האם זה מקראי לשאול את ישוע לתוך ליבך?

תשובההאם אתה רוצה להינצל? אז פשוט בקש מישו להיכנס ללב שלך. אמנם אמירה זו אינה אנטי-מקראית, אך גם אינה מקראית במפורש. הניסוח יוצר דימוי נפשי שעלול בקלות להוביל להתרשמות שגויה, במיוחד בקרב ילדים, הנוטים לקחת דברים כפשוטם. בנוסף, הקריאה לבקש את ישוע לתוך ליבך - אם זה כל המסר - משאירה כמה דברים חשובים כמו חרטה ואמונה.
התנ'ך מזכיר את העובדה שבמובן מסוים ישוע שוכן בליבנו: פאולוס התפלל שהמשיח ישכון בליבכם באמצעות אמונה (אפסים ג':17). אבל פאולוס כותב למאמינים שכבר קיבלו את המשיח. התפילה המקבילה בפסוק 16 היא שאלוהים יחזק אותך בכוח באמצעות רוחו בישותך הפנימית. אין ערעור אוונגליסטי בהקשר של אפסים 3. פאולוס אינו אומר לאפסים לבקש את ישוע אל לבם; הוא פשוט מעלה את המודעות שלהם שישוע נמצא בתוכם באמצעות רוח הקודש.

הפסוק שממנו לקוח בדרך כלל המושג שאל את ישוע אל לבך הוא התגלות 3:20, הנה אני! אני עומד ליד הדלת ודופק. אם ישמע מישהו בקולי ויפתח את הדלת, אבוא ואוכל עם אותו אדם, והם איתי. אולם שימו לב שהפסוק אינו מזכיר כלל את הלב. גם הפרט אינו מבקש מישוע לעשות דבר; במקום זאת, ישוע מבקש מאיתנו לעשות משהו. בהקשר, ישוע מדבר אל כנסיית לאודיקיה, שהייתה זקוקה נואשות לתשובה (פסוק 19). הלאודיקים הוציאו למעשה את ישוע מהחברה שלהם, והאדון ביקש להחזיר את האחווה הזו. הקטע אינו עוסק באדם הקורא לה' לישועה.הרעיון שישוע נכנס ללבכם אינו משמש בשום מקום בהטפה בתנ'ך. הבשורה היא הבשורה על מותו ותחייתו של ישוע לסליחה על חטאנו (הראשונה לקורינתים ט”ו:3–4). מצגות הבשורה בתנ'ך מעודדות תגובה ראויה למסר זה: האמינו (יוחנן 3:16; מעשי השליחים 16:31), קבל (יוחנן א':12) והתחרט (מעשי השליחים 3:19). עלינו לשנות את דעתנו בנוגע לחטאנו ולגבי מיהו המשיח, להאמין שישוע מת וקם מחדש, ולקבל את מתנת חיי הנצח באמונה. אף אחד מהשליחים לא אמר למישהו לבקש את ישוע לתוך ליבך.לעתים קרובות, האימון לבקש מישוע להיכנס ללב שלך משמש כדרך פשוטה לומר, בקש ישוע להיכנס לחייך או אפשר לאדון להשתלט. אם זה נעשה בהקשר של הצגת הבשורה כולה, אז לא ייגרם נזק. אבל לפני שאדם מוזמן לשאול את ישוע לתוך ליבך, הוא או היא צריכים להבין את החטא ואת עונשו, את התשלום ששולם המשיח על הצלב, ואת מציאות תחייתו של ישו. למעשה, התייחסות לישועה ככניסתו של ישוע ללבך עשויה אפילו לעזור לאדם להבין שרוח המשיח באה לשכון בנשמה (ראה יוחנן י'ד:17). ובכל זאת, תמיד עדיף להשתמש בטרמינולוגיה שבה משתמש התנ'ך. שאל את ישוע אל ליבך אינו מתקשר במלואו מה מתרחש בפועל בעת הישועה.

כאשר אנו חולקים את הבשורה, עלינו להיות זהירים במה שאנו אומרים וכיצד אנו אומרים אותה. אפילו המילה לְהֶאֱמִין יכול להטעות אם הוא מוצג כהסכמה אינטלקטואלית בלבד (הסכמה שעובדות מסוימות נכונות) במקום כאמון (הסתמכות על העובדות האמיתיות הללו). יהודה איש קריות האמין עובדות מסוימות על ישוע, אבל הוא מעולם לא מהימן ישוע לישועה. ישועה היא לא להאמין ברשימה של עובדות. הישועה אינה לבקש מישוע להיכנס אל ליבך. ישועה היא לבטוח בישוע כמושיעך, קבלת הסליחה שהוא מציע בחסד באמצעות אמונה. הישועה עוסקת בהתחדשות באמצעות הקרבתו של ישוע המשיח וכוחה של רוח הקודש (טיטוס 3:5).

Top