האם שאול המלך ניצל?

תשובהאנשים תמהו זה מכבר בשאלה האם שאול המלך ניצל או לא; כלומר, האם שאול נסלח והצדק על ידי אלוהים ובין אם לאו והוא היום בגן עדן. לא ניתן לתת תשובה חד משמעית כי כמובן ישועתו של שאול נמצאת אצל אלוהים, לא אצלנו. אין לנו ידע ודאי על מצב לבו של שאול. כפי שאומר הכתוב, רק אלוהים רואה את הלב (שמואל א' טז:7).

התנ'ך אכן מציין שהשינוי הרוחני של אדם יעיד על ידי פירותיו (מתי ז':16–20). אם אדם מייצר ללא הרף פירות רעים, אין זה סביר שהוא מאמין אמיתי.הטענה נגד ישועתו של שאול היא התיעוד שלו של קנאה, שנאה ורצח. שלטונו של שאול כמלך התאפיין בכישלון ובמרידות. הוא לא ציית ישירות לאלוהים (שמואל א' 15:1–35) והפר את חוק אלוהים בכך שהקריב קורבן שרק כוהנים היו צריכים להקריב (שמואל א' 13:1–14). את שאול ביקרו רוחות רעות במספר הזדמנויות (שמואל א' טז:14; י'ח:10; י'ט:9). שאול השקיע זמן ואנרגיה רבים בניסיון לרצוח את דוד (שמואל א' י'ח:10; י'ט:10; כ'ג:14); הוא אפילו ניסה לרצוח את בנו יונתן פעם אחת (שמואל א' כ':33). למרבה הפלא, שאול המלך הורה לשחוט שמונים וחמישה כוהנים תמימים ומשפחותיהם (שמואל א' כ'ב:18–19). הוא התייעץ עם מכשפה וביקש ממנה להעלות באוב את שמואל מהמתים - הפרה ישירה נוספת של חוק אלוהים (שמואל א' כ'ח:1–20). שאול שם קץ לחייו בהתאבדות (שמואל א' ל'א:4).ישנה נטייה להסתכל על העובדות הנ'ל ולומר, שאול לא ציית הרבה לה', אז זה אומר שהוא לא ניצל. אבל זה לא ממש הוגן, כי יש עוד בסיפור.

שאול היה בחירתו של אלוהים להנהיג את ישראל (שמואל א' ט:15–16). לפני שמומלך שאול, אמר לו שמואל לבקר כמה נביאים (שמואל א' י':5). באותה שעה, נאמר לשאול, תבוא עליך רוח ה', ותתנבא עמם; ואתה תשתנה לאדם אחר. . . . אלוהים איתך (פסוקים 6-7). ההבטחה ששאול ישונה לאדם אחר נשמעת מאוד כמו ההצהרות שנולדו מחדש בברית החדשה (ראה ב' לקורינתים ה':17). תיאור זה, בתוספת האמירה בפסוק 9 שאלוהים שינה את ליבו של שאול, גורם לחלק להאמין ששאול ניצל.בדיוק כפי שאמר שמואל, שאול התמלא ברוח והתנבא עם שאר הנביאים (שמואל א' י':10–13). השאלה נשארת בעינה אֵיך בדיוק שאול השתנה. האם לבו החדש היה עדות לכך שה' סלח על חטאו והציל אותו לנצח, או שמא יהוה פשוט התגבר על חוסר רצונו של שאול להיות מלך (ראה שמואל א' ט':21)? התנ'ך לא אומר.

אלה המאמינים ששאול לא ניצל מצביעים על אוסף ההתעללויות, הטעויות והזעמות שעשה שאול, בטענה שאף חסיד אמיתי של אלוהים לא יכול להתנהג בצורה כזו.

אלו המאמינים ששאול ניצל מצביעים על כך שהוא נבחר על ידי אלוהים ולאחר מכן השתמש בו על ידי אלוהים כדי לנבא ולהביס את הפלשתים. שאול עשה טעויות במאבקו נגד הבשר, אבל כך גם כולנו (רומים ז':21–23). שאול התהלך בבשר במשך רוב חייו ולכן לא ציית ליהוה. זה לא הופך אותו ללא ניצול. זה רק הופך אותו למאמין סורר, יש אומרים, והאדון הטיל משמעת על ילדו בדרך שמצא לנכון.

בשמואל א' כ'ח:19, רוחו של שמואל אומרת לשאול, מחר אתה ובניך תהיו איתי. מילים אלו מצביעות על גורלו של שאול. שמואל בהחלט חוזה את מותו של המלך. נשאלת השאלה, האם דברי שמואל איתי מתייחסים באופן נרחב לשאול, מקום המתים, או שהם מתייחסים באופן ספציפי יותר למשכן צדיקים? אפשר להסיק מסקנות בכל מקרה, אבל העובדה שיונתן בנו של שאול היה צדיק טוענת את הרעיון ששאול הצטרף לשמואל במעונו של הצדיק.

בחירתו הטרגית של שאול לחיות על פי הבשר גרמה לו צער רב. שאול התחיל כל כך טוב, אבל חוסר הציות שלו סידר את מה שיכול היה להיות מלכות כוכבים ותחילתה של שושלת. בחטאו איבד שאול המלך הכל: יחסיו עם בנו, תפקידו המנהיגותי בישראל, אהבת עמו ולבסוף חייו.

שוב, אין זה מקומנו לשפוט את ישועתו של אדם אחר. רק אלוהים באמת יודע אם שאול ניצל או לא. האם שאול התחיל את הקריירה שלו בלב צנוע וירא שמים? כן. האם הוא ביצע חטאים חמורים בהמשך חייו? כן. ענין ישועתו הוא בין ה' לשאול.

Top