האם בתנ'ך אפר לאפר, אבק לאפר?

תשובההמנחה של טקס הלוויה אומר, אפר לאפר, אבק לאפר הוא נוהג נפוץ בענפים רבים של הנצרות. לרוב מדברים על כך לאחר הורדת הארון לקבר באותו זמן שהלכלוך נזרק באופן סמלי על גבי הארון. מעניין לציין, עם זאת, כי הביטוי המדויק אפר לאפר אבק לאבק לא מופיע בתנ'ך. במקום זאת, זה בא ממדור הלוויה של ספר התפילה המשותפת.

הגרסה הידועה ביותר של טקס הלוויה זה מגיעה בספר התפילה האנגליקנית ונקראת כדלקמן:בתקווה בטוחה ובטוחה לתחיית המתים לחיי נצח באמצעות אדוננו ישוע המשיח, אנו ממליצים לאל הכול יכול אחינו [שם]; ואנחנו נותנים את גופו לארץ; אדמה לאדמה; אפר לאפר אבק לאבק. ה' יברך אותו וישמר אותו, ה' יאיר פניו עליו וחנון וייתן לו שלום. אָמֵן.בזמן אפר לאפר אבק לאבק אינו תנ'כי במפורש, הוא מבוסס על כתבי הקודש. בראשית ג, יט קורא, בזעת אפך תאכל את מזונך עד שתשוב ארצה, כי ממנה נלקחו; כי עפר אתה ואל עפר תשוב. בראשית יח:27 מתעדת ההצהרה הזו מאת אברהם: כעת, לאחר שהעזתי לדבר אל ה', למרות שאינני אלא עפר ואפר. בדומה לכך, איוב קונן, הוא זורק אותי אל הבוץ, ואני הצטמצם לעפר ואפר (איוב 30:19). בקהלת ג 20, הכריז שלמה, כולם הולכים לאותו מקום; כולם באים מעפר, ולעפר כולם חוזרים.

האמירה אפר לאפר אבק לאבק הוא תזכורת רבת עוצמה לכך שאלוהים ברא אותנו מעפר (ראה בראשית ב':7), ושבשל החטא, הגוף הפיזי שלנו יחזור בסופו של דבר לעפר. עלינו להסיר את עינינו מהדברים שבעולם הזה ובמקום זאת להתמקד בנצח (מתי ו':19–21). גופנו הגשמי ישוב לעפר, אך הווייתנו הרוחנית תשוב אל אלוהים, לעמוד מולו במשפט (עברים ט' 27). דרך האמונה בישוע המשיח, היום הזה יכול להיות יום מפואר, ולא משהו שיש לפחד ממנו.Top