אילו נבואות מקראיות התגשמו בשנת 70 לספירה?

תשובהחשיבות רבה אירעה בישראל בשנת 70 לספירה, ורבים קושרים את אירועי התקופה לנבואות בתנ'ך. בלימוד נושא זה, טוב לזכור שהנבואה אינה מתארת ​​את העתיד באותו אופן שבו ההיסטוריה מתארת ​​את העבר. זו הסיבה שיש פרשנויות מגוונות לנבואות המקרא. תחזיות העוסקות באחרית הימים, קטגוריה המכונה אסכטולוגיה, מעניינות במיוחד אנשים רבים. בתוך הנצרות המודרנית, רוב הדיונים הללו עוסקים פחות איזה אירועים חזויים מאשר מתי האירועים יקרו. נקודת ההתייחסות הנפוצה ביותר לדעות אלו היא השנה המשמעותית של שנת 70 לספירה, בה הרסו הרומאים את בית המקדש היהודי.

כמעט כל הפרשנויות הנוצריות לנבואות המקרא מסכימות שכמה נבואות התגשמו בשנת 70 לספירה או לפניה. ישוע חזה את חורבן המקדש (לוקס 21:6; מתי 24:2) ויש שיטענו את רצח העם היהודי בידיהם של רומא (לוקס 23:27-31). מבחינה היסטורית, אירועים אלה עולים בקנה אחד עם הצהרותיו של ישוע. קיימת הסכמה רחבה ברוב הפרשנויות הנוצריות כי הנבואות הללו התגשמו ממש בשנת 70 לספירה.קיים ויכוח אם נבואות נוספות, כגון אלו שנמצאו בדניאל פרק 9, מתי פרקים 24 ו-25, וההתגלות פרקים 6-18, התגשמו גם בשנת 70 לספירה או אם הן עוד עתידות להגיע. פרטריזם חלקי ופרטריזם מלא גורסים שרוב, אם לא כולם, האירועים הנבואיים בתנ'ך הושלמו עד סוף המאה הראשונה, בעיקר לפני שנת 70 לספירה. הדיספנציונליזם גורס שרק חורבן המקדש ואולי גם רצח העם התגשמו בפועל. בשנת 70 לספירה וכי לשאר הנבואות תהיה התגשמות עתידית במהלך הצרה.במונחים של עדויות היסטוריות, אין מעט מה להוכיח מקרה סופי כך או כך. ניתן לגרום לאירועי שנת 70 לספירה להתאים לטענות נבואיות מסוימות, בהתאם לנקודת המבט של האדם. כמובן, אם מוכנים ליישם דרגה גבוהה מספיק של פרשנות סמלית, ניתן לגרום לכל נבואה להתאים כמעט לכל אירוע. עם זאת, יש לציין שרוב הפרשנויות שאינן מחייבות את ספר ההתגלות נכתב לפני שנת 70 לספירה, דבר שהמלומד הכללי אינו תומך בו.

הקשיים החמורים ביותר בטענה שכל הנבואות התגשמו בשנת 70 לספירה הם תיאולוגיים. בפרט, פרטריזם מחייב פרשנויות בכתבי הקודש בשילוב כאוטי של שפה מילולית ופיגורטיבית ביותר. היה צריך לפרש מילים, פסוקים וביטויים המופיעים באותו שיח, או אפילו באותה פסקה, בהנחה מילולית-פיגורטיבית אחרת.הפירוש ההגיוני ביותר הוא שרצח העם וחורבן בית המקדש היו נבואות שהתגשמו בשנת 70 לספירה, וכי שאר האירועים המתוארים בדניאל, מתיו והתגלות טרם התרחשו. הם באמת תחזיות של סוף הימים.

Top