האם הרומאים נתנו לישו 39 מלקות?

האם הרומאים נתנו לישו 39 מלקות? תשובהרגע לפני צליבתו, ישוע הוכה על ידי הרומאים (יוחנן יט:1). התנ'ך אינו מציין ישירות כמה מלקות קיבל ישוע. דברים כ'ה ג' קובעים שאסור לפושע לקבל יותר מארבעים מלקות. כדי להימנע מהפרה אולי בטעות של פקודה זו, היהודים היו נותנים לעבריין רק 39 מלקות. השליח פאולוס הזכיר מנהג זה ב-2 לקורינתיים י'א:24, חמש פעמים קיבלתי מהיהודים את ארבעים המלקות פחות אחד. אבל שוב, ישוע הוכה על ידי הרומאים, לא על ידי היהודים. אין סיבה להאמין שהרומאים ילכו אחר מסורת יהודית. מלקות היה העונש שהורה לישוע על ידי פונטיוס פילטוס: יש להלקות אותו (מתי כ'ז:26) אך לא להרוג אותו בדרך זו. מותו היה אמור להתבצע בצליבה לאחר ההלקאה.

קשה לדמיין את רמת השנאה הדרושה כדי להעביר אדם חף מפשע לגורל כזה. אולם המנהיגים היהודים ופילאטוס עשו את הדבר הזה, בידיעה שישוע חף מפשע. גרוע מכך, האיש שהם שלחו להלקות ולצלוב היה בן האלוהים. אנו שומעים ומתייחסים לסיפור מותו של ישוע לעתים קרובות כל כך, שלפעמים איננו מצליחים לעצור ולחשוב עד כמה נהגו בו מרושע על ידי אלה שהוא בא להציל. הייסורים שסבל התנבאו בישעיהו: על פשעינו נפצע, על עוונותינו חבול: ייסור שלום שלנו עליו; ובפסיו נתרפא (ישעיהו ל'ג, ה). הפסים הנזכרים בנבואה זו הם התייחסות ישירה למלקות שישוע קיבל.בין אם היו 39 מלקות או 40 או מספר אחר, ההלקאה הייתה חוויה קשה ומכאיבה. ובאופן אמיתי מאוד, מותו של המשיח השפיע על ריפוי רוחני למי שיאמין. ישעיהו משווה את האנושות לעדר כבשים שהתרחק מהרועה, כל חיה הולכת בדרכה - תמונה של חוסר הרמוניה וסכנה. אבל ה' הניח עליו את עוון כולנו (ישעיהו ל'ג, ו). התמימות הטהורה והמושלמת של ישוע המשיח, חוכמתו וכוחו היצירתי, היו כולם נוכחים בגופו האנושי. הרועה ללא רבב בחר לקבל מוות לא ראוי ואכזרי כדי להציל את כבשו. גם את זה ניבא ישוע. לפני מעצרו הוא אמר, אני הרועה הטוב. הרועה הטוב נותן את נפשו למען הצאן. . . . אני הרועה הטוב. אני מכיר את שלי ושלי מכיר אותי, כשם שהאב מכיר אותי ואני מכיר את האב; ונתתי את חיי למען הצאן. . . . מסיבה זו, האב אוהב אותי, כי אני מסירה את חיי כדי שאחזור עליהם. אף אחד לא לוקח את זה ממני, אבל אני מניח את זה מרצוני. יש לי סמכות להניח אותו, ויש לי סמכות לקחת אותו שוב. חיוב זה קיבלתי מאבי (יוחנן י':11, 15, 17–18).ישוע בחר לקחת את העונש שלנו. האב בחר לשלוח את ישוע לצלב. הם קשרו קשר להציל את כל מי שיאמין ולהראות בפצעיו הנוראים של ישוע גם את חומרת חטאנו וגם את עומק אהבתו.

Top