מהם כמה פסוקי תנ'ך על מדיטציה?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על מדיטציה?

לתנ'ך יש די הרבה מה לומר על מדיטציה! הנה כמה מהפסוקים הפופולריים ביותר: 'דממה ודע כי אני אלוהים'. - תהילים 46:10 'תמסרו את מעשיכם לה' ומחשבותיכם יתבססו'. - משלי טז:ג 'מדיטציה על גדולתו המצוינת'. - תהילים 145:5 'אני אהרהר בעבודותיך הנפלאות'. - תהילים 77:12

תשובהתהילים יט:14
יהי נא דברי פי והרהורי לבי חביבים בעיניך ה', סלע וגואלי.יהושע א' 8
ספר התורה הזה לא יסור מפיך, אלא תהרהר בו יומם ולילה, למען תיזהר לעשות ככל הכתוב בו. כי אז תשגשג את דרכך, ואז תזכה להצלחה.תהילים 119:15
אהרהר במצוותיך ואשים את עיני בדרכיך.תהילים 104:34
יהי רצון שהרהורי ימצאו חן בעיניו, כי אני שמח בה'.

הפיליפאים ד':8
לבסוף, אחים, כל מה שנכון, מה שמכובד, מה שצודק, מה שטהור, מה שנחמד, מה שראוי לשבח, אם יש הצטיינות, אם יש משהו ראוי לשבח, חשבו על הדברים האלה.

תהילים א' ב'
אבל רצונו בתורת ה', ובתורתו הוא מהרהר יומם ולילה.

תהילים 143:5
אני זוכר את הימים של פעם; אני מהרהר בכל מה שעשית; אני מהרהר בעבודת ידיך.

תהילים 63:6
כאשר אזכור אותך על משכבי, והרהר בך במשמרות הלילה;

תהילים 49:3
פי ידבר חכמה; המדיטציה של לבי תהיה הבנה.

תהילים 77:12
אהרהר בכל מלאכתך, ואהרהר במעשיך האדירים.

ישעיהו כ'ו:3
אתה שומר אותו בשלווה גמורה שדעתו נחה עליך, כי הוא בוטח בך.

תהילים 119:148
עיני ערות לפני שעוני הלילה, כדי שאוכל להרהר בהבטחתך.

משלי ד' 20-22
בני, היה קשוב לדבריי; הטה אזנך לאמרותי. אל ימלטו מעיניך; לשמור אותם בתוך הלב שלך. כי הם חיים למוצאים, ומרפא לכל בשרם.

תהילים 119:11
שמרתי את דברך בלבי, למען לא אחטא בך.

מתי ו':6
אבל כשאתה מתפלל, כנס לחדר שלך וסגור את הדלת והתפלל לאביך שנמצא בסתר. ואביך הרואה בסתר ישלם לך.

תהילים 119:97-99
אוי כמה אני אוהב את החוק שלך! זו המדיטציה שלי כל היום. מצותך מחכימה אותי מאויבי, כי היא איתי לעולם. יש לי הבנה רבה יותר מכל המורים שלי, כי העדויות שלך הן ההגות שלי.

הרומים יב:2
אל תהיה מותאם לעולם הזה, אלא תשתנה על ידי חידוש דעתך, כדי שתבחין על ידי בדיקה מהו רצון ה', מה טוב ומקובל ומושלם.

תהילים 145:5
על תפארת מלכותך ועל מעשיך המופלאים, אהרהר.

תהילים 119:15-16
אהרהר במצוותיך ואשים את עיני בדרכיך. בחוקיך אשמח; לא אשכח את המילה שלך.

תהילים 77:6
אָמַרְתִּי, אֶזְכֹּר אֶת-שִׁירִי בַּלַּיְלָה; תן לי לעשות מדיטציה בליבי. ואז רוחי ערכה חיפוש חרוץ:

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top