מה אומר התנ'ך על קבלת החלטות?

תשובההתנ'ך מציע עקרונות רבים כדי לסייע בתהליך קבלת החלטות המכבדות את אלוהים. הרשימה הבאה אינה ממצה, אך היא מייצגת תורות רבות של כתבי הקודש.

ראשית, התחל בתפילה. הראשון לסלוניקים ה' 16-18 אומר, שמח תמיד, התפלל ללא הפסק, הודו בכל הנסיבות; כי זה רצון אלוהים במשיח ישוע עבורכם. אם עלינו להתפלל בכל המצבים, בהחלט עלינו להתפלל בזמנים של קבלת החלטות. בזמן שאנו מתפללים, אנו מבקשים חוכמה (יעקב א':5).שנית, הגדירו את הנושא. החלטות נבונות הן החלטות מושכלות. חשוב להבין אילו אפשרויות קיימות. לאחר שהגורמים ידועים, ניתן לשקול ולהעריך עוד אפשרויות.שלישית, חפש את חוכמת המקרא. חלק מההחלטות הופכות לקלות, אם יש בחירה ברורה אחת העולה בקנה אחד עם דבר אלוהים. תהילים 119:105 אומר, דברך הוא נר לרגלי ואור לדרכי. כאשר אנו עוקבים אחר תורתו של דבר אלוהים, הוא מנחה את דרכנו ומספק ידע לעשות בחירות נבונות.

רביעית, חפש עצות אלוהיות. משלי ט'ו:22 אומר, ללא ייעוץ תוכניות נכשלות, אבל עם יועצים רבים הם מצליחים. לפעמים די בהתייעצות עם חבר או בן משפחה. במקרים אחרים, התייעצות עם כומר או קול אחר שניתן לסמוך עליו יכולה לעשות את ההבדל בין החלטה מזיקה להחלטה מועילה.חמישית, סמוך על אלוהים בהחלטתך. במילים אחרות, אם קיבלת את החלטתך עם תפילה, חוכמה נכונה ועצות תנ'כיות, סמוך על אלוהים בתוצאה. משלי ג:5-6 אומר, בטח בה' בכל לבבך ואל תישען על הבנתך. בכל דרכיך הכרת אותו, והוא ישר את נתיבותיך.

שישית, היו מוכנים להודות בטעויות ולהתאים בהתאם. ברוב המקרים, אין חוכמה להמשיך בנתיב שגוי לאחר שגילית שהוא שגוי. היו מוכנים להודות בטעויות או בכישלונות ולבקש מאלוהים את החסד שישתנה.

שביעית, הלל לאלוהים על הצלחתך. כאשר ההחלטות שלך מביאות להצלחה אישית, הפיתוי הוא להאמין שזה נובע מהכוח שלך, הכישרון או הגאונות שלך. עם זאת, אלוהים הוא שמברך את מאמצינו ונותן כוח. אדם יכול לקבל רק את מה שניתן לו מהשמים (יוחנן ג':27).

Top