מהם הספרים האפוקריפיים/דאוטו-קנוניים?

תשובהלתנ'ך הרומאי-קתולי יש כמה ספרים נוספים בברית הישנה מאשר לתנ'ך פרוטסטנטי. ספרים אלה מכונים ספרי האפוקריפים או הספרים הדאוטו-קנוניים. המילה אפוקריפים פירושו נסתר, בעוד המילה דוטו-קנוני פירושו קאנון שני. האפוקריפים/דברים הקנוניים נכתבו בעיקר בתקופה שבין הברית הישנה והחדשה. ספרי האפוקריפים כוללים אסדרות 1 , 2 אסדרות , טובית , יהודית , חכמת שלמה , קהלת , ברוך , אגרת ירמיהו , תפילת מנשה , 1 מקבים ו 2 מקבים וכן תוספות לספרי אסתר וספרי אסתר . דניאל. לא כל הספרים הללו כלולים בתנ'ך הקתולי.

עם ישראל התייחס בכבוד לספרים האפוקריפיים/דברים-קנוניים, אך מעולם לא קיבל אותם כספרים אמיתיים של התנ'ך העברי. הכנסייה הנוצרית המוקדמת דנה במעמדם של האפוקריפים/דאוטו-קנוניקלים, אך מעטים הנוצרים המוקדמים האמינו שהם שייכים לקאנון של כתבי הקודש. הברית החדשה מצטטת מאות פעמים מהברית הישנה, ​​אך בשום מקום לא מצטט או רומז לאף אחד מהספרים האפוקריפיים/דאוטו-קנוניים. יתר על כן, יש הרבה שגיאות וסתירות מוכחות בכתבי האפוקריפים/הדברים הקנוניים. להלן מספר אתרים המדגימים שגיאות אלו:


http://www.justforcatholics.org/a109.htm
http://www.biblequery.org/Bible/BibleCanon/WhatAboutTheApocrypha.htm
https://carm.org/errors-apocryphaהספרים האפוקריפיים/דאוטו-קנוניים מלמדים דברים רבים שאינם נכונים ואינם מדויקים היסטורית. בעוד שקתולים רבים קיבלו את האפוקריפים/דאוטו-קנוניקלים בעבר, הכנסייה הרומית-קתולית הוסיפה רשמית את האפוקריפים/דאוטו-קנוניקלים לתנ'ך שלהם במועצת טרנט באמצע המאה ה-15 לספירה, בעיקר בתגובה לרפורמציה הפרוטסטנטית. האפוקריפים/הדברים הקנוניים תומכים בחלק מהדברים שהכנסייה הרומית-קתולית מאמינה בהם ונוהגת שאינם עולים בקנה אחד עם התנ'ך. דוגמאות לכך הן תפילה למתים, בקשה לקדושים בגן עדן על תפילותיהם, סגידה למלאכים ונדבה מתן כפרה על חטאים. חלק ממה שאומרים האפוקריפים/הדברים הוא נכון ונכון. עם זאת, בשל השגיאות ההיסטוריות והתיאולוגיות, יש לראות את הספרים כמסמכים היסטוריים ודתיים ניתנים לשגיאה, ולא כדבר אלוהים בעל ההשראה והסמכות.Top