איך ישוע הוא הרועה האמיתי ביוחנן 10:1-5?

תשובהבהתייחסו לעצמו כאל הרועה האמיתי, ישוע העלה דימויים שהיו מוכרים לשומעיו. הוא השתמש מספר פעמים בסמלים של צאן ורועה הצאן שלהם, והתייחס לעצמו לא רק כרועה האמיתי, אלא הרועה הטוב (יוחנן י':11), ודלת הצאן (יוחנן י':7). שלוש ההצהרות ביוחנן 10 מציגות תמונה שלמה של האדון שהוא הרועה שלנו (תהלים כג).

על מנת להבין מה ישוע התכוון להעביר באמצעות דימויים של כבשים/רועים, עלינו להבין את הרועה המזרח תיכוני של תקופת המקרא. תפקידו היה מלוכלך ומסוכן. פעמים רבות כל מה שהרועה נאלץ להדוף נגד אריות וחיות בר אחרות היה מטה עם נוכל. הוא שם את חייו ברצון למען עדרו. בלילות הוא היה מכניס את הצאן לדיר מאולתר שיש לו רק דרך אחת להיכנס ולצאת. הרועה היה פותח לדלת לדיר, קורא לכבשים בשמות, והם היו נכנסים ומתמקמים בשלום ללילה.כבשים הן חיות עצבניות ומפחידות בקלות. מכיוון שהם ידעו את קולו של הרועה, הם היו נרגעים והלכו אחריו ואחרי אף אחד מלבדו. כמה עדרים יכולים להתערבב יחד, וכאשר הרועה האמיתי של העדרים מדבר, הם נפרדים והולכים אחריו. אם יבוא גנב, הכבשים לא ילכו אחריו כי הם לא יודעים את קולו. בלילה שוכב הרועה בשער הדיר, לתת את נפשו במידת הצורך כדי להגן על עדרו. והגנב יכול רק לטפס מעבר לגדר כי הרועה שומר על השער. ישוע הוא הרועה האמיתי לכבשים (מאמינים אמיתיים) שהם שלו. אנו מכירים אותו, אנו מזהים את קולו, ואנחנו הולכים רק אחריו (יוחנן י':27–28).מה שישוע אומר כאן קשור ישירות לג'ון י'ד:6: אני הדרך, האמת והחיים. איש לא בא אל האב חוץ ממני. ישוע הוא לא רק הרועה הטוב שנותן את חייו מרצון למען צאנו (יוחנן י':11), אלא הוא גם השער או הדלת של הצאן (יוחנן י':9). במטאפורה זו ישוע מציג את עצמו כמי שנותן ישועה, זה שמציע גישה לגן עדן. אז, ישוע הוא הרועה האמיתי ששומר על הצאן שלו, הרועה הטוב שנותן את חייו עבורם, והפתח לגן עדן עבור הכבשים שמכירים אותו ומוכרים על ידו.

ישוע גם אומר שהיו רבים שבאו לפניו והעמידו פנים שהם רועי צאן טובים. אבל, הוא אומר, הם גנבים ושודדים שבאים בתוך הצאן. הוא רומז לרועי השקר של ישראל, הפרושים שלא אהבו את העם, וגם לא היו מוכנים להקריב למענם. רועי השקר המונו מעצמם וצדקנים הובילו את צאן ישראל שולל מהכרת המשיח האמיתית, ונאחזים בדת מבוססת יצירות שלא יכלה להוביל לישועה (יחזקאל ל'ד:1–31). המנהיגים הללו לא היו הרועים האמיתיים של ישראל אלא היו כמו גנבים ששדדו את הצאן למען רווחתם. למרבה הצער, רועים כוזבים כאלה עדיין נמצאים בשפע היום, מעוניינים יותר לגנוז את העדר למען הרווח האישי שלהם, מאשר להאכיל ולהגן על הכבשים כרועים תחת צאן אמיתיים לרועה האמיתי, האדון ישוע המשיח.Top