מה אומר התנ'ך על מין אנאלי?

תשובהאין אזכור גלוי למין אנאלי בתנ'ך. בסיפור סדום ועמורה בבראשית י'ט, קבוצה גדולה של גברים ביקשה לאנוס בקבוצה שני מלאכים שלקחו דמות של גברים. ההנחה הסבירה היא שאנשי סדום רצו לקיים יחסי מין אנאליים בכפייה עם המלאכים. התשוקה ההומוסקסואלית של הגברים ברורה, אבל שוב, מין אנאלי לא מוזכר בקטע. המילים מַעֲשֵׂה סְדוֹם ו לעשות סדום באים מהחשבון המקראי הזה. סדום הוא, פשוטו כמשמעו, חטא סדום.

בשפה המודרנית, המונח מַעֲשֵׂה סְדוֹם רכשה הגדרה רחבה יותר ממה שמתחייב בתנ'ך. כיום, מעשי סדום מתייחסים לרוב לכל צורה של אקט מיני שאינו לפין/נרתיק, הכולל מין אנאלי ומין אוראלי. אם הטקסט המקראי משמש כבסיס להגדרה, מעשה סדום אינו יכול לכלול מין אוראלי או, טכנית, אפילו מין אנאלי. ההבנה הקפדנית של מַעֲשֵׂה סְדוֹם , המבוסס אך ורק על אירועי בראשית 19, יצטרך להיות מין אנאלי בכוח, כאשר זכר אחד אנס זכר אחר באופן אנלי.התנ'ך מגנה באופן ברור ומפורש הומוסקסואליות כחטא לא מוסרי ולא טבעי (ויקרא י'ח:22; כ'א:13; אל הרומים א':26-27; א' לקורינתים ו:9). והתנ'ך מגנה בחריפות גם אונס (דברים כ'ב:25-27). אז, ברור שהתנ'ך מגנה מעשי סדום במובן של אונס הומוסקסואל גברי. השאלה הקשה יותר היא האם התנ'ך מגנה כל מין אנאלי.בסופו של דבר, התשובה שלנו זהה לתשובה שלנו לגבי מה אומר התנ'ך על מין אוראלי? מחוץ לנישואין, כל צורות המין, כולל מין אנאלי, הן חוטאות ובלתי מוסריות. מכיוון שהתנ'ך לא מגנה בשום מקום, או אפילו מזכיר, מין אנאלי בגבולות הנישואין, נראה שמין אנאלי נופל במסגרת עיקרון ההסכמה ההדדית (הראשונה לקורינתים ז':5). כל מה שנעשה מינית צריך להיות הסכמה מלאה בין הבעל לאשתו. אין לכפות על בעל או אישה לעשות משהו שהוא/היא לא ממש נוח איתו. אם מין אנאלי מתרחש בגבולות הנישואין, בהסכמה הדדית, אזי אין סיבה תנ'כית ברורה להכריז שזהו חטא.

לסיכום, המילה מַעֲשֵׂה סְדוֹם אינו מופיע בתנ'ך, אם כי מקורו בשם מקום בתנ'ך. החטא הספציפי של בראשית 19 היה אונס אנאלי בכוח של אדם על ידי אדם אחר. קטע זה אינו נוגע ליחסי אישות. מין אנאלי בין בעל ואישה, בגבולות הנישואין, ברוח הסכמה הדדית, אינו יכול להיות מסווג באופן סופי כחטא.שימו לב - בעוד שמין אנאלי בין בעל לאשתו עשוי לא להיות חוטא, אין זה אומר שאנו תומכים בכך. למעשה, זו האמונה שלנו שמין אנאלי הוא פסול, אפילו בגבולות הנישואין. מבחינה רפואית, מין אנאלי אינו בריא ואינו בטוח. מין אנאלי מגביר את הסיכון לנזק לרקמות, זיהום והעברת מחלות מין.

Top