מה אומר התנ'ך על אסטרונומיה?

תשובהאסטרונומיה היא המדע החוקר את תכונות השמיים והאובייקטים שבהם, וככזה, מוקדש לניתוח של חלק מבריאה של אלוהים. בראשית א' א' מכריז כי בראשית ברא אלוהים את השמים וכי ביום הרביעי למעשי היצירה שלו, אלוהים ברא שני אורות גדולים - האור הגדול לשלוט ביום והאור הקטן לשלוט בלילה. הוא גם עשה את הכוכבים (בראשית א, טז). התנ'ך מלמד אפוא שמקור השמים וכל הגופים האסטרונומיים הכלולים בהם הוא אלוהים עצמו, בורא כל הדברים.

התנ'ך מציג את יהוה לא רק כבורא השמים, אלא גם כשליטם ומקייםם, המקיים את כל הדברים במילתו החזקה (עברים א':3). תהילים 102:25-26 מזכיר לנו שהשמים הם מעשה ידיך. הם יאבדו אבל אתה נשאר... כמו בגדים אתה תחליף אותם והם ייזרקו. ישעיהו אומר לנו שאלוהים פורש את השמים כמו חופה, ופורש אותם כמו אוהל לחיות בו, והשימוש בזמן הווה מרמז שגם עד היום אלוהים ממשיך לקיים אינטראקציה עם בריאתו השמימית ולקיים אותו (ישעיהו). 40:22). שוב, אנו רואים שמי שעשה את הפליאדות ואת אוריון, אשר הופך שחור לשחר ומחשיך יום ללילה... ה' הוא שמו (עמוס ה:8). פסוק זה מתייחס לאדון כבורא קבוצות הכוכבים ומי שמתזמן את המעברים בין יום ללילה. האדון שומר אפוא על שליטה מלאה על השמים ומקיים אותם בכוחו במקצב היומי והשנתי שלהם.יתרה מכך, השמים הם אמצעי שבו אלוהים משתמש כדי לתקשר בצורה ברורה וברורה את קיומו, כוחו ותפארתו. דוד אומר לנו שהשמים מכריזים על כבוד אלוהים; השמים מכריזים על מעשה ידיו (תהלים יט, א). השליח פאולוס נחרץ בנקודה זו; למרות שהוא לא מזכיר במפורש את השמים, הוא מבהיר שמאז בריאת העולם תכונותיו הבלתי נראות של אלוהים - כוחו הנצחי וטבעו האלוהי - נראו בבירור, כשהן מובנות ממה שנעשה (אל הרומים א' 20). לכן השמים משאירים את האנושות ללא תירוץ לאי-אמון כלשהו בקיומו ובכוחו של אלוהים, שכן אלוהים הבהיר להם את זה (אל הרומים א':19).מהי, אם כן, התגובה הנכונה למה שהאסטרונומיה אומרת לנו על היקום? אנו מוצאים תגובה מופתית ליצירתו השמימית של אלוהים בתהילים ח': כשאני רואה את שמים שלך, מעשה אצבעותיך, את הירח והכוכבים, אשר הצבתם, מהו האדם כי אתה מודע אליו, הבן. של אדם שאתה דואג לו?...הו ה', אדוננו, כמה מלכותי שמך בכל הארץ! (תהילים ח, ג-ד, ט). היקום מזכיר לנו את חוסר המשמעות שלנו בהשוואה לגדולתו של אלוהים, אך הוא גם מכריז בפנינו על האמת המשפילה והמדהימה שהוא דואג לנו. הבנה מקראית של אסטרונומיה מציגה אפוא את התהילה והחסד של האל שיצר, מקיים ושולט ביקום. חומרת ההבנה הזו היא שמניעה אותנו לסגוד.

Top