האם השליח פאולוס היה יהודי?

תשובהפול היה יהודי שהתגאה מאוד במורשתו היהודית. הוא מפרט את היהדות שלו בתעודות הפיליפאים ג':6-5: אם מישהו אחר חושב שיש לו סיבות לבטוח בבשר, יש לי עוד: נימול ביום השמיני, של עם ישראל, משבט בנימין, עברית של עברים; בעניין התורה, פרושים. העובדה שהוא נימול ביום השמיני פירושה שהוריו מילאו את הציווי שנתן ה' לאברהם בבראשית יז, ב. הוא היה ישראלי משבט בנימין, אחד משני השבטים שנותרו נאמנים לשושלת דוד לאחר חלוקת הממלכה (ראה מלכים א יב). מעניין גם שהמלך הראשון של ישראל, שאול, היה משבט בנימין ושמו העברי של פאולוס היה שאול. אמנם פאולוס היה אזרח רומי (מעשי השליחים כ'ב:28) בעיר טרסוס (מעשי השליחים כ'א:39), אך הוא היה עברי של עברים, כלומר הוא גדל על פי ההלכה והתרבות העברית. בסופו של דבר הוא עבר לישראל והפך לפרוש (ראה מעשי השליחים כג, ה), כלומר הוא היה מסור לשמירת התורה לפרטי פרטים.

הבשורה הייתה חשובה לו יותר מהמורשת היהודית שלו. אמנם, כנוצרי, הוא לא היה מחויב עוד למלא אחר החוק היהודי, אבל הוא היה עושה זאת אם זה ייתן לו את ההזדמנות לחלוק את הבשורה עם יהודים אחרים. כשהיה עם הגויים, פאולוס הסתגל לשיטותיהם. ליהודים הפכתי להיות יהודי, כדי לזכות ביהודים. לאלה תחת החוק הפכתי לאחד תחת חוק (אף על פי שאני עצמי אינני תחת חוק), כדי לזכות בבעלי חוק. לאלה שאין להם את החוק הפכתי לאחד שאין לו את החוק (אם כי איני חופשי מחוקת אלוהים אלא תחת תורת המשיח), כדי לזכות באלה שאין להם את החוק (הראשונה לקורינתים ט':20-21).המשיח קרא לפאולוס להעביר את הבשורה לגויים (רומים י'א:13; גלטים ב':8). עם זאת, הוא עדיין קיווה והתפלל לישועת ישראל שכן הם, בגדול, דחו את צדקת המשיח לטובת צדקתם. פאולוס מבטא את הכמיהה שלו ברומאים י':1–4: אחים ואחיות, משאלת ליבי ותפילתי לאלוהים עבור בני ישראל היא שיושעו. כי אני יכול להעיד עליהם שהם קנאים לה', אבל הקנאות שלהם לא מבוססת על ידיעה. מכיוון שהם לא ידעו את צדקת אלוהים וביקשו להקים משלהם, הם לא נכנעו לצדקת ה'. המשיח הוא שיאו של החוק כדי שתהיה צדקה לכל מי שמאמין.למרות שפול היה יהודי שאהב את עמו, הוא ידע שבמשיח התאחדו יהודים וגויים, כפי שהוא מסביר באפסים ב' 11–22: על כן, זכור כי בעבר אתם גויים מלידה ונקראים 'ערלים'. ' על ידי אלה הקוראים לעצמם 'ברית המילה' (הנעשית בגוף בידי אדם) - זכרו שבאותה תקופה הייתם נפרדים מהמשיח, מודרים מאזרחות בישראל ומזרים לבריתות ההבטחה, ללא תקווה ו בלי אלוהים בעולם. אבל עכשיו במשיח ישוע, אתה שפעם היית רחוק התקרבת בדמו של המשיח. כי הוא בעצמו הוא שלומנו, אשר הפך את שתי הקבוצות לאחת והחריב את המחסום, החומה המפרידה של העוינות, בכך שהפריש בבשרו את החוק עם פקודותיו ותקנותיו. מטרתו הייתה ליצור בתוכו אנושות אחת חדשה מתוך השתיים, ובכך לעשות שלום, ובגוף אחד לפייס את שניהם עם אלוהים באמצעות הצלב, שבאמצעותו הרג את עוינותם. הוא בא והטיף שלום לכם הרחוקים ושלום לקרובים. כי דרכו יש לשנינו גישה אל האב ברוח אחת. כתוצאה מכך, אינכם עוד זרים וזרים, אלא אזרחים בני עמו של אלוהים וגם בני ביתו, הבנויים על יסוד השליחים והנביאים, כשהמשיח ישוע עצמו הוא אבן הפינה העיקרית. בו כל הבניין חובר יחד ועולה להיות מקדש קדוש בה'. ובו גם אתם נבנים יחד כדי להפוך למעון שבו אלוהים חי ברוחו. ובגלטים ג' 28 מסביר פאולוס, אין יהודי וגוי, לא עבד ולא בן חורין, ואין זכר ונקבה, כי כולכם אחד במשיח ישוע.

פאולוס היה יהודי שאלוהים בחר להעביר את הבשורה על משיח ישראל לגויים, כדי שגם הם יוכלו להינצל.Top