מהם כמה פסוקי תנ'ך על נקמה / נקמה?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על נקמה / נקמה?

כשזה מגיע לנקמה, לתנ'ך יש הרבה מה לומר. הנה כמה מפסוקי התנ'ך הפופולריים ביותר על נקמה: 'אל תנקמו, ידידי היקרים, אלא השאירו מקום לזעמו של אלוהים, כי כתוב: 'שלי לי לנקום; אשיב, אמר ה'. - הרומים י'ב:19 'אל תגמל לאף אחד רע על רע. תיזהר לעשות מה שנכון בעיני כולם״. - הרומים י'ב:17 'אל תתגבר על הרע, אלא תתגבר על הרע בטוב'. - הרומים י'ב:21

תשובההרומים יב:19
אהובים, לעולם אל תנקמו בעצמכם, אלא תשאירו זאת לזעמו של אלוהים, כי כתוב לי הנקמה, אשיב, אומר ה'.פטרוס א' ג':9
אל תגמל רעה על רעה או גנאי על גנאי, אלא אדרבה, ברך, כי לזה נקראת, כדי שתזכה לברכה.מתי ה':38-39
שמעת שנאמר 'עין תחת עין ושן תחת שן' אבל אני אומר לך אל תתנגד לרשע. אבל אם מישהו מטיח לך על הלחי הימנית, פנה אליו גם את השנייה.'משלי כ'ד:29
אל תאמר, אני אעשה לו כמו שעשה לי; אני אחזיר לאיש על מה שהוא עשה.

ויקרא יט:18
לא תנקם ואל תשא טינה לבני עמך, אלא תאהב את רעך כמוך: אני ה'.

תסלוניקים א' ה':15
ראה שאף אחד לא גומל לאיש רע על רע, אבל תמיד מבקשים להיטיב זה לזה ולכולם.

סימן 11:25
ובכל עת שאתה עומד ומתפלל, סלח אם יש לך משהו נגד מישהו, כדי שגם אביך שבשמים יסלח לך על עבירותיך.

מתי כ'ו:52-54
אז אמר לו ישוע: החזיר את חרבך למקומה. כי כל הלוקח את החרב ימות בחרב. האם אתה חושב שאני לא יכול לפנות לאבי, והוא ישלח לי מיד יותר משנים-עשר לגיונות מלאכים? אבל איך אם כן צריכים הכתובים להתקיים, שזה חייב להיות כך?

הרומים יג:4
כי הוא עבד ה' לטובתך. אבל אם אתה עושה רע, פחד, כי הוא לא נושא את החרב לשווא. כי הוא עבד אלוהים, נוקם המבצע את זעמו של אלוהים על העושה.

משלי כ':22
אל תאמר, אשיב רע; חכה לה' והוא יציל אותך.

ג'יימס 1:19-20
דעו זאת, אחיי האהובים: שכל אדם ימהר לשמוע, איטי לדבר, איטי לכעוס; כי כעס האדם אינו מייצר צדקת אלוהים.

דברים ל'ב, ל'ה
'נקם לי, ותגמול, על-העת אשר ירגלם תחמוק; כִּי קָרֵב יוֹם פַּרְנוֹתָם, וַאֲדוֹנָם יָבֹא מְהֵרָה.'

מתי ה':7
אשרי הרחמנים, כי יקבלו רחמים.

משלי י':12
השנאה מעוררת סכסוכים, אבל האהבה מכסה את כל העבירות.

האפסיים ד' 31-32
הסר ממך כל המרירות והזעם והכעס והקולה והשמצה, יחד עם כל זדון. היו אדיבים זה לזה, רכים בלב, סולחים זה לזה, כפי שאלוהים במשיח סלח לכם.

עברים 10:30
כִּי יָדַעְנוּ אֶת אֲשֶׁר אָמַר: לִי נִקְמָה; אני אחזיר. ושוב, ה' ישפוט את עמו.

קולוסים ג':25
כי העוול יחזיר לו על העוולה שעשה, ואין צדדיות.

משלי ג 5-6
בטח בה' בכל לבבך ואל תישען על הבנתך. בכל דרכיך הכרת אותו, והוא ישר את דרכיך.

מתי ו':14-15
כי אם תסלח לאחרים על עבירותיהם, גם אביך שבשמים יסלח לך, אבל אם לא תסלח לאחרים על עבירותיהם, גם אביך לא יסלח על עבירותיך.

פטרוס א' ב':21-23
כי לכך נקראת, כי גם המשיח סבל עבורך והותיר לך דוגמה למען תלך בעקבותיו. הוא לא חטא, וגם מרמה לא נמצאה בפיו. כאשר גנזו, לא גנאי בתמורה; כשסבל, הוא לא איים, אלא המשיך להפקיד את עצמו בידי השופט בצדק.

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top