מה ניתן ללמוד משבט דן?

תשובהשבט דן היה קבוצת האנשים שיצאו מהבן החמישי של יעקב, דן. ליעקב היו שנים עשר בנים שהפכו לאבות של שנים עשר שבטי ישראל. ההיסטוריה של שבט דן מלמדת אותנו במיוחד בכך שהיא מכילה דוגמאות מרובות לנטייתם של אנשים ללכת לפי דת מעשה ידי אדם על פני אמונה מקראית באלוהים. זה מנוגד לחלוטין לכתבי הקודש המלמדים אותנו שאיש לא יוכרז צדיק בעיניו על ידי שמירת החוק (רומים ג' 20) וללא אמונה אי אפשר למצוא חן בעיני אלוהים (עברים יא:6).

כשהגיעו בני ישראל לארץ כנען, הוקצו בהגרלה אזורי שטח מסוימים לכל שבט. לשבט דן ניתנה שטח אדמה שהיה קטן יותר משאר מענקי הקרקע אך היה פורה והיה לו גם גבול לאורך הים התיכון שבו היו דיג ומסחר לרשותם.אולם, שבט דן מעולם לא כבש את האזור הזה במלואו כתוצאה מחוסר אמונה באלוהים. זה היה נכון גם לגבי שאר השבטים, כפי שמלמדים בבירור הפרקים הראשונים של ספר שופטים, והובילו לתקופה בתקופת שופטים שבה נאמר, בימים ההם לא היה מלך בישראל; כל אחד עשה מה שנכון בעיני עצמו. שופטים 18:1–31 מספר את סיפורם של אנשי דן שנפלו לעבודת אלילים. הם גם לא אהבו את השטח שהיה שלהם, אז הם שלחו מרגלים למצוא אזור טוב יותר. בצפון נודע לכמה נציגים של דן על אזור שבו חיה קבוצת אנשים שלווה. שבט דן לקח את הדברים לידיים ומחסל את תושבי הארץ הזו כדי שיוכלו להעביר את כל השבט למעלה לאזור קרוב למקורות נהר הירדן, ממש דרומית ללבנון של היום. שם הקימו את עירם הראשית וקראו לה דן.בהמשך תולדות העברים חולקה הממלכה לאחר מלכות שלמה. הממלכה התפצלה לעשרת שבטי ישראל בצפון ולשניים של יהודה בדרום. אנשי דן היו בממלכת ישראל הצפונית. אנו למדים במלכים א' יב:25–33 שהמלך ירבעם פחד שמי שגרים בממלכתו בצפון עדיין ירדו לממלכה הדרומית כדי לעבוד בירושלים, שכן שם היה ממוקם המקדש שה' אישר. . אז בנה ירבעם שני מזבחות נוספים לאנשי אומתו לעבוד בהם. הוא הקים את הפולחן בדרום בבית-אל ובצפון בדן. הוא בנה עגל זהב בכל מקום וקבע ימים ומשתה מיוחדים שבהם אנשים ייפגשו. למרבה הצער, פולחן מעשה ידי אדם זה בדן היה אחת המורשת המתמשכת שלו.

כיום, אנשים רבים עוקבים אחר דתות מעשה ידי אדם שונות ומשוכנעים שכל הדרכים מובילות לאלוהים. לרוע המזל, הקבוצות הללו עוקבות אחר דרכי שבט דן. משלי טז:25 אומר לנו שיש דרך שנראית נכונה לאדם, אבל סופה הוא דרך המוות. ישוע לימד שהדרך לאלוהים הייתה ספציפית כשאמר, אני הדרך, האמת והחיים. איש לא בא אל האב חוץ ממני (יוחנן י'ד:6). יוחנן 3:36 מלמד שמי שמאמין בבן יש לו חיי נצח; ומי שאינו מאמין בבן לא יראה חיים, אבל חמת אלוהים שומרת עליו. ללמוד מהטעויות של דן יהיה לעבוד את אלוהי התנ'ך לבדו ולחיות למענו באמונה.Top