האם אלוהים מפתה אותנו לחטוא?

תשובהבבראשית כב:א, המילה העברית שתורגמה מפתה היא המילה נאקה , וזה אומר לבדוק, לנסות, להוכיח, לפתות, לבחון, להוכיח או לבדוק. מכיוון שיש לו כל כך הרבה מילים נרדפות אפשריות, עלינו להסתכל על ההקשר ולהשוות אותו לקטעים אחרים. כאשר אנו קוראים את סיפור האירוע, אנו מציינים שאלוהים לא התכוון לאברהם להשלים את קורבן יצחק. עם זאת, אברהם לא ידע זאת והיה מוכן לבצע את פקודותיו של אלוהים, ביודעו שאם אלוהים ידרוש זאת, הוא היה מסוגל להקים את יצחק מן המתים (עברים יא:17-19). קטע זה בעברית עדיף לתרגם את אברהם 'נוסה' במקום לומר שהוא התפתה. לכן, המסקנה היא שבבראשית כב:א המילה העברית שתורגמה לפתות קשורה לבדיקה או הערכה של משהו.

ג'יימס 1:13 נותן עיקרון מנחה: לאף אחד אין את הזכות לומר שהוא התפתה על ידי אלוהים. המילה של חיונית להבנתנו את האמירה הזו, כי היא מציינת את מקורו של משהו. פיתויים לחטוא אינם מקורם באלוהים. ג'יימס מסכם: לא ניתן להתפתות לאלוהים עם רוע, ואלוהים אינו מפתה אף אחד לחטוא.מילה חשובה נוספת בדיון זה מצויה ב-James 1:3 - אחיי, חשבו הכל שמחה כאשר אתם נקלעים לנסיונות שונים; לדעת שבחינת אמונתך מייצרת סבלנות. המילה היוונית מתורגמת נסיונות מציינת צרות, או משהו ששובר את דפוס השלווה, הנוחות, השמחה והאושר בחייו של מישהו. צורת הפועל של מילה זו פירושה להעמיד מישהו או משהו במבחן, במטרה לגלות את טבעו של אותו אדם או את איכותו של הדבר. אלוהים מביא מבחנים כאלה כדי להוכיח - ולהגביר - את כוחה ואיכות האמונה של האדם ולהוכיח את תקפותה (פס' 2-12). לכן, לפי ג'יימס, כאשר אנו עומדים בפני פיתויים, מטרתו של אלוהים היא להוכיח את אמונתנו ולייצר אופי. זה מניע גבוה, טוב ואצילי.האם יש פיתויים שנועדו לגרום לנו להיכשל? כן, אבל הם לא באים מאלוהים - הם באים מהשטן (מתי ד':1), מלאכיו המרושעים (אפסים ו':12), או מעצמנו (רומים י'ג:14; גלטים ה':13). אלוהים מאפשר לנו לחוות אותם, והם מותרים לטובתנו. אלוהים אמר לאברהם להציע ליצחק - הפיתוי לא נועד לגרום לאברהם לחטוא, אלא לבחון ולהוכיח את אמונתו.

Top