האם התנ'ך אומר שנטישה היא סיבה מוצדקת לגירושים ולנישואים מחדש?

תשובההכתוב ברור שנישואים הם חלק ממנדט הבריאה. הדבר היחיד בבריאה שאלוהים אמר שהוא לא טוב היה לבדו של האדם (בראשית ב, יח), אז האישה נבראה, וקשר הנישואין נוצר. האישה נועדה להיות בקשר משלים עם הגבר, כעוזרתו (בראשית ב' 21-22). ה' בירך אותם וקבע שהאיש אחראי לעזוב את הבית ולהקמת משק בית חדש עם אשתו. השניים היו אמורים להפוך לבשר אחד - כלומר, הם לא היו עוד שני יחידים אוטונומיים, נפרדים, אלא בית אחד (בראשית ב', כ'ד).

לאורך הכתובים אנו רואים את הרעיון שנישואים מייצגים את מערכת היחסים שיש לאלוהים עם עמו. נישואין מתוארים כיחסי ברית במלאכי ב' 14 ובמשלי ב' 17. בהושע, אלוהים אומר שהוא יארוס את עמו בנישואין (ב':19-20). בברית החדשה, פאולוס מתאר את הנישואים כסוג של מערכת היחסים של ישו עם הכנסייה שלו (אפסים ה':22-32).בגלל החשיבות המיוחסת ליחסי הנישואין, ובגלל מה שהוא מציג, אין זה מפתיע שאלוהים ישים גבולות חמורים לגירושין. דברים כ'ד מתארים כמה קווים מנחים לגירושין (פסוקים א'-ד'), אך אלו כלליות כל כך עד שהן היו פתוחות לשינוי משמעותי בפרשנות הרבנית. חלק מהרבנים לימדו בעצם שגירושים יכולים להיות מכל סיבה שהיא, בעוד שאחרים דגלו בהגבלות מחמירות. ישוע הראה שחוק משה רבנו אינו מצדיק גירושין, אלא מגביל אותם (מתי י'ט:3-9). משה התיר להתגרש רק מתוך הכרה שטבענו החוטא ידרוש זאת (בגלל קשיות לבבך). השקפתו של ישוע לגבי קביעות הנישואין מתבהרת במתי ה':31-32, שם הוא אומר שההצדקה היחידה האפשרית היא ניאוף.הרעיון שנטישה היא הצדקה אפשרית לגירושין מגיע ממכתבו של פאולוס לקורינתים (הראשונה לקורינתים ז':10-16). לאחר שקבע כי הוראתו המפורשת של ישוע בנושא היא שגירושים אינם אמורים לקרות, פאולוס מתייחס למצב שלא היו ליהוה מילים ספציפיות לגביו. אין להתייחס למילותיו של פאולוס כאן, בהקדים לשאר, אני, לא האדון..., בהשראת רוח הקודש. בפסוק 15, פאולוס אומר שבמקרה של מאמין הנשוי לכופר, אם הכופר בוחר לעזוב את מערכת היחסים, על המאמין לא חלה שום חובה להתעקש שהנישואים יימשכו. המילים האחרונות של אותו פסוק מסבירות מדוע - אלוהים קרא לנו לשלום. נישואים שנשארו שלמים למרות רצונו של אחד מבני הזוג לעזוב, בוודאי לא יהיו שלווים.

באופן מסורתי, הדוקטרינה הרפורמית היא שיש לשמור על גירושין רק מסיבות של בגידה. עם זאת, העובדה שמשהו חוקי אינה אומרת שזו דרך הפעולה הטובה ביותר (ראה א' לקורינתים ו':12). יחסי הנישואין הם היחסים האינטימיים ביותר בין בני האדם (ומכאן ההצהרה האחד של בראשית ב'). בהתאם, המילים לגירושין הן בעברית והן ביוונית הן חזקות מאוד, מה שמצביע על עיבוד אמיתי של מערכת יחסים. הדפוס המקראי לנישואין הוכח שוב ושוב כמצליח בחברות בכלל. נישואים חזקים בונים משפחות חזקות, ומשפחות חזקות בונות כנסיות חזקות וקהילות חזקות. למרות שגירושים מותרים במקרים מסוימים, דרך הפעולה האמיתית המקראית תהיה לנזוף, להמתין לתשובה, להציע סליחה ולהתפייס (ראה מתי י'ח:15-17).Top