה עניין של גברים עדיפים על נשים. במקום זאת, אלוהים מגביל את תפקיד הזקן לגברים רק בגלל שכך הוא בנה את הכנסייה לתפקד. גברים יראי אלוהים אמורים לשמש כמנהיגות, כאשר נשים משרתות בתפקידים התומכים החשובים ביותר.

Top