האם תחייתו של ישוע המשיח נכונה?

תשובההכתובים מציגים ראיות חותכות לכך שישוע המשיח קם לתחייה מהמתים. תחייתו של ישו מתועדת במתי 28:1-20; סימן טז, א-כ; לוקס כ'ד:1-53; ויוחנן כ':1–21:25. המשיח שקם לתחייה הופיע גם בספר מעשי השליחים (מעשי השליחים 1:1-11). מקטעים אלה תוכלו לקבל מספר הוכחות לתחייתו של ישו. ראשית, השינוי הדרמטי אצל התלמידים. הם הפכו מקבוצה של גברים מפוחדים ומסתתרים לעדים חזקים ואמיצים שחלקו את הבשורה ברחבי העולם. מה עוד יכול להסביר את השינוי הדרמטי הזה מלבד המשיח שקם להופיע בפניהם?
שנית הם חייו של השליח פאולוס. מה שינה אותו מהיותו רודף הכנסייה לשליח של הכנסייה? זה היה כשהמשיח שקם התגלה אליו בדרך לדמשק (מעשי השליחים ט':1-6). הוכחה שלישית ניצחת היא הקבר הריק. אם המשיח לא קם, אז איפה גופו? התלמידים ואחרים ראו את הקבר שבו הוא נקבר. כשהם חזרו, גופתו לא הייתה שם. מלאכים הכריזו שהוא קם מן המתים כפי שהבטיח (מתי כ'ח:5-7). רביעית, עדות נוספת לתחייתו היא האנשים הרבים שהוא הופיע אליהם (מתי כ'ח:5, 9, 16-17; מרקוס ט'ז:9; לוקס כ'ד:13-35; יוחנן כ'ו:19, 24, 26-29, 21 :1-14; מעשי השליחים א':6-8; ה-1 לקורינתיים ט'ו:5-7).

הוכחה נוספת לתחיית ישוע היא משקלו הרב שהשליחים נתנו לתחייתו של ישוע. קטע מפתח על תחייתו של ישו הוא הראשון לקורינתים 15. בפרק זה, השליח פאולוס מסביר מדוע חיוני להבין ולהאמין בתחייתו של ישו. תחיית המתים חשובה מהסיבות הבאות: 1) אם המשיח לא קם מן המתים, גם המאמינים לא יהיו (לקורינתיים א' 15:12-15). 2) אם המשיח לא קם מן המתים, הקרבתו לחטא לא הספיקה (לקורינתיים א' ט'ו:16-19). תחייתו של ישוע הוכיחה שמותו התקבל על ידי אלוהים ככפרה על חטאינו. אם הוא פשוט היה מת ונשאר מת, זה יעיד שהקורבן שלו לא היה מספיק. כתוצאה מכך, למאמינים לא יסלח על חטאיהם, והם יישארו מתים לאחר מותם (הראשונה לקורינתים ט'ו:16-19). לא יהיה דבר כזה חיי נצח (יוחנן ג':16). אבל עכשיו המשיח קם מן המתים, פרי הבכורה של אלה שישנים (לקורינתיים א' ט'ו:20 NAS).לבסוף, הכתוב ברור שכל אלה המאמינים בישוע המשיח יקומו לחיי נצח בדיוק כפי שהיה (הראשונה לקורינתים ט'ו:20-23). קורינתיים הראשון 15 ממשיך ומתאר כיצד תחייתו של ישו מוכיחה את ניצחונו על החטא ומספקת לנו את הכוח לחיות בניצחון על החטא (הראשונה לקורינתים 15:24-34). הוא מתאר את טבעו המפואר של גוף התחייה שנקבל (לקורינתיים א' 15:35-49). הוא מכריז שכתוצאה מתחייתו של ישו, לכל המאמינים בו יש ניצחון סופי על המוות (הראשונה לקורינתים 15:50-58).איזו אמת מפוארת היא תחיית המשיח! לכן, אחי היקרים, עמדו איתן. תן לשום דבר לא להזיז אותך. תמיד תתמסרו במלואם לעבודת ה', כי אתם יודעים שעמלכם בה' לא לשווא (לקורינתיים א' ט'ו:58). לפי התנ'ך, תחייתו של ישוע המשיח היא בהחלט נכונה. התנ'ך מתעד את תחייתו של ישו, מתעד שיותר מ-500 אנשים היו עדים למשיח שקם לתחייה, וממשיך לבנות דוקטרינה נוצרית מכרעת על העובדה ההיסטורית של תחייתו של ישוע.

Top