מה ניתן ללמוד משבט נפתלי?

תשובהשבטי ישראל נקראו על שם ילדיו של יעקב. נפתלי, בהיותו בנו השישי של יעקב, הוא אחד משנים עשר שבטי ישראל. בתקופת משה חולק נפתלי לארבע חמולות: יחזאלים, גוני, יזרי והשילמים, על שם בניו של נפתלי (שמות כ'ו:48–49). את נפתלי נשאה שפחתה של רחל, בלהה. הוא היה הילד השני והאחרון שלה עם יעקב. כשנולד נפתלי, אמרה רחל, היה לי מאבק גדול עם אחותי, וניצחתי (בראשית ל, ח). נפתלי פירושו המאבק שלי.

נפתלי היה אחד מששת השבטים שנבחרו לעמוד בהר עיבל ולהשמיע קללות (דברים כז, יג). באמצעות הקללות הללו, העם הבטיח לאלוהים שיימנע מהתנהגויות מסוימות. לדוגמה, קללה אחת אומרת, ארור האיש המזיז את אבן הגבול של חברו (דברים כז, יז). אחר קובע, ארור האיש המונע משפט מהזר או היתום או מהאלמנה (דברים כז, יט). עוד אחר: ארור האיש ההורג את חברו בסתר (דברים כז, כד). בסך הכל, נפתלי עזר להעביר שתים עשרה תמרות כאלה (דברים כז:15–26).כאשר בירך יעקב את שנים-עשר בניו, אמר, נפתלי הוא איילה משוחררת, נושאת עצים יפים (בראשית ל'ט, כא). התמונה המוצגת היא של אחד שצץ במהירות רבה ומספק חדשות טובות. לימים בירך משה את השבט: נפתלי שופע בחסד ה' ומלא ברכתו; הוא יירש דרומה עד האגם (דברים ל'ג, כ'ג). ביהושע יט:32–39 אנו למדים שאדמתו של נפתלי הייתה בצפון ישראל, גובלת בשטחו של אשר, והכנרת (או הכנרת) נגעה בחלק הדרומי של שטחה.למרות כל ברכותיהם, שבט נפתלי נכשל בציווי של אלוהים לגרש את כל הכנענים שחיו בשטחם. לפיכך חיו גם הנפתלים בין יושבי הארץ הכנעניים, ותושבי בית שמש או בית ענת הפכו עבורם לעבודת כפייה (שופטים א, 33).

בשופטים ד:6–9 אנו למדים שברק היה נפתלי. הוא נבחר על ידי אלוהים להוביל כוח צבאי של 10,000 משבטו נגד המדכאים הכנענים שלהם. אולם, כשהגיע הזמן לפעולה, הגיב ברק בפחד ובפחדנות, והסכים להילחם נגד צבאו של המלך ג'בין רק אם דבורה השופטת תתלווה אליו. דבורה מסכימה, אבל היא מנבאת שהכבוד על הניצחון יזכה לאישה ולא לברק. הנבואה התגשמה בשופטים ד' 17–22.שירת דבורה וברק (שופטים ה) מספרת כי שבט נפתלי סיכן את חייהם במרומי השדה (פסוק יח) וכך התכבד בניצחון על הכנענים.

מאוחר יותר נענה נפתלי לקריאתו של גדעון להדוף את המדיינים, העמלקים ואחרים מהמזרח ממאהליהם בעמק יזרעאל (שופטים ו, ​​ל'ה). יחד עם שבטי אשר ומנשה, נפתלי הלך בעקבות גדעון לקרב ורדף אחרי המדיינים עד לצרה ולהבל מחולה (שופטים ז, כג).

כשהגיע זמנו של דוד לעלות על כס המלוכה, סיפק שבט נפתלי 1,000 קצינים, יחד עם 37,000 איש נושאי מגנים וחניתות, יחד עם שיירת מזון, כדי לעזור לו (דברי הימים א' יב:34, 40). כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש, הוא שכר את חורם, איש שאמו נפתלית, לעשות את עבודת הברונזה (מלכים א' ז':13–47).

בתקופת המשיח הייתה ארץ נפתלי חלק מאזור הגליל, והיא נתפסה בעיני היהודים ביהודה כמקום של קלון, מלא עובדי אלילים גויים (ראה יוחנן א' 46; ז' 52). אבל ישעיהו ניבא שנפתלי יתכבד: בעבר השפיל . . . ארץ נפתלי, אך בעתיד יכבד את גליל הגויים, בדרך הים, לאורך הירדן (ישעיהו ט, א). הכבוד הזה הגיע עם בואו של ישוע המשיח. כל תלמידיו של ישוע מלבד יהודה, שבגד בו, הגיעו מהגליל, וחלק ניכר משירותו של ישוע התקיים שם. כך, על היושבים בארץ צל המוות עלה אור (ישעיהו ט, ב).

לשבט נפתלי היו עליות ומורדות. ההיסטוריה שלה כוללת ציות בלתי שלם וגוונים של פחדנות, אבל היא כוללת גם אומץ תחת גדעון ותמיכת אלוהים של דוד המלך. כנראה הלקח הגדול ביותר שאנו יכולים לקחת מנפתלי הוא שאלוהים מרומם את הצנועים. נפתלי (כחלק מהגליל) היה בזוי, ונצרת הייתה הנמוכה מבין השפלה. אולם נצרת הייתה עיר הולדתו של ישוע, והגליל היה בדיוק המקום שבו בחר ישוע להתחיל את כהונתו. למעננו, הוא נעשה מבוזה ונדחה על ידי בני אדם (ישעיהו ל'ג:3). למלך המלכים הייתה ההתחלה הכי לא יומרנית. הוא באמת עניו בלב (מתי י'א:29).

Top