האם באמת המכשפה מאנדור זימנה את שמואל מהמתים (שמואל א' כ'ח:7-20)?

תשובההחשבון של מכשפת אנדור שזימנה את שמואל מתועד בשמואל א' כ'ח:7-20, וזהו התיאור המקראי היחיד של מישהו שנפטר באופן כזה. שאול, לאחר ששלל מעצמו כל אמצעי לגיטימי של קלט רוחני כתוצאה מאי-ציותו ומרידתו שלו, הלך שוב בטיפשות בכך שחיפש את המשאב עצמו (מדיום) שהוציא קודם לכן מהארץ. על פי החוק האלוהי נאסרו מישראל מדיומים וספירליסטים (דברים יח, יא), ואסור היה על ישראל להיטמא בהם (ויקרא י'ט, ל'א). זה שהמלך יתכופף לזה מעיד עד כמה הוא נפל מחסדו של אלוהים.

הקטע לא נותן לנו שום סיבה להאמין שזה היה מישהו אחר מלבד שמואל, שמתואר על ידי המדיום כזקן לבוש בחלוק (פס' 14). ברור שגיל ולבוש אינם קיימים בתחום הרוחות של המתים, אבל אלוהים העניק לשמואל בנס הופעות כאלה שיאפשרו לשאול לתפוס מי זו הרוח. ההודעה שמסר שמואל לשאול הייתה מדויקת לחלוטין. אלוהים התיר למכשפה מאנדור לזמן את שמואל הנביא כדי למסור למלך שאול את החדשות על תבוסתו ומותו הקרובים.זה לא אומר שזה באמת אפשרי למכשפות או מדיומים לדבר עם המתים, רק שאלוהים התיר זאת בחריג זה. כאשר אדם מת, נשמתו נלקחת לגן עדן או לגיהנום, תלוי אם הוא שם את אמונתו במשיח (מתי כ'ה:46). אין סיבה להאמין שלאדם שנפטר יש יכולת כלשהי לצאת מגן עדן או גיהנום כדי לבקר את בני משפחתו החיים. כל טענה כזו היא הונאה דמונית (לקורינתים השניים י'א:14-15). אלוהים הכריז על מנהגים כאלה כמתועבים בעיניו, ומי שנהג בדברים כאלה בישראל היו מומתים (ויקרא כ' 27; דברים יח 10-12). השטן לא היה רוצה יותר מאשר שאנשים יתעסקו בעולם הנסתר של ספיריטיזם ונקרומיות. מצוותיו של אלוהים בנוגע לדברים אלו נועדו להגן עלינו מפני מזימות אויבנו, השטן, שמסתובב כאריה שואג ומחפש מישהו לטרוף (פטרוס א' ה':8).Top