למה התכוון ישוע כשאמר לנו לשאול, לחפש ולדפוק?

תשובהמתי 7 הוא חלק ממה שנהוג לכנות הדרשה על ההר. זהו תיאור של החיים הצדיקים באמת, מתאר של חוק המשיח (הראשונה לקורינתים ט':21, ESV). כאשר ישוע אומר, בקש וזה ינתן לך, תפילה מתמדת נראית לעין (מתי ז'7 א'). תפילה היא הדרך בה אנו מעבירים את הצרכים והרצונות שלנו לאלוהים. כמובן, אלוהים, בהיותו יודע כל, יודע למה הנוצרים צריכים בין אם הם שואלים ובין אם לא, אבל תפילה היא האמצעי שאלוהים בחר להביא לתשובות אלו (יעקב ד':2 ב).

ישו הוא לֹא אומר שמאמינים תמיד מקבלים את מה שהם מבקשים - מניעים שגויים, למשל, יפריעו לתשובות לתפילה (יעקב ד':3). עם זאת, ככל שהנוצרי יבלה יותר זמן בקהילה עם אלוהים, כך הוא או היא ידעו מה לבקש בהתאם לרצון האל. תפילה, כשלעצמה, אינה מייצרת קידוש (קדושה גוברת בחייו של מאמין), אך היא מלמדת על תלות באלוהים לצרכים שלא ניתן לספקם בשום דרך אחרת. אלוהים תמיד מרוצה מגילויי אמונה כאלה. רק אמונה במה שאלוהים יכול לעשות, ובמה שהמשיח עשה, היא שמביאה להתקדשות אמיתית, לא צדקנות מלאכותית (עברים יא:6).ישוע המשיך ואמר: חפש ותמצא (מתי ז:7 ב). מה מאמינים צריכים לחפש? זה אלוהים עצמו! אמרת 'חפש פני'. לבי אומר לך 'פניך ה' אני מבקש' (תהלים כז, ח). האריות הצעירים סובלים מחסור ורעב; אבל למי שמחפש את ה' לא חסר דבר טוב (תהלים ל'ד, י). בקש את ה' ואת כוחו; חפש את נוכחותו ללא הרף! (תהילים 105:4). אשרי השומרים על עדותיו המבקשים אותו בכל לבבם (תהלים יט,ב). אלוהים לא מסתתר מילדיו. משאלת ליבו היא שנחפש אותו בהתמדה ובהתלהבות סביבנו, וכשנעשה זאת, הוא מבטיח שיימצא (משלי ח:17). חיפוש הוא עניין של תשומת לב עם מוח מעורב ומודעות חריפה.מוקדם יותר בדרשת ההר, ישוע אמר לחפש תחילה את מלכותו ואת צדקתו (מתי ו':33). לחפש את מלכותו של אלוהים פירושו לשים את תוכניתו של אלוהים לפני תכניתנו; לחפש את צדקתו של אלוהים פירושו להציב עדיפות לקדושה האישית ולרצון להתקדש.

ישוע אמר אז, דפקו והדלת תיפתח בפניכם (מתי ז:7ג). כאן, האל משתמש במטאפורה לפעולה שהרצון מייצר. אם אדם צריך משהו ממישהו מאחורי דלת, הדבר הטבעי ביותר לעשות הוא לדפוק — ולהמשיך לדפוק עד שהדלת תיפתח והרצון יתמלא. באותו האופן, על מאמין להתפלל באמונה על מתן אלוהים ולהתמיד בתפילה (ראה לוקס י'ח:1).לשאול, לחפש, לדפוק. שימו לב לשלושת החושים השונים הנחשבים כאן. לשאול הוא מילולי; על הנוצרים להשתמש בפיהם ולהתחנן לאלוהים על צרכיהם ורצונותיהם. והמאמינים צריכים לחפש במוחם - זה יותר מלבקש; זוהי הגדרת סדרי עדיפויות ומיקוד של הלב. לדפוק כרוכה בתנועה פיזית, כזו שבה הנוצרי נוקט בפעולה. למרות שלשאלות ולחיפוש יש חשיבות רבה, הם לא יהיו שלמים בלי לדפוק. השליח יוחנן אמר שהנוצרים לא צריכים לאהוב במילה בלבד אלא גם במעשים (יוחנן א' ג':18). באותו אופן, טוב להתפלל ולחפש את אלוהים, אבל אם לא פועלים גם בדרכים נעימות לאלוהים, הכל לשווא. אין זה מקרי שישוע אמר שמאמינים צריכים לאהוב את אלוהים בכל ליבם, נשמתם, כוחם ושכלם (לוקס י':27).

אחרי הפקודות הבטחות: כל המבקש מקבל; המחפש מוצא; ואל הדופק תיפתח הדלת (מתי ז, ח). אלוהים מתענג על תפילת האמונה, והוא מבטיח לתת לנו את מה שאנחנו צריכים.

Top