האם עלינו לעבוד את רוח הקודש?

תשובהאנו יודעים שרק את אלוהים יש לעבוד (ראה שמות 34:14 והתגלות 22:9). רק אלוהים ראוי לפולחן. השאלה אם עלינו לעבוד את רוח הקודש נענית בפשטות על ידי קביעה אם הרוח היא אלוהים. אם רוח הקודש היא אלוהים, אז אפשר וצריך לעבוד אותו.

הכתוב מציג את רוח הקודש לא רק ככוח אלא כאדם. הרוח מכונה במונחים אישיים (יוחנן ט'ו:26; ט'ז:7–8, 13–14). הוא מדבר (טימותיאוס א' ד':1), הוא אוהב (רומים 15:30), הוא בוחר (מעשי השליחים 13:2), הוא מלמד (יוחנן 14:26), והוא מדריך (מעשי השליחים ט'ז:7). אפשר לשקר לו (מעשי השליחים ה':3–4) ולצער אותו (אפסים ד'30).לרוח הקודש יש את הטבע של האלוהות - הוא חולק את תכונותיו של אלוהים. הוא נצחי (עברים ט':14). הוא נוכח בכל מקום (תהילים 139:7–10) ויודע כל (1 לקורינתים ב’:10–11). הוא היה מעורב בבריאת העולם (בראשית א, ב). רוח הקודש נהנית מקשר אינטימי הן עם האב והן עם הבן (מתי כ'ח:19; יוחנן י'ד:16). כאשר אנו משווים את שמות 16:7 עם העברים 3:7–9, אנו רואים שרוח הקודש ויהוה זהים (ראה גם ישעיהו 6:8 בהשוואה למעשי השליחים כ'ח:25).מכיוון שרוח הקודש היא אלוהים, ואלוהים ראוי לשבח (תהלים יח, ג), אז הרוח ראויה לעבודה. ישוע, בנו של אלוהים, זכה לפולחן (מתי כ'ח:9), ולכן הגיוני שרוח אלוהים תקבל גם סגידה. הפיליפאים 3:3 אומר לנו שהמאמינים סוגדים ברוח אלוהים ומתפארים במשיח ישוע. יש אלוהים אחד שקיים לנצח בשלושה אישים. כאשר אנו עובדים את אלוהים, אנו סוגדים באופן טבעי לכל שלושת חברי האלוהות.

כיצד אנו עובדים את רוח הקודש? באותו אופן שבו אנו סוגדים לאב ולבן. הפולחן הנוצרי הוא רוחני, הנובע מפעילותה הפנימית של רוח הקודש, אליה אנו מגיבים על ידי הקרבת חיינו לו (רומים י'ב:1). אנו סוגדים לרוח על ידי ציות לפקודותיו. בהתייחסו למשיח, השליח יוחנן מסביר שמי שמציית לפקודותיו חיים בו, והוא בתוכם. וכך אנו יודעים שהוא חי בתוכנו: אנו יודעים זאת ברוח שנתן לנו (יוחנן א' ג' 24). אנו רואים כאן את הקשר בין ציות למשיח לבין רוח הקודש השוכנת בתוכנו, משכנע אותנו בצורך שלנו לעבוד על ידי ציות ומעצים אותנו לעבוד.Top