האם ישוע היה יהודי?

תשובהנראה ששאלת מוצאו האתנית של ישוע תהיה מעבר למחלוקת. מובן שישו היה יהודי - נכון? התיעוד המקראי אומר, כן, ישוע היה יהודי. אבל זה לא עוצר את חילוקי הדעות וההתנגדויות שיש לחלקם. נסתכל על מה שיש לתנ'ך לומר.

בימיו של ישו, אדם נחשב יהודי אם הוא 1) נולד לאם יהודייה או 2) המיר את דתו רשמית לדת היהדות. יהודים ממוצאם עקבו אחר השושלת שלהם לעברים הקדומים; יהודים על ידי גיור היו פרוזליטים מכל רקע אתני. ישוע היה יהודי במוצאו, והוא חי חיים יהודיים במאה הראשונה.ישו נולד ביהודה לאם יהודייה, גדל בגליל בבית יהודי ולימד בירושלים, הבירה היהודית. הוא שירת בכל ישראל: הוא בא לשלו [לעם היהודי], ושלו [היהודים] לא קיבלו אותו (יוחנן א, יא, ל'א). דיבר עם שומרוני, אמר ישוע, אתה [גוים] סוגד למה שאינך יודע; אנו [היהודים] יודעים למה אנו [היהודים] סוגדים, כי הישועה היא של היהודים (יוחנן ד'22). בשימושו בכינויים בגוף ראשון ושני, ישוע זיהה את עצמו כאחד מהאוכלוסייה היהודית.התיעוד המקראי מפרט את העובדות: ישוע המשיח הוא בנו של דוד, בנו של אברהם (מתי א':1). כאשר הכריז המלאך גבריאל על לידתו של ישוע, הוא דיבר על כס מלכותו של דוד אביו של ישוע ועל מלכותו על צאצאיו של יעקב לנצח (לוקס א' 32-33). בכתיבתו של הכהונה הייחודית של ישוע, אומר מחבר העברים, ברור שאדוננו ירד מיהודה (עברים ז':14). יהודה היה בן יעקב, ומשמו אנו מקבלים את המילה אוֹ . שושלת היוחסין של מרי, בלוקס פרק ג', מראה שאמו של ישו הייתה צאצא ישיר של דוד המלך, העניקה לישו את הזכות החוקית על כס המלכות היהודי ומבססת ללא ספק שישוע היה יהודי ממוצאו.

התיעוד המקראי מציג גם את ישו כמי שחי אורח חיים יהודי ושומר על החוק היהודי. הוא גדל בבית יהודי, והוריו של ישוע הקפידו לעשות כל מה שהחוק דרש מהם (לוקס ב':39). בשירותו, ישוע לימד לעתים קרובות בבתי כנסת (מתי י'ג:54; לוקס ו:6; יוחנן י'ח:20), ואפילו במקדש (לוקס כ'א:37). בתורתו, ישוע הצביע על התורה והנביאים כבעלי סמכות (מתי ה':17; 12:5; מרקוס י':19), הוא לימד אחרים לקיים את התורה (מתי כ'ג:1-3), והוא עצמו קיים המצוות. ישוע הזדהה עם דת היהודים ונחשב לרב (יוחנן א':38; ו':25), אם כי הוא דחה בתוקף את הפרשנות הפרושית מחדש של דת זו.כיהודי, ישוע קיים את חג הפסח (יוחנן ב' 13), את חג הסוכות (יוחנן ז' 2, 10) ואת חנוכה (יוחנן י' 22). ישוע נקרא מלך היהודים (מרקוס ט'ו:2).

המשיח שניבא בברית הישנה היה מושיע יהודי, כזה שנבחר על ידי אלוהים למטרה מיוחדת. המשיח היה אמור לשרת את אלוהים על ידי גאולת ישראל ולאחר מכן שלטון מציון, להביא שלום, צדקה וביטחון לישראל (ראה ישעיהו ט:6-7; ל'ב:1; ירמיהו כ'ג:5; זכריה ט:9). ישוע הוא המשיח היהודי, בן דוד שנשלח ליהודים, ובשירותו הארצי הוא התמקד בצאן האבוד של ישראל (מתי ט'ו:24). אבל במותו ובתחייתו, ישוע הבטיח ישועה לכל מי שיבטח בו, ללא קשר ללאום או מוצאם. המשיח היהודי הפך למושיע העולמי (אפסים ב':11–22).

Top