מה ניתן ללמוד משבט אשר?

תשובהאשר הוא אחד משנים עשר שבטי ישראל. בתקופת משה חולק אשר לחמש חמולות: האימניים; אישוים; והברית; ובאמצעות בריה, הפטריארך הבריתי, עוד שתי חמולות: העברים והמלכיאליים. שלושת החמולות הראשונות נקראו על שם בניו של אשר; הרביעי והחמישי אחרי בני בריה (שמות כ'ו:44-45).

אשר היה בנו השמיני של יעקב. אמו הייתה שפחתה של לאה, זילפה, והוא היה הילד השני והאחרון שלה עם יעקב. כאשר נולד אשר, אמרה לאה, מה אני שמחה! הנשים יקראו לי בשמחה (בראשית כו, יג). שמו של אשר פירושו שמח.אשר היה אחד מששת השבטים שנבחרו לעמוד בהר עיבל ולהשמיע קללות (דברים כז, יג). באמצעות הקללות הללו, העם הבטיח לאלוהים שיימנע מהתנהגות רעה. למשל, קללה אחת אומרת, ארור האיש המבזה את אביו או את אמו (דברים כז, טז). אחר קובע, ארור האיש המוליך עיוורים שולל בדרך (דברים כז, יח). עוד אחר: ארור האיש השוכב עם חמותו (דברים כז,כג). בסך הכל נשא אשר שתים עשרה תוכחות (דברים כז, ט'ו-כ'ו).כאשר בירך יעקב את בניו, אמר, אוכל אשר יהיה עשיר; הוא יספק מעדנים המתאימים למלך (בראשית 49:20). לימים, בירך משה את השבט, לאמר: 'רוב הבנים הוא אשר; יהי חביב על אחיו וירחץ רגליו בשמן. בריחי שעריך יהיו ברזל ונחושת, וכוחך ישווה לימיך (דברים ל'ג, כ'ד). רחיצת רגליו בשמן הייתה סימן לשגשוג, וההתייחסות של יעקב למזונו של אשר עשיר הצביע על כך שלאשר יהיו אדמות פוריות. ביהושע י'ט 24-31 אנו למדים שאשר קיבל אדמה לאורך חוף הים התיכון.

למרות כל ברכותיו, שבט אשר לא הצליח לגרש את הכנענים, ובשל כך חיו אנשי אשר בין יושבי הארץ הכנעניים (שופטים א, 31-32). בתקופתם של דבורה וברק, אשר נשאר על החוף ושהה במפרצוניו במקום להצטרף למאבק נגד ג'בין, מלך כנעני (שופטים ה, יז). כישלון זה בסיוע לאחיהם השבטים יכול להצביע על חוסר הסתמכות על אלוהים, חוסר מאמץ, פחד מהאויב או חוסר רצון להרגיז את מי שעמם הם עשו עסקים. לפיכך, הדוגמה המובאת כאן היא שלילית: אף על פי שאשר זכה לברכה, הם לא התנהגו בצורה מעוררת התפעלות; כשהגיע זמן הפעולה, הם לא הצליחו לבטוח באלוהים ולכבד את תוכניתו.בהמשך בשופטים, אשר אכן נענה לקריאתו של גדעון להדוף את המדיינים, העמלקים ואחרים מהמזרח (שופטים ו:35). במחווה חשובה נוספת, אשר נענה להזמנתו של חזקיהו לשבטים מממלכת הצפון להצטרף לחגיגת הפסח בירושלים (דברי הימים ב', ל'א). זה נחשב מעשה של ענווה, הוכחה ללב חרוט לפני אלוהים.

בסופו של דבר, אנו מגלים שאשר קיבל הרבה ברכות גדולות מאלוהים. לאחר שקיבלו ברכה, ציפו מהם לציית לפקודות האדון. בזה לפעמים הצליחו ולפעמים נכשלו. גם אנחנו זכינו לברכה על ידי אלוהים (אפסים א' 3), וה' מצפה שנציית לפקודותיו (יוחנן י'ד:15). כשם שאשר קיבל ברכה נבואית מיעקב, נאמר לילדיו של אלוהים, ברחמיו הגדולים [אלוהים] הוליד אותנו מחדש לתקווה חיה באמצעות תחיית ישוע המשיח מהמתים, ולנחלה שלעולם לא תאבד. , לקלקל או לדעוך. הירושה הזו נשמרת בשמים עבורכם, שבאמצעות האמונה מוגנים בכוחו של אלוהים עד לבוא הישועה המוכנה להתגלות בזמן האחרון (פטרוס א' 3-5). הלל את ה' על תוכניותיו הנפלאות עבורנו. איזו נחמה!

Top