איך אני יודע אילו מהבטחותיו של אלוהים מיועדות לי?

תשובהיש ממש מאות מהבטחותיו של אלוהים בתנ'ך. איך נוכל לדעת אילו הבטחות חלות עלינו, אילו הבטחות נוכל לטעון? כדי לנסח שאלה זו בצורה אחרת, כיצד ניתן להבחין בין הבטחות כלליות להבטחות ספציפיות? הבטחה כללית היא הבטחה שניתנת על ידי רוח הקודש לכל מאמין בכל עידן. כאשר המחבר כתב את ההבטחה, הוא לא הציב מגבלות על פרק זמן או נמען.
דוגמה להבטחה כללית היא ג'ון א' 1:9, אם נתוודה על חטאינו, הוא נאמן וצודק כדי לסלוח לנו על חטאינו ולנקות אותנו מכל עוולה. הבטחה זו מבוססת על טבעו הסלחני של אלוהים וזמינה לכל המאמינים בכל מקום. דוגמה נוספת להבטחה כללית היא הפיליפאים ד':7, ושלום אלוהים, העולה על כל תבונה, ישמור על לבבותיכם ועל דעתכם במשיח ישוע. הבטחה זו ניתנת לכל המאמינים שמסרבים לדאוג מביאים את בקשותיהם לאלוהים (פס' 8). דוגמאות נוספות להבטחות כלליות כוללות תהילים א':3; 27:10; 31:24; ג'ון ד' 13-14 (שימו לב למילה מי); והתגלות 3:20.

הבטחה ספציפית היא הבטחה שניתנת לאנשים ספציפיים בהזדמנויות ספציפיות. ההקשר של ההבטחה יבהיר בדרך כלל מי המקבל. לדוגמה, ההבטחה של מלכים א' ט':5 היא מאוד ספציפית: אקים את כס מלכותך על ישראל לנצח. הפסוקים הקודמים והבאים מבהירים שאלוהים מדבר רק אל שלמה המלך.לוקס ב':35 מכיל הבטחה ספציפית נוספת: וחרב תפלור גם את נשמתך. נבואה/הבטחה זו הופנתה למרי והתגשמה במהלך חייה. בעוד שהבטחה ספציפית לא מוענקת לכל המאמינים בדרך כלל, רוח הקודש עדיין יכולה להשתמש בהבטחה ספציפית כדי להדריך או לעודד כל אחד מילדיו. לדוגמה, ההבטחה של ישעיהו 54:10 נכתבה מתוך מחשבה על ישראל, אך רוח הקודש השתמשה במילים אלה כדי לנחם נוצרים רבים כיום: אהבתי הבלתי נכשלת אליך לא תתערער ולא תוסר ברית השלום שלי.כאשר הוא הובל להעביר את הבשורה לגויים, השליח פאולוס טען להבטחתו של ישעיהו: הפכתי אותך לאור לגויים, למען תביא ישועה עד קצה הארץ (מעשי השליחים יג:47). הבטחתו של ישעיהו נועדה במקור למשיח, אך בה מצא פאולוס הדרכה מהאדון לחייו שלו. כאשר טוענים לאחת מהבטחותיו של אלוהים מהכתובים, עלינו לזכור את העקרונות הבאים:

1) הבטחותיו של אלוהים הן לרוב מותנות. חפש את המילה אם בהקשר.
2) אלוהים נותן לנו הבטחות לעזור לנו להיכנע טוב יותר לרצונו ולבטוח בו. הבטחה לא גורמת לאלוהים להתכופף לרצוננו.
3) איננו יכולים להתיימר לדעת בדיוק מתי, היכן או כיצד יתגשמו הבטחותיו של אלוהים בחיינו.

Top