מהם כמה פסוקי תנ'ך על שנאה?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על שנאה?

כשזה מגיע לנושא השנאה, לתנ'ך יש הרבה מה לומר. הנה כמה פסוקים בולטים: 'שנאה מעוררת מריבות, אבל האהבה מכסה את כל החטאים'. (משלי י':12) 'אל תיתן לשמש לשקוע על חמתך ואל תיתן מקום לשטן'. (אפסים ד':26-27) 'כל המסתיר את חטאיו אינו מצליח, אבל המתוודה ומוותר עליהם מוצא רחמים'. (משלי כ'ח:13) 'התפטר מכל מרירות, זעם וכעס, ריב והשמצות, יחד עם כל צורה של זדון. היו אדיבים וחמלים זה לזה, סלחו זה לזה, כמו שבמשיח אלוהים סלח לכם'. (אפסים ד':31-32) הפסוקים הללו מבהירים ששנאה היא דבר שיש להימנע ממנו. זה מעורר עימות ונותן לאויב דריסת רגל בחיינו. במקום זאת, אנו נקראים לאהוב אחד את השני ולהושיט חסד.

תשובהיוחנן א' ד':20
אִם אִישׁ אָמַר: אֹהֵב אֱלֹהִים וְשוֹנֵא אֶת אָחִיו, שקרן הוא; כי מי שאינו אוהב את אחיו אשר ראה אינו יכול לאהוב את אלהים אשר לא ראה.משלי י':12
השנאה מעוררת סכסוכים, אבל האהבה מכסה את כל העבירות.יוחנן הראשון ג':15
כל השונא את אחיו הוא רוצח, ואתה יודע שלאף רוצח אין חיי נצח.משלי ו:16-19
שישה דברים ששונא יהוה, שבעה שהם תועבה לו: עיניים מתנשאות, לשון שקר וידיים שופכות דם תמימים, לב מתכנן תוכניות רשעות, רגליים שממהרות לרוץ אל הרשע, עד שקר. המוציא שקרים, ואחד שזורע מחלוקת בין אחים.

ויקרא יט 17-18
לא תשנא את אחיך בלבבך, אלא תדבר בכנות עם רעך, פן תחטוא בגללו. לא תנקם ואל תשא טינה לבני עמך, אלא תאהב את רעך כמוך: אני ה'.

קורינתיים א' יג:4-7
האהבה היא סבלנית וחביבה; האהבה אינה מקנאה או מתהדרת; זה לא יהיר או גס רוח. היא לא מתעקשת על דרכה; זה לא עצבני או ממורמר; היא לא שמחה על עוולה, אלא שמחה עם האמת. האהבה נושאת את הכל, מאמינה בכל הדברים, מקווה לכל הדברים, סובלת את הכל.

יוחנן ט'ו:18
אם העולם שונא אותך, דע שהוא שנא אותי לפני שהוא שנא אותך.

משלי ח:13
יראת ה' היא שנאת הרע. גאווה ויהירות ודרך הרשע והדיבור המעוות אני שונא.

תהילים 97:10
הו, אוהבי ה', שונא רע! הוא שומר על חיי קדושיו; הוא מציל אותם מידם של רשעים.

מתי 10:22
וכולם תישנאו למען שמי. אבל מי שמחזיק מעמד עד הסוף יינצל.

משלי י':18
המסתיר שנאה שפתי שקר, ומי שמוציא לשון הרע הוא טיפש.

תהילים יא, ה
ה' בוחן את הצדיק, אבל נפשו שונאת את הרשע ואת האוהב אלימות.

לוקס י'ד:26
אם מישהו בא אליי ואינו שונא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת הילדים ואת האחים והאחיות שלו, כן, ואפילו את חייו שלו, הוא לא יכול להיות תלמיד שלי.

משלי כ'ו:24-26
מי ששונא מתחפש בשפתיו ומטפח רמאות בלבו; כשהוא מדבר בחסד, אל תאמין לו, כי שבע תועבות יש בלבו; אף על פי ששנאתו תתכסה במרמה, רשעותו תתגלה בעצרת.

יוחנן ז':7
העולם לא יכול לשנוא אותך, אבל הוא שונא אותי כי אני מעיד עליו שמעשיו רעים.

תהילים 119:163
אני שונא ותעב שקר, אבל אני אוהב את החוק שלך.

תהילים כ'ו ה'
אני שונא את קהל עושי הרשע, ולא אשב עם רשעים.

תהילים 101:3
לא אעמיד לנגד עיני שום דבר חסר ערך. אני שונא את עבודתם של הנופלים; זה לא ידבק בי.

קהלת ג, ח
עת לאהוב ועת לשנוא; עת למלחמה ועת לשלום.

משלי כ':22
אל תאמר, אשיב רע; חכה לה' והוא יציל אותך.

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top