מה אומר התנ'ך על היותו אדם ירא שמים?

תשובההתנ'ך הוא מדריך לכל מי שרוצה להיות גבר או אישה ירא שמים. אלוהים ברא את האיש והאשה על פי צלמו (בראשית א' 27), וחלק מהיותנו בצלמו הוא שאנו צריכים לשקף את אופיו. עם זאת, החטא פגע בדימוי זה בנו ועיוות את הדמות הזו (רומים ה':12). בחירתו של אלוהים באברהם להיות אב של אומה חדשה (בראשית יז:5–8) נעשתה, בין השאר, כדי להקים קבוצת עם שבאמצעותה יוכל לראות שוב את דמותו משתקפת (ויקרא כ”ו:11–12). שיקוף הלב, החוכמה והטבע של אלוהים היא המטרה של כל מי שמבקש להיות גבר או אישה יראי שמים.

הצעד הראשון בהפיכתו לאדם ירא שמים הוא להיכנע לאדנותו של ישוע המשיח (יוחנן י'ד:6). כל אחד יכול ללמוד כללים, לעקוב אחר חוקים ולשפוט את עצמו בחומרה. דתות כוזבות רבות דורשות את זה מהנתינים שלהן. אך איננו יכולים להפוך לאלוהיים מבלי שרוח הקודש תאפשר לנו לעשות זאת (מעשי השליחים א':8). יראת שמים היא יותר מהתנהגויות חיצוניות; זהו החיפוש המתמשך אחר לבו של אלוהים (ישעיהו ל'ה:6–7). התנאי אָדוּק מתייחס למסירות פנימית לאלוהים שמוצגת כלפי חוץ. אז אדם ירא שמים הוא מי שקיבל את קורבנו של ישוע על הצלב כתשלום עבור חטאו שלו וקיבל את הצדקה שנרכשה עבורו שם (השני לקורינתים ה':21). באמונה במותו ובתחייתו של ישו, האיש הא-לוהים הכריז על ישוע כאדון חייו, ולבו מופנה לציות (אל הרומים י':9-10).עם רוחו של אלוהים בתוכו (לקורינתיים א' 6:19-20), האדם הא-לוהים מסוגל להבין את הדברים העמוקים של הרוח (1 לקורינתיים ב':9-10). הוא מתחיל לראות את החיים אחרת. החיים אינם עוסקים עוד בריצות את עצמו אלא בריצוי אדונו (רומים י'ג:12–14; עברים י'ב:28). האיש הא-לוהים יודע שהוא עדיין ימעד כשהוא שואף לעבר קדושה (יעקב ג':2), אך מטרתו היא להיות קדוש כפי שאדונו קדוש (פטרוס א':16). הוא לומד מוקדם שניסיונותיו הבשרניים לקדושה מביאים רק לגאווה וכישלון. האיש הא-לוהים לומד שכאשר הוא מוסר את רצונו לרוח הקודש ומסתמך עליו בכוח להתגבר על הפיתוי, הוא יכול לעמוד בפיתוי רב יותר ולהשיג מטרות נצחיות גדולות יותר ממה שחשב אי פעם שאפשריות (פיליפים ד':13).אדם ירא שמים הוא מי שמת על בשרו (גלטים ה':24). זה לא אומר שהוא כבר לא עומד בפני פיתוי. זה אומר שכאשר הוא מתפתה, ההחלטה אם להיכנע כבר התקבלה. הוא מסתמך על כוחה של רוח הקודש שתעזור לו לומר לא לבשרו וכן לרוח (הראשונה לקורינתים י':13; גלטים ה':16). כשהוא מתנגד באופן קבוע לחטא, הוא מגלה שרוחו מתחזקת והפיתוי נעשה קל יותר לעמוד בפניו (עברים י':23).

האיש האלים:


• חוזר בתשובה כשהוא חוטא (יוחנן א':9)
• רואה עצמו מת לחטא אך חי לאלוהים (רומים ו':1–4, 11)
• מבקש להישאר צנוע במקום להתעלות (משלי כז:2)
• הוא משרת ולא דורש לשרת אותו (מרקוס י':45)
• מוביל בדוגמה (טימותיאוס א' ד':12)
• (אם נשוי) אוהב את אשתו כפי שהמשיח אוהב את הכנסייה (אפסים ה':25)
• חי בטוהר מיני, מכבד את אלוהים בגופו (הראשונה לקורינתים ו':18; הרומים י'ב:1–2)
• מבקש להתמלא ללא הרף ברוח הקודש (אפסים ה':18; מעשה 13:52; גלטים ה':25)
• רוצה לרצות את האדון יותר מאשר את עצמו (לקורינתיים ב':9)
• נושא פרי למלכות אלוהים (יוחנן 15:5–8)

אדם ירא שמים אינו אדם מושלם. לעולם לא נגיע לשלמות עד שנהיה בנוכחותו הפיזית של ישוע (הראשונה לקורינתים י'ג:12; יוחנן א' ג':2). אבל האיש האלים מאמץ את גבריותו ויודע שישוע, לא העולם, קבע את הסטנדרט למשמעות של גבר אמיתי. אז הוא שואף מדי יום לדגמן את חייו אחרי ישוע. הוא אינו מתרץ את החטאים והחולשות שהוא מוצא בעצמו, אלא מוסר ללא הרף את האזורים הללו לאלוהים ומבקש את עזרתו להתגבר עליהם (רומים ו':11–14). ללא קשר למראה פיזי, מעמד חברתי או מעמד כלכלי, כל אדם יכול להיות אדם ירא שמים אם הוא אוהב את אלוהים בכל ליבו ומבקש לציית לו בכל תחום בחייו (לוקס י':27; גלטים ב':20).

Top