האם הגלטים ג':27 מלמדים שהטבילה נחוצה לישועה?

תשובהקבוצות המאמינות שהטבילה הכרחית לישועה פונות לעתים קרובות לגלטים 3:27 כאחד מטקסטים ההוכחה שלהן לדעה שהטבילה הכרחית לישועה. בכך הם מתעלמים מההקשר של הקטע כמו גם מההקשר הכולל של כתבי הקודש כדי לנסות לכפות על קטע זה את השקפתם התיאולוגית המוקדמת.

כדי לקבוע אם הקטע הזה באמת תומך בהתחדשות הטבילה, צריך פשוט לקרוא את ההקשר המיידי כדי לדעת שלא. ההקשר הכולל של הגלטים מתרכז בתוכחתו של פאולוס שחלק מהגלטים הפכו מבשורה אמיתית אחת לבשורה שקרית אחרת שלא יכלה להציל אותם (גלטים א':6-10). הבשורה הכוזבת שהם אימצו הייתה כזו שעירבה את חסדו של אלוהים עם מעשי החוק, כולל ברית מילה, כדרישה להיוושע, בדומה לאלה שמוסיפים את הטבילה כדרישה לישועה. המסר של פאולוס בגלטים הוא מאוד מאוד ברור - אנחנו מוצדקים לא על ידי מעשי התורה אלא על ידי אמונה במשיח (גלטים ב':16). ההקשר הזה של הצדקה על ידי אמונה בלבד במשיח בלבד נראה לאורך שלושת הפרקים הראשונים של הגלטים והוא מתחזק בגלטים ג':26, כי כולכם בני אלוהים באמצעות אמונה במשיח ישוע. פסוק זה, יחד עם כל שאר קטעי הכתובים העוסקים בישועה, מבהירים שהישועה היא באמצעות אמונה במשיח ישוע, ומכיוון שכדי לטבילה תהיה משמעות כלשהי, יש להקדים אותה תמיד באמונה, אנו יכולים לדעת ש האמונה במשיח היא שמצילה אותנו, לא את הטבילה הבאה אחרי האמונה. אמנם הטבילה חשובה כדרך לזהות אותנו עם המשיח, אך יש לה משמעות רק אם היא נובעת מאמונה מושיעה שתמיד באה במקום הראשון.הגלטים 3:27 אומר, כי כולכם שהוטבלתם למשיח התלבשתם במשיח. האם יש סיבה מההקשר של הקטע הזה להניח שזה מדבר על טבילת מים? התשובה המתבקשת היא לא. אין ראיות הקשריות שעליהן ניתן להסיק מסקנה זו. אנו יודעים מהכתובים שיש יותר מסוג אחד של טבילה הנלמדת בברית החדשה (עברים ו, ​​ב), אז מדוע יש להניח שמדובר בטבילת מים? השאלה שעלינו לענות עליה מהכתוב היא, כיצד אנו נטבל למשיח? או דרך אחרת לשאול את זה היא מה הופך אדם לנוצרי? או אולי, מה ההבדל החשוב ביותר בין נוצרי ללא נוצרי? התשובה לשאלות אלו נמצאת ברומיים ח' 9, אבל אתה לא בבשר אלא ברוח, אם אכן רוח אלוהים שוכנת בך. עכשיו אם למישהו אין את רוח המשיח, הוא לא שלו.כתבי הקודש ברורים מאוד שהגורם הקובע אם אדם הוא נוצרי או לא הוא הנוכחות השוכנת של רוח הקודש. עם האמת הזו בראש, בואו נסתכל על קטע אחר שמדבר על ההטבלה למשיח. כי כמו שהגוף אחד ויש לו הרבה איברים, אבל כל איברי הגוף האחד, בהיותם רבים, הם גוף אחד, כך גם המשיח. כי ברוח אחת הוטבלנו כולנו לגוף אחד - בין יהודים ובין יוונים, בין עבדים ובין בני חורין - וכולנו נשתו לרוח אחת (הראשונה לקורינתים י'ב:12-13). מה זה שהופך אדם לנוצרי? היא שוכנת על ידי רוח הקודש. איזו טבילה היא שמכניסה אותנו לתוך המשיח או הופכת אותנו לחלק מגופו של המשיח? זוהי הטבילה ברוח אחת. ברור שהטבילה שעליה מדברים ה-1 לקורינתיים 12:12-13 והגלטים 3:27 אינה טבילת מים כלל. זוהי הטבילה של רוח הקודש שבאמצעותה אנו חתומים ברוח הקודש של ההבטחה (אפסים 1:13-14) ונעשה חלק מגופו של ישו כאשר אנו שוכנים ברוח הקודש שלו. ישוע הבטיח לתלמידיו לפני שעזב אותם שהוא ישלח להם עוזר נוסף, רוח הקודש השוכנת אתכם ותהיה בכם (יוחנן י'ד:16-18).

הנוכחות השוכנת של רוח הקודש היא זו שמטבילה אותנו לגופו של המשיח, כפי שניתן לראות בבירור ב-1 לקורינתיים 12:12-13. יוחנן המטביל ניבא שבזמן שנשלח להטביל במים, ישוע היה זה שיטביל ברוח הקודש (יוחנן א':33-34). הטבילה הזו, הנקודה שבה אנו מקבלים את שכונת רוח הקודש, היא שמטבילה אותנו לגוף המשיח. גלטים 3:27 אינו מתייחס לטבילת מים כלל. טבילת מים היא סמלית למה שמושג כאשר אנו נטבלים לגוף אחד על ידי רוח אחת. הטבילה של רוח הקודש היא מה שחשוב. כאשר אנו מקבלים את הנוכחות השוכנת של רוח הקודש כפי שהובטחה על ידי המשיח זה כאשר אנו הופכים לחלק מגופו של המשיח או נטבל למשיח. לאלה המנסים לכפות התחדשות הטבילה לתוך הגלטים 3:27 אין בסיס מקרא לעשות זאת.Top