מהם כמה פסוקי תנ'ך על חוק?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על חוק?

ישנם פסוקי תנ'ך רבים המדברים על חוק. הנה כמה מהפופולריים שבהם: 'אל תחשוב שבאתי לבטל את התורה או את הנביאים; לא באתי לבטלם אלא למלא אותם'. - מתי ה':17 'כי באמת, אני אומר לכם, עד אשר יעברו שמים וארץ, לא יעבור ולו נקודה, אף נקודה, מהתורה עד שהכל יושלם.' - מתי ה':18 'לפיכך מי שמרפה אחת מהקטנות מבין המצוות הללו ומלמד אחרים לעשות כן ייקרא פחות במלכות שמים, אבל מי שעושה אותן ומלמד אותן ייקרא גדול במלכות שמים'. -מתי ה':19

תשובההרומים ז':12
אז התורה קדושה, והמצוה קדושה וצדיקה וטובה.הרומים ז':7
אז מה נגיד? שהחוק הוא חטא? ללא משמעות! אך אלמלא החוק, לא הייתי יודע את החטא. כִּי לֹא הָיִיתִי יָדַעְתִּי, מַה זֶּה לַחֲמֹד, אִם לֹא אָמַר הַתּוֹרָה, לֹא תַחְמֹד.יוחנן הראשון ג':4
כל העושה נוהג בחטאת נוהג גם בהפקרות; חטא הוא הפקרות.מעשי השליחים ה':29
אבל פטרוס והשליחים ענו: עלינו לציית לאלוהים יותר מאשר לבני אדם.

לוקס טז:17
אבל קל יותר לשמים ולארץ לחלוף מאשר שנקודה אחת של התורה תתבטל.

הרומים יג:1
שכל אדם יהיה כפוף לרשויות השלטון. כי אין סמכות אלא מאלוהים, ואלה שקיימים הוקמו על ידי אלוהים.

יוחנן א':17
כי התורה ניתנה על ידי משה; החסד והאמת הגיעו דרך ישוע המשיח.

טימותיאוס א' 8-10
עתה אנו יודעים שהחוק הוא טוב, אם משתמשים בו כדין, מתוך הבנה זאת, שהחוק אינו נקבע לצדיקים, אלא לרשעים ולסוררים, לרשעים ולחוטאים, לבלתי קדושים ולחולים, למי ש. להכות את אבותיהם ואמהותיהם, עבור רוצחים, חסרי מוסר מינית, גברים העוסקים בהומוסקסואליות, משעבדים, שקרנים, משמיעים שקר, וכל מה שנוגד את הדוקטרינה הבריאה,

ג'יימס ב':10
כי מי ששומר על כל החוק אך נכשל בנקודה אחת, הפך אחראי על כל זה.

גלטים ב':16
ואולם אנו יודעים שאדם אינו מוצדק על ידי מעשי התורה אלא על ידי אמונה בישוע המשיח, כך גם אנו האמנו במשיח ישוע, כדי להצדיק באמונה במשיח ולא על ידי מעשי התורה, כי על ידי מעשים. של החוק אף אחד לא יהיה מוצדק.

הרומים 3:20
כי על ידי מעשי התורה לא יצדיק אדם בעיניו, כי דרך התורה באה ידיעת החטא.

הרומים י':4
כי המשיח הוא קץ התורה לצדקה לכל מי שמאמין.

תהילים יט, ז-ט
תורת ה' היא מושלמת, מחיה את הנפש; עדות ה' בטוחה, חכמים לפשוטים; מצוות ה' נכונות, משמחות את הלב; מצוות ה' טהורה, מאירה את העיניים; יראת ה' נקיה, עד עולם; חוקי ה' נכונים וצדיקים לגמרי.

הרומים י'ג:10
האהבה אינה עושה רע לרעך; לכן האהבה היא הגשמת החוק.

יוחנן הראשון ה':3
כי זו אהבת ה', שנשמור את מצוותיו. ומצוותיו אינם מכבידים.

הרומים 3:31
האם אנו מפילים את החוק על ידי אמונה זו? ללא משמעות! להיפך, אנו מקיימים את החוק.

ישעיהו 33:22
כי ה' הוא שופטנו; ה' הוא המחוקק שלנו; ה' הוא מלכנו; הוא יציל אותנו.

הרומים י'ג:10
האהבה אינה עושה רע לרעך; לכן האהבה היא הגשמת החוק.

יוחנן הראשון ה':3
כי זו אהבת ה', שנשמור את מצוותיו. ומצוותיו אינם מכבידים.

הרומים 3:31
האם אנו מפילים את החוק על ידי אמונה זו? ללא משמעות! להיפך, אנו מקיימים את החוק.

ישעיהו 33:22
כי ה' הוא שופטנו; ה' הוא המחוקק שלנו; ה' הוא מלכנו; הוא יציל אותנו.

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top