מהן 613 המצוות בחוק הברית הישנה?

מהן 613 המצוות בחוק הברית הישנה? תשובההמספר 613 מצוטט לעתים קרובות כמספר המצוות בחוק הברית הישנה; עם זאת, אין פסוק בתנ'ך שנותן את 613 כספירה הנכונה. יש גם ספירות אחרות. אין הסכמה אוניברסלית בין יהודים או נוצרים שישנם בדיוק 613 חוקים שניתנו על ידי אלוהים באמצעות משה.

בכל חישוב של מספר המצוות בהלכת משה מתעוררים סיבוכים. למשל, אם מתרחשת פקודה בשמות ואז היא חוזרת על עצמה בספר דברים, האם זה נחשב למצווה אחת או שתיים? יתרה מכך, ניתן להבין מצוות מסוימות כהבהרות של מצוות אחרות ולא מצוות נוספות.יש ויכוח מי עלה לראשונה עם 613 כמספר המצוות. התלמוד מצביע על רבי סימלאי במאה ה-3 לספירה בתור המוצא. עם זאת, אין תיעוד של רבי סימלאי המפרט את כל 613 המצוות. הפירוט המקובל ביותר נעשה על ידי הרמב'ם במאה ה-12 לספירה. עוד חילק הרמב'ם את 613 מצוות לחיוב, עשה מצוות זה, מספר 248, ושלילי, אל תעשה מצוות, מספר 365.מבחינה תנ'כית, אם 613 היא הספירה הנכונה או לא, זה לא כל כך חשוב. מטרת התורה הייתה להפנות אותנו אל המשיח. גלטים 3:24 אומר, על כן התורה הייתה מורהנו להביא אותנו אל המשיח, כדי שנוכל להיות מוצדק באמונה (NKJV). אף אחד לא יכול לציית באופן מושלם לכל המצוות, לא משנה כמה או מעטים יש (קהלת ז':20; רומים ג':23). למעשה, אף אחד לא יכול אפילו לציית באופן מושלם לעשרת הדיברות. התורה מבהירה את החטא שלנו (רומים ז:7). אלוהים נתן את החוק כדי להגדיר את החטא ולהדגים את הצורך שלנו במושיע. ישוע הוא היחיד שציית באופן מושלם לחוק. באמצעות חייו, מותו ותחייתו, הוא מילא את כל מצוותיו הנכונות של אלוהים (מתי ה':17–18).

למידע נוסף על האופן שבו האמונה בישוע מצילה אותנו מגינוי החוק, אנא קרא את המאמר שלנו מה המשמעות שישוע מציל?להלן רשימה של 613 המצוות המצויות בחוק הברית הישנה. שימו לב שחלק מהפסוקים מכילים יותר מפקודה אחת:

1. בראשית א' 28
2. בראשית 32:32
3. שמות יב,ב
4. שמות יב:ו
5. שמות יב, ח
6. שמות יב, ט
7. שמות יב:10
8. שמות יב:15
9. שמות יב:18
10. שמות יב:19
11. שמות יב:20
12. שמות יב:43
13. שמות יב:45
14. שמות יב:46
15. שמות יב:46
16. שמות יב:48
17. שמות יב:48
18. שמות יג,ג
19. שמות יג, ז
20. שמות יג, ח
21. שמות יג יב
22. שמות יג, יג
23. שמות יג, יג
24. שמות טז:29
25. שמות כ,ג
26. שמות כ, ד
27. שמות כ' ה'
28. שמות כ, ה
29. שמות כ, ז
30. שמות כ, ח
31. שמות כ':10
32. שמות כ' יב
33. שמות כ' יג
34. שמות כ' 14
35. שמות כ':15
36. שמות כ, טז
37. שמות כ' יז
38. שמות כ':24
39. שמות כ':26
40. שמות כ':23
41. שמות כא:ב
42. שמות כא:ח
43. שמות כא:ח
44. שמות כא:ח
45. שמות כא:10
46. ​​שמות כא:15
47. שמות כא:17
48. שמות כא:18
49. שמות כא:20
50. שמות כא:28
51. שמות כא:28
52. שמות כא:34
53. שמות כא:36
54. שמות כב:4
55. שמות כב, ה
56. שמות כב:ו
57. שמות כב, ח
58. שמות כב, ט
59. שמות כב:13
60. שמות כב:16–17
61. שמות כב:18
62. שמות כב:21
63. שמות כב:21
64. שמות כב:22
65. שמות כב:25
66. שמות כב:25
67. שמות כב:25
68. שמות כב:28
69. שמות כב:28
70. שמות כב:29
71. שמות כב:29
72. שמות 22:30
73. שמות כג:א
74. שמות כג:א
75. שמות כג:ב
76. שמות כג:ב
77. שמות כג:ג
78. שמות כג, ה
79. שמות כג:ו
80. שמות כג:ז
81. שמות כג:ח
82. שמות כג, יא
83. שמות כג:יב
84. שמות כג:13
85. שמות כג:13
86. שמות כג:14
87. שמות כג:18
88. שמות כג:18
89. שמות כג:19
90. שמות כג:19
91. שמות 23:25
92. שמות כג:33
93. שמות כ'ה, ח
94. שמות כ'ה:15
95. שמות 25:30
96. שמות כז:21
97. שמות כ'ח ב'
98. שמות כ'ח:28
99. שמות כ'ח:32
100. שמות כ'ט:33
101. שמות כ'ט:33
102. שמות 30:7
103. שמות 30:9
104. שמות 30:13
105. שמות 30:19
106. שמות 30:31
107. שמות 30:32
108. שמות 30:32
109. שמות 30:37
110. שמות 34:21
111. שמות 34:26
112. שמות ל'ה, ג
113. ויקרא א:3
114. ויקרא ב, א
115. ויקרא ב, יא
116. ויקרא ב' 13
117. ויקרא ב' 13
118. ויקרא ג 17
119. ויקרא ג 17
120. ויקרא ד' 13–14
121. ויקרא ד' 27–28
122. ויקרא ה, א
123. ויקרא ה' 7-11
124. ויקרא ה, ח
125. ויקרא ה:11
126. ויקרא ה:11
127. ויקרא ה:16
128. ויקרא ה':17–18
129. ויקרא ו:4–5
130. ויקרא ו:ו
131. ויקרא ו:10
132. ויקרא ו:13
133. ויקרא ו:16
134. ויקרא ו:18
135. ויקרא ו:23
136. ויקרא ו:3
137. ויקרא ו:5
138. ויקרא ו:5
139. ויקרא ו:9
140. ויקרא ז:א
141. ויקרא ז:11
142. ויקרא ז:17
143. ויקרא ז:18
144. ויקרא ז:19
145. ויקרא ז:19
146. ויקרא ז:20
147. ויקרא י:ו
148. ויקרא י:ו
149. ויקרא י:7
150. ויקרא י:9
151. ויקרא י:19
152. ויקרא יא:2
153. ויקרא יא:4
154. ויקרא יא:9
155. ויקרא יא:11
156. ויקרא יא:13
157. ויקרא יא:21
158. ויקרא יא:29
159. ויקרא יא:34
160. ויקרא יא:39
161. ויקרא יא:41
162. ויקרא יא:42
163. ויקרא יא:43
164. ויקרא יא:44
165. ויקרא יב:2
166. ויקרא יב:3
167. ויקרא יב:ו
168. ויקרא יג:12
169. ויקרא יג:33
170. ויקרא יג:45
171. ויקרא יג:47
172. ויקרא י'ד:2
173. ויקרא י'ד:9
174. ויקרא י'ד:10
175. ויקרא 14:35
176. ויקרא ט'ו:3
177. ויקרא ט'ו: 13–14
178. ויקרא ט'ו:16
179. ויקרא ט'ו:16
180. ויקרא ט'ו:19
181. ויקרא ט'ו:25
182. ויקרא ט'ו:28–29
183. ויקרא טז:2
184. ויקרא טז:3
185. ויקרא טז:29
186. ויקרא יז:4
187. ויקרא יז:13
188. ויקרא יח:ו
189. ויקרא יח:ז
190. ויקרא יח:ז
191. ויקרא יח:ח
192. ויקרא יח:9
193. ויקרא יח:10
194. ויקרא יח:10
195. ויקרא יח:10
196. ויקרא יח:11
197. ויקרא יח:12
198. ויקרא יח:13
199. ויקרא יח:14
200. ויקרא יח:14
201. ויקרא י'ח:15
202. ויקרא יח:16
203. ויקרא יח:17
204. ויקרא יח:17
205. ויקרא יח:17
206. ויקרא יח:18
207. ויקרא יח:19
208. ויקרא 18:20
209. ויקרא יח:21
210. ויקרא יח:22
211. ויקרא יח:23
212. ויקרא יח:23
213. ויקרא יט:3
214. ויקרא יט:4
215. ויקרא יט:4
216. ויקרא יט:ח
217. ויקרא יט:9
218. ויקרא יט:9
219. ויקרא יט:9
220. ויקרא יט:10
221. ויקרא יט:10
222. ויקרא יט:10
223. ויקרא יט:10
224. ויקרא יט:10
225. ויקרא יט:11
226. ויקרא יט:11
227. ויקרא יט:11
228. ויקרא יט:12
229. ויקרא יט:13
230. ויקרא יט:13
231. ויקרא יט:13
232. ויקרא יט:14
233. ויקרא יט:14
234. ויקרא יט:15
235. ויקרא יט:15
236. ויקרא יט:15
237. ויקרא יט:15
238. ויקרא יט:16
239. ויקרא יט:16
240. ויקרא יט:17
241. ויקרא יט:17
242. ויקרא יט:17
243. ויקרא יט:18
244. ויקרא יט:18
245. ויקרא יט:18
246. ויקרא יט:19
247. ויקרא יט:19
248. ויקרא יט:23
249. ויקרא יט:24
250. ויקרא יט:26
251. ויקרא יט:26
252. ויקרא יט:27
253. ויקרא יט:27
254. ויקרא יט:28
255. ויקרא 19:30
256. ויקרא יט:31
257. ויקרא יט:31
258. ויקרא יט:32
259. ויקרא 19:35
260. ויקרא יט:36
261. ויקרא כ':10
262. ויקרא כ':14
263. ויקרא כ':23
264. ויקרא כא:1
265. ויקרא כא:6
266. ויקרא כא:7
267. ויקרא כא:7
268. ויקרא כא:7
269. ויקרא כא:8
270. ויקרא כא:11
271. ויקרא כא:11
272. ויקרא כא:13
273. ויקרא כא:14
274. ויקרא כא:14
275. ויקרא כא:17
276. ויקרא כא:18
277. ויקרא כא:23
278. ויקרא כב:ב
279. ויקרא כב:4
280. ויקרא כב:10
281. ויקרא כב:10
282. ויקרא כב:12
283. ויקרא כב:15
284. ויקרא כב:20
285. ויקרא כב:21
286. ויקרא כב:21
287. ויקרא כב:22
288. ויקרא כב:22
289. ויקרא כב:24
290. ויקרא כב:24
291. ויקרא כב:25
292. ויקרא כב:27
293. ויקרא כב:28
294. ויקרא 22:30
295. ויקרא כב:32
296. ויקרא כב:32
297. ויקרא כג:ח
298. ויקרא כג:ח
299. ויקרא כג:ח
300. ויקרא כג:ח
301. ויקרא כג:10
302. ויקרא כג:14
303. ויקרא כג:14
304. ויקרא כג:14
305. ויקרא כג:15
306. ויקרא כג:18
307. ויקרא כ'ג:21
308. ויקרא כ'ג:21
309. ויקרא כ'ג:24
310. ויקרא 23:25
311. ויקרא כ'ג:29
312. ויקרא כ'ג:31
313. ויקרא כ'ג:32
314. ויקרא כ'ג:35
315. ויקרא כ'ג:35
316. ויקרא כג:36
317. ויקרא כג:36
318. ויקרא 23:40
319. ויקרא כ'ג:42
320. ויקרא כ'ה:4
321. ויקרא כ'ה:4
322. ויקרא כ'ה ה'
323. ויקרא כ'ה ה'
324. ויקרא כ'ה:8
325. ויקרא כ'ה:9
326. ויקרא כ'ה:10
327. ויקרא כ'ה:11
328. ויקרא כ'ה:11
329. ויקרא כ'ה:11
330. ויקרא כ'ה:14
331. ויקרא כ'ה:14
332. ויקרא כ'ה:17
333. ויקרא כ'ה:23
334. ויקרא כ'ה:24
335. ויקרא כ'ה:29
336. ויקרא כ'ה:34
337. ויקרא כ'ה:37
338. ויקרא כ'ה:39
339. ויקרא כ'ה:42
340. ויקרא כ'ה:43
341. ויקרא כ'ה:46
342. ויקרא כ'ה:53
343. ויקרא כ'ו:1
344. ויקרא כז:2
345. ויקרא כז:10
346. ויקרא כז:10
347. ויקרא כ'ז:12–13
348. ויקרא כז:14
349. ויקרא כז:16
350. ויקרא כז:26
351. ויקרא כ'ז:28
352. ויקרא כ'ז:28
353. ויקרא כ'ז:28
354. ויקרא כז:32
355. ויקרא כז:33
356. מספרים ה:2
357. מספרים ה:3
358. מספרים ה:7
359. מספרים 5:15
360. מספרים 5:15
361. מספרים 5:30
362. מספרים ו:3
363. מספרים ו:3
364. מספרים ו:3
365. מספרים ו:4
366. מספרים ו:4
367. מספרים ו:5
368. מספרים 6:5
369. מספרים ו:6
370. מספרים ו:7
371. מספרים ו:18
372. מספרים 6:23
373. מספרים ז:9
374. מספרים 9:11
375. מספרים 9:11
376. מספרים 9:12
377. מספרים 9:12
378. מספר 10:9
379. מספרים 15:20
380. מספרים 15:38
381. מספרים 15:39
382. מספרים יח:3
383. מספרים יח:3
384. מספרים 18:4
385. מספרים 18:5
386. מספרים 18:15
387. מספרים 18:17
388. מספרים 18:23
389. מספרים 18:24
390. מספרים 18:26
391. מספרים 19:14
392. מספרים 19:21
393. מספרים 19:9
394. מספרים 27:8
395. מספרים 28:3
396. מספרים 28:9–10
397. מספרים 28:11–15
398. מספרים 28:19
399. מספרים 28:26
400. מספרים 29:1
401. מספרים 29:2
402. מספרים 29:8
403. מספרים 29:13
404. מספרים 29:35
405. מספרים 30:2
406. מספרים 30:2
407. מספרים 35:2
408. מספרים 35:12
409. מספרים 35:12
410. מספרים 35:25
411. מספרים 35:30
412. מספרים 35:31
413. מספרים 35:32
414. דברים א, יז
415. דברים א, יז
416. דברים ה' 18–22
417. דברים ו, ​​ד
418. דברים ו, ​​ה
419. דברים ו, ​​ז
420. דברים ו, ​​ז
421. דברים ו, ​​ח
422. דברים ו, ​​ח
423. דברים ו, ​​ט
424. דברים ו, ​​טז
425. דברים ז, ב
426. דברים ז, ב
427. דברים ז,ג
428. דברים ז' כ'ה
429. דברים ז 26
430. דברים ח, י
431. דברים י, יט
432. דברים י:20
433. דברים י':20
434. דברים י' 20
435. דברים יב,ב
436. דברים יב, ד
437. דברים יב:5–6
438. דברים יב, יא
439. דברים יב:יג
440. דברים יב:15
441. דברים יב:יז
442. דברים יב:יז
443. דברים יב:יז
444. דברים יב:יז
445. דברים יב:יז
446. דברים יב:יז
447. דברים יב:יז
448. דברים יב:יז
449. דברים יב:19
450. דברים יב, כא
451. דברים יב:23
452. דברים יב:26
453. דברים יב:32
454. דברים יב:32
455. דברים יג, ד
456. דברים יג, ח
457. דברים יג, ח
458. דברים יג, ח
459. דברים יג, ח
460. דברים יג, ח
461. דברים יג, יא
462. דברים יג:15
463. דברים יג, טז
464. דברים יג, טז
465. דברים יג:יז
466. דברים י'ד, א
467. דברים י'ד, א
468. דברים י'ד, ג
469. דברים י'ד יא
470. דברים י'ד יט
471. דברים י'ד:כ'א
472. דברים י'ד כ'ב
473. דברים י'ד, כ'ח
474. דברים טו,ב
475. דברים טו,ג
476. דברים טו,ג
477. דברים טו, ז
478. דברים טו, ט
479. דברים ט'ו, יא
480. דברים ט'ו, יג
481. דברים ט'ו, י'ד
482. דברים ט'ו, יט
483. דברים ט'ו, יט
484. דברים טז,ג
485. דברים טז, ד
486. דברים טז:14
487. דברים טז, טז
488. דברים טז, טז
489. דברים טז, יח
490. דברים טז, כא
491. דברים טז 22
492. דברים יז,א
493. דברים יז, יא
494. דברים יז, יא
495. דברים יז:15
496. דברים יז:15
497. דברים יז, טז
498. דברים יז, טז
499. דברים יז,יז
500. דברים יז,יז
501. דברים יז, יח
502. דברים יח, א
503. דברים יח, ב
504. דברים יח, ג
505. דברים יח, ד
506. דברים יח, ד
507. דברים יח, ו-ח
508. דברים יח 10
509. דברים יח, י
510. דברים יח, יא
511. דברים יח, יא
512. דברים יח, יא
513. דברים יח, יא
514. דברים יח:15
515. דברים יח 20
516. דברים יח 20
517. דברים יח 22
518. דברים יט,ג
519. דברים יט יג
520. דברים יט, י'ד
521. דברים יט:15
522. דברים יט, יט
523. דברים כ,ב
524. דברים כ,ג
525. דברים כ':10
526. דברים כ' טז
527. דברים כ' יז
528. דברים כ' יט
529. דברים כא, ד
530. דברים כ'א ד'ה
531. דברים כא, יא
532. דברים כ'א, י'ד
533. דברים כ'א, י'ד
534. דברים כ'א כ'א
535. דברים כ'א כ'ב
536. דברים כ'א כ'ג
537. דברים כ'א כ'ג
538. דברים כב,א
539. דברים כב,ג
540. דברים כב, ד
541. דברים כב, ד
542. דברים כב, ה
543. דברים כב, ה
544. דברים כב,ו
545. דברים כב, ז
546. דברים כב, ח
547. דברים כב, ח
548. דברים כב, ט
549. דברים כב, ט
550. דברים כב, י
551. דברים כב, יא
552. דברים כב, יט
553. דברים כב, יט
554. דברים כ'ב כ'ד
555. דברים כב,כג
556. דברים כ'ב, כ'ט
557. דברים כ'ב, כ'ט
558. דברים כג, א
559. דברים כג, ב
560. דברים כג,ג
561. דברים כג, ו
562. דברים כג:7–8
563. דברים כג, ז-ח
564. דברים כג, י
565. דברים כג יב
566. דברים כג:יג
567. דברים כג:15
568. דברים כג, טז
569. דברים כג:יז
570. דברים כג, יח
571. דברים כג, יט
572. דברים כ'ג:20
573. דברים כג:כ'א
574. דברים כג:כג
575. דברים כ'ג, כ'ד
576. דברים כ'ג, כ'ד
577. דברים כ'ג, כ'ה
578. דברים כד,א
579. דברים כד,א
580. דברים כד, ד
581. דברים כד, ה
582. דברים כד, ה
583. דברים כד, ו
584. דברים כ'ד, ח
585. דברים כ'ד:10
586. דברים כ'ד יב
587. דברים כ'ד יג
588. דברים כ'ד:15
589. דברים כ'ד, ט'ז
590. דברים כ'ד יז
591. דברים כ'ד יז
592. דברים כ'ד, יט
593. דברים כ'ד, יט
594. דברים כ'ה, ב
595. דברים כ'ה, ג
596. דברים כ'ה ד'ה
597. דברים כ'ה ה'
598. דברים כ'ה ה'
599. דברים כ'ה, ט
600. דברים כ'ה יב
601. דברים כ'ה, יג
602. דברים כ'ה יז
603. דברים כ'ה, יט
604. דברים כ'ה, יט
605. דברים כג, ה
606. דברים כג יג
607. דברים כ'ו, י'ד
608. דברים כ'ו, י'ד
609. דברים כ'ו, י'ד
610. דברים כ'ח, ט
611. דברים ל'א יב
612. דברים ל'א יט
613. דברים 32:38

Top