כיצד מתאר התנ'ך את הגופים המהוללים שיהיו לנו בגן עדן?

תשובהבעוד שהתנ'ך אינו מתאר בפירוט את הגופים המהוללים שנקבל בגן עדן, אנו יודעים שהם יהיו כמו זה של גופו שקם לתחייה של ישוע. גופנו האנושי מתואר ב-1 לקורינתיים 15:42–53 כמתכלה, חסר כבוד וחלש, הכל בשל החטא. גופינו המהוללים יהיו בלתי נדלים, מכובדים וחזקים. גופינו החדשים לא יהיו עוד גופים טבעיים, נתונים לריקבון ולמוות; נחיה בניצחון על החטא והמוות, שניצח על ידי המשיח בשמנו (הראשונה לקורינתים ט'ו:57).

כגופים בלתי מתכלים, הם לא יסבלו עוד ממחלות ומוות, ולא יהיו נתונים לעולם לחום וקור או לרעב ולצמא. גופנו החדש יהיה מכובד בכך שהם לא יהיו בושה או בושה בגלל החטא. כאשר אדם וחוה חטאו, הדבר הראשון שהם חשו היה בושה בגלל ערימותם (בראשית ג':6–7). למרות שהתנ'ך אינו מציג גופים מהוללים כעירומים, אלא לבושים בבגדים לבנים (התגלות ג':4–5, 18), הם יהיו טהורים ולא נטמאים מחטא. הגוף הארצי שלנו חלש במובנים רבים. לא רק שאנו כפופים לחוקי הכבידה הטבעיים והזמן/מרחב, אנו נחלשים מהחטא והפיתויים שלו. גופינו המהוללים יועצמו על ידי הרוח שבבעלותה אותנו, והחולשה לא תהיה עוד.כשם שגופנו הארציים מתאימים באופן מושלם לחיים עלי אדמות, גופנו הקמים לתחייה יתאימו לחיים בנצח. תהיה לנו צורה ומוצקות למגע (לוקס כ'ד:39–40). סביר להניח שנוכל ליהנות מאוכל, אך לא נדחף אליו מכורח או רצון בשרי (לוקס כ'ד:41–43). וכמו משה ואליהו, נוכל לרחוץ בתפארת יוצרנו בחברת בנו היקר (מתי י'ז 2-3; פיליפאים ג' 10). הגופים שאנו יורשים יהיו דומים יותר למה שאלוהים התכוון במקור, ולא למה שאנו שוהים בו כעת. חלפו החולשה והחולשה של בשרנו החוטא; אדרבא, נתפאר עם המשיח, והתהילה הזו תתרחב אל הגופים שבהם נתגורר.Top