האם אלוהים מעניש אותנו כשאנחנו חוטאים?

תשובהעבור המאמינים בישוע, כל החטא שלנו - עבר, הווה ועתיד - כבר נשפט על הצלב. כנוצרים, לעולם לא נידון על חטאנו. זה נעשה אחת ולתמיד: אין כעת גינוי למי שנמצאים במשיח ישוע (רומים ח':1). בגלל הקרבתו של המשיח, אלוהים רואה רק את צדקתו של המשיח כשהוא מסתכל עלינו. חטאנו נסמר לצלב עם ישוע, ולעולם לא ניענש על כך, במובן של נידון. יחד עם זאת, אלוהים אכן מעניש את ילדיו כשהם שוגים, כפי שכל אב טוב היה עושה. אז אפשר לומר שהנוצרים נענשים על חטא, אבל רק במובן של משמעת באהבה. שאר מאמר זה יתייחס למשמעת כדי להימנע מההצעה שהנוצרים מקבלים עונש (גינוי) מאלוהים על חטאם.

אם נמשיך לפעול בדרכים חוטאות ולא נחזור בתשובה ונחזור מהחטא הזה, אלוהים מביא עלינו את המשמעת האלוהית שלו. אם לא, הוא לא היה אבא אוהב ומודאג. כשם שאנו משמיעים את ילדינו לרווחתם, כך אבינו שבשמיים מתקן באהבה את ילדיו לטובתם. העברים 12:7-11 אומר לנו, 'כאשר אתם סובלים את המשמעת האלוהית הזו, זכרו שאלוהים מתייחס אליכם כאל ילדיו שלו. מי שמע על ילד שמעולם לא היה ממושמע? אם אלוהים לא מטיל עליך משמעת כפי שהוא עושה את כל ילדיו, זה אומר שאתה לא לגיטימי ובסופו של דבר לא באמת הילד שלו. מכיוון שאנו מכבדים את אבותינו הארציים אשר משמעו אותנו, האם לא עלינו להיכנע ביתר שאת למשמעת אבינו שבשמים ולחיות לנצח? שכן אבותינו הארציים גזרו עלינו משמעת במשך כמה שנים, ועשו את המיטב שידעו. אבל המשמעת של אלוהים תמיד נכונה וטובה עבורנו כי זה אומר שנשתתף בקדושתו. שום משמעת אינה מהנה בזמן שהיא מתרחשת - היא כואבת! אבל אחר כך יהיה יבול שקט של חיים נכונים למי שהוכשר בדרך זו.משמעת, אם כן, היא כיצד אלוהים הופך את ילדיו באהבה ממרד לציות. באמצעות משמעת עינינו נפתחות בצורה ברורה יותר לנקודת המבט של אלוהים על חיינו. כפי שקבע דוד המלך בתהילים 32, המשמעת גורמת לנו להתוודות ולהתחרט על חטא שעדיין לא התמודדנו איתו. בדרך זו המשמעת היא טיהור. זה גם זרז צמיחה. ככל שאנו יודעים יותר על אלוהים, כך אנו יודעים יותר על רצונותיו לחיינו. המשמעת מעניקה לנו את ההזדמנות ללמוד ולהתאים את עצמנו לצלמו של המשיח (רומים י'ב:1-2). משמעת זה דבר טוב!עלינו לזכור שהחטא הוא דבר קבוע בחיינו בזמן שאנו עדיין על כדור הארץ (רומים ג':10, 23). לכן, אנחנו לא רק צריכים להתמודד עם המשמעת של אלוהים על אי הציות שלנו, אלא עלינו להתמודד גם עם ההשלכות הטבעיות הנובעות מהחטא. אם מאמין יגנוב משהו, אלוהים יסלח לו ויטהר אותו מחטא הגניבה, ויחזיר את האחווה בינו לבין הגנב שחוזר בתשובה. עם זאת, ההשלכות החברתיות של גניבה יכולות להיות קשות, ולגרום לקנסות או אפילו למאסר. אלו הן השלכות טבעיות של החטא ויש לשאת אותן. אבל אלוהים פועל אפילו דרך ההשלכות הללו כדי להגביר את אמונתנו ולהאדיר את עצמו.

Top