האם זכריה י'א 12-13 היא נבואה משיחית?

תשובהזכריה 11:12-13 מציע תיאור מסקרן לגבי 30 מטבעות כסף, המביא את הזיכרון לבגידתו של ישוע על ידי יהודה איש קריות. הברית החדשה מזהה זאת כנבואה משיחית, שמצאה את התגשמותה בישוע המשיח.

קראו את הפסוקים, אמרתי להם, 'אם אתם חושבים שזה הכי טוב, תן לי את המשכורת שלי; אבל אם לא, שמור את זה.’ אז הם שילמו לי שלושים כסף. ויאמר לי ה': 'זרוק אותו לקדר' - המחיר היפה שבו תמחרו אותי! אז לקחתי את שלושים הכסף והשלכתי אותם אל בית ה' אל הקדר.קודם לכן, זכריה נצטווה לצפות בעדר כבשים שנידון לשחיטה (זכריה יא:4). הוא ציית, תוך שימוש בשני מטות רועים שקרא להם טובה ואיחוד (פסוק 7). תוך חודש פיטר זכריה את שלושת הרועים שעבדו תחתיו (פסוק ח). אז נטש זכריה את הצאן ושבר את המטה שלו בשם טובה. הצופים הבינו שפעולות אלו הן דבר יהוה (פסוק יא). יהוה יסיר את טובתו מעמו, ויאפשר להם להטריד אותם על ידי אויביהם (פסוק 6).בפסוקים יב-י'ג זכריה אומר למעסיקיו לשלם לו את שכרו אם יראו לנכון לעשות זאת. משלמים לו 30 כסף, מחיר עבד (שמות כא, כב), כעלבון לזכריה. הנביא קורא לזה בציניות מחיר נאה. לאחר מכן אלוהים מצווה על זכריה לתת את המטבעות לקדר בבית (או במקדש) של ה'.

הקטע המקביל בברית החדשה הוא במתי 27. יהודה מתמלא חרטה על בגידת ה', והוא מנסה להחזיר את שלושים כסף לכהנים הראשיים (פסוק ג'). כאשר הזקנים מסרבים לקבל את הכסף, יהודה זורק את המטבעות למקדש ועוזב ותולה את עצמו (פסוקים ד-ה). לא רצו להכניס כספי דם לאוצר, הכוהנים משתמשים בו כדי לקנות שדה קדר (פסוקים 6-7). אז התקיים מה שנאמר על ידי ירמיהו הנביא: 'לקחו את שלושים כסף את המחיר שנקבע לו על ידי עם ישראל, ורכשו בהם את שדה החרס, כפי שציווה ה' אותי' (פסוקים ט- 10). זכריה יא היא, אם כן, נבואה משיחית, משום שהיא מזוהה ככזו במפורש על ידי מתי.קושי לכאורה הוא העובדה שמתיו מייחס לה את הנבואה ירמיהו , לא זכריה. ההסבר הוא כפול. ראשית, ירמיהו קנה גם שדה בפקודת ה' (ירמיהו ל'ב:6-9). שנית, התנ'ך העברי חולק לשלושה חלקים: התורה, הכתבים והנביאים. הנביאים התחילו בירמיהו, והיה מקובל שאנשים התייחסו לכל הקטע (שכלל את זכריה) כאל ספר ירמיהו.

לנבואתו של זכריה הייתה התגשמות כפולה: אחת בהקשר העכשווי של הנביא, ואחת בעתיד הרחוק יותר. העם היהודי בימי זכריה יישפט, כפי שנראה בשבירת החסד, והפרטים הספציפיים לגבי 30 כלי כסף ושדה חרס מצאו הגשמה עתידית בבגידתו של ישוע המשיח על ידי יהודה איש קריות.

Top