האם אלוהים רואה חטא לא מכוון אחרת?

תשובהספר ויקרא דרש מנחות שונות על סמך האם החטא היה מכוון או לא מכוון. האם זה אומר שאלוהים רואה חטאים לא מכוונים אחרת?

לא בדיוק. ברור שאלוהים הבחין בין חטאים בכוונה ללא כוונה מבחינת המנחות בברית הישנה. ויקרא ד'2-3 מציין את הדוגמה הזו: כאשר מישהו חוטא בשוגג ועושה את האסור בכל מצוות ה' - אם הכהן המשוח חוטא, ומביא אשמה על העם, עליו להביא אל ה' פר צעיר ללא פגם. קרבן חטאת על החטא שחטא.הרעיון של חטא לא מכוון בויקרא ד' קשור לחטא על ידי תועה או במקרה. במקרים אלה ניתן להציע הצעה. עם זאת, לא הייתה מנחה זמינה כאשר אדם חטא בכוונה. במדבר ט'ו:30-31 נאמר: כל החוטא בהתרסה, יליד או זר, מגדף את ה' ויש להינתק מעם ישראל. כיון שבזו את דבר ה' והפרו את מצוותיו, ודאי יש לכרותם; אשמתם נשארת עליהם. אלה שמרדו בביצוע חטא מכוון היו צריכים להיות מנותקים או מופרדים מהעם.אמנם ייתכן שהייתה הבחנה במונחים של ההשלכות של חטאים לא מכוונים ומכוונים בברית הישנה, ​​אך ברור שהתנ'ך כולם חטאו ואינם נופלים מתהילתו של אלוהים (רומים ג':23). הקורבנות של הברית הישנה בישלו את הקרבת ישוע המשיח עצמו כקורבן על הצלב עבור חטאינו. ישוע הוא התחליף המספק לסליחה וחיי נצח.

ביוחנן 14:6 ישוע מלמד, אני הדרך, והאמת והחיים. אף אחד לא בא אל האב מלבד דרכי. למרות שכל אדם חטא (מלבד ישוע), יש לנו הזדמנות לסליחה ולגאולה מהחטא באמצעות הקרבתו של ישוע על הצלב. באמונה בו מתקבלת הישועה (אפסים ב':8-9). זה נכון ללא קשר לחטאים מכוונים או לא מכוונים, בין אם אדם מאמין שהוא חטא מעט או חטא הרבה.הכתוב ברור שהאנושות נבראה בטוב אבל חוטאת כעת כתוצאה מהנפילה (בראשית ג'). ללא קשר לסוג או רמת החטאים שאדם ביצע, ישוע מספיק כדי לסלוח ולהציע חיי נצח. אלה שדוחים את הבשורה, ללא קשר לכמה או מעט חטא הם חטאו, ייפרדו מאלוהים לנצח ויחוו עונש נצחי על חטאיהם. אלוהים קורא לכל האנשים לבוא אליו, כי אין שם אחר מתחת לשמים שניתן להציע ישועה (מעשי השליחים ד':12).

Top