מה אומר התנ'ך על סרטן?

תשובההתנ'ך אינו אומר דבר ספציפי על מחלת הסרטן. עם זאת, זה לא אומר שהוא לא מתייחס לנושא המחלות. המלך חזקיהו היה חולה משחין (מלכים ב' כ':6-8), שיכול היה להיות במציאות סרטן בשם אחר. אז, למרות המילה סרטן אינו בכתובים, ישנם מצבים המתוארים שיכולים מאוד להיות סרטן. כאשר ישוע היה עלי אדמות, הוא ריפא את כל המחלות שהובאו אליו (כמובן שיכולות לכלול סרטן) כאות ליהודים שהוא המשיח שלהם. עם זאת, סרטן - כמו כל מחלות - הוא תוצאה של קללת החטא על העולם. בבראשית ג, יז אנו קוראים, ארורה האדמה למענך. המילה מתורגמת אדמה מתורגמת טוב יותר אדמה. הארץ כורלה בגלל החטא וכל בני האדם מתים - כולנו חוזרים לעפר - ושיטת המוות עשויה להיות ממחלה שהיא תוצאה טבעית של הקללה על פני האדמה. מחלות אינן עונש. הם תוצאה של חיים בעולם שנפל ועל אדמה מקוללת, ומאמינים ובלתי מאמינים כאחד מפתחים סרטן ומחלות אחרות המובילות למוות. עלינו לזכור שבחיי המאמין, אלוהים עובד את כל הדברים יחד לטובה (רומים ח':28) - וכל הדברים כוללים סרטן.

הדבר הנפלא הוא שלמרות שבחיים האלה על האדמה הארורה אנו נתונים למחלות כמו סרטן, יש לנו תקווה. במזמור 103 יש קטע נפלא שנותן לנו ביטחון בטוח שיהיה קץ לתחלואי העולם הזה. תהילים 103:1–4 אומר, הלל את יהוה, נפשי; כולי, הלל את שמו הקדוש. השבח את ה' נפשי, ואל תשכח את כל טובתו - אשר סולח על כל חטאיך ומרפא את כל מחלותיך, הגואל את נפשך מהבור ומכתיר אותך באהבה וחמלה.האם הקטע הזה אומר שמובטח לנו שאלוהים ירפא אותנו מסרטן או ממחלות אחרות בחיים האלה? לא, זו לא המשמעות של הקטע הזה. במקום זאת, אותו אלוהים אשר סולח לנו על חטאנו, יביא אותנו יום אחד למקום שהכין עבורנו (מתי כ'ה:34). גאולתו שומרת עלינו מחורבן, ואז לא תהיה עוד קללה ולא עוד מחלה ולא עוד מוות, ולעד נהיה מוכתרים בטובו ובחסדו. הניצחון הסופי על קללת החטא הוא כבר שלנו במשיח.Top