אם ישוע היה אלוהים, מדוע הוא אמר 'אף אחד לא טוב מלבד אלוהים לבדו'?

תשובהלעתים קרובות טוענים אלה הדוחים את אלוהותו של ישו שבמרקוס י':17-22 ישוע מתכחש לאלוהותו בכך שהוא דוחה את הרעיון שהוא טוב. הוא כתוב כך:

כאשר ישוע התחיל בדרכו, רץ אליו אדם ונפל על ברכיו לפניו. 'מורה טוב,' שאל, 'מה עלי לעשות כדי לרשת חיי נצח?' 'מדוע אתה קורא לי טוב?' ענה ישוע. 'אף אחד לא טוב - חוץ מאלוהים לבדו. אתה מכיר את המצוות: אל תרצח, אל תנאף, אל תגנב, אל תמסור עדות שקר, אל תרמה, כבד את אביך ואת אמך.''המורה', הכריז, 'את כל אלה שמרתי מאז שאני היה ילד.״ ישוע הביט בו ואהב אותו. 'דבר אחד חסר לך,' הוא אמר. 'לך, מכור את כל מה שיש לך ותן לעניים, ויהיה לך אוצר בשמים. אז בוא, עקוב אחריי.' לרגע זה, פניו של האיש נפלו. הוא הלך משם עצוב, כי היה לו עושר גדול.האם ישוע כאן נוזף באדם על שקרא לו טוב ובכך מתכחש לאלוהותו? לא. במקום זאת, הוא משתמש בשאלה נוקבת כדי לדחוף את האדם לחשוב דרך ההשלכות של דבריו שלו, להבין את המושג של טובו של ישוע, ובעיקר, את חוסר הטוב של האדם. השליט הצעיר 'הסתלק עצוב' (מרקוס י', כב) כי הבין שלמרות שהתמסר לשמירת המצוות, הוא לא הצליח לקיים את הראשון והגדול שבמצוות - ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך. ובכל נפשך ובכל כוחך (מתי כ'ב:37-38). עושרו של האיש היה שווה לו יותר מאלוהים, ולכן הוא לא היה 'טוב' בעיני אלוהים.הלקח הבסיסי של ישוע כאן הוא שהטוב נובע לא ממעשיו של אדם, אלא מאלוהים עצמו. ישוע מזמין את האדם ללכת בעקבותיו, האמצעי היחיד לעשות טוב לפי הסטנדרט האולטימטיבי של אלוהים. ישוע מתאר לשליט הצעיר מה זה אומר ללכת אחריו - להיות מוכן לוותר על הכל, ובכך לשים את אלוהים במקום הראשון. כשחושבים על כך שישוע מבחין בין סטנדרט הטוב של האדם לבין הסטנדרט של אלוהים, מתברר שלעקבות אחר ישוע זה טוב. הפקודה ללכת בעקבות ישו היא ההכרזה המוחלטת על טובו של ישו. לפיכך, על פי הסטנדרטים שבהם ישוע קורא לשליט הצעיר לאמץ, ישוע הוא טוב. ומכאן נובע בהכרח שאם ישוע אכן טוב לפי הסטנדרט הזה, ישוע מכריז באופן מרומז על אלוהותו.

לפיכך, השאלה של ישוע לאדם נועדה לא להתכחש לאלוהותו, אלא למשוך את האדם להכיר בזהותו האלוהית של ישו. פרשנות כזו מבוססת על קטעים כגון יוחנן י':11, שבהם ישוע מכריז על עצמו כרועה הטוב. באופן דומה ביוחנן 8:46, ישוע שואל, האם מישהו מכם יכול להוכיח שאני אשם בחטא? כמובן שהתשובה היא 'לא'. ישוע היה ללא חטא (עברים ד' 15), קדוש ולא מטמא (עברים ז' 26), היחיד שלא ידע חטא (אל' קורינתיים ה':21).כך ניתן לסכם את ההיגיון כך:
1: ישוע טוען שרק אלוהים הוא טוב.
2: ישוע טוען שהוא טוב.
3: לכן, ישוע טוען שהוא אלוהים.

טענה כזו הגיונית לחלוטין לאור זרימת הנרטיב של מארק בכל הנוגע להתגלות המתגלגלת של זהותו האמיתית של ישוע. רק בפני הכהן הגדול במרקוס י'ד:62 מתבררת במפורש שאלת זהותו של ישוע. סיפורו של השליט הצעיר העשיר הוא אחד ברצף של סיפורים שנועדו להפנות את הקוראים לעבר ישו כבן האל הנצחי, האלוהי, בהתגלמותו.

Top