מה אומר התנ'ך על ניכור?

תשובהניכור הוא ניכור של חיבה. להיות מנוכר זה לאבד את החיבה והאחווה הקודמים שחלקו עם אחר. בני זוג לוחמים מתנכרים כאשר הם אינם יכולים לפתור את ההבדלים ביניהם. ילדים מרדנים מתנכרים להוריהם כאשר הם מסרבים לקבל הנחיות או ממושמעות. כשאדם וחוה חטאו, הם התנכרו מאלוהים (בראשית ג'). אנשים היו מנוכרים ממנו מאז, ואלוהים רודף אחר פיוס (השני לקורינתים ה':19). התרחקות מאלוהים וקריאה לפיוס הם הנושאים העיקריים של התנ'ך.

מכיוון שאלוהים קדוש ומושלם, הוא אינו יכול לסבול את חטאנו (עזרא ט:15; רומים ו:23), והמרד שלנו נגד פקודותיו יוצרת התרחקות ממנו (ישעיהו ל'ג:6). איננו יכולים לבוא אל נוכחותו, לצפות שתפילותינו יישמעו, או ללכת בשיתוף עם אלוהים כאשר אנו מכוסים בחטא (משלי כ'ח:9; תהילים ק'ו:18; יוחנן ט':31). התוצאה של התרחקות זו מאלוהים היא שאנו הולכים בחושך (יוחנן א':5–6; ב':11; יוחנן י'ב:35). בהיותנו מנוכרים מאלוהים, אין לנו תקווה לחיי נצח או למחילה על חטא (יוחנן ג':19–20). המוח המנוכר שלנו מלא אנוכיות ורוע ללא הכוח המאיר של צדקת אלוהים לתקן אותם (אל הרומים א':18–22).ישוע נתן דוגמה של ניכור ופיוס בסיפורו על הבן האובד בלוקס ט'ו:11–32. הבן, מלא בחשיבותו שלו, תבע את ירושתו מאביו ואז בזבז אותה בחי פרא. בזמן שהאובד איננו, המשיך האב בחייו הצדיקים, משתוקק ליום שבו יחזור בנו הביתה. הבן חילק את הונו עד שהמציאות עוררה אותו. הוא מצא את עצמו מת מרעב במכלאת חזיר בלי שום דבר להראות על אורח חייו של הוללות. פסוק 17 אומר, כאשר התעשת. זה מתאר את הרגע שאליו כל אחד מאיתנו צריך להגיע כדי לסיים את ההתרחקות מאבינו שבשמים. כאשר אנו מתעשתים, אנו משפילים את עצמנו ומתוודים בפניו על חטאנו, כפי שעשה הבן האובד. רק אז יכול הניכור להסתיים ולהתחיל פיוס.דוד המלך הוא דוגמה נוספת לאדם שהלך עם אלוהים אך בגלל בחירות חטאות התנכר ממנו. שמואל שני 11 מתעד את התיאור של תאוותו של דוד לאישה נשואה, בת שבע. הוא נכנע לתאווה ההיא ושכב עם בת שבע, והיא הרתה. כדי לכסות על חטא הניאוף, ציווה דוד להרוג את בעלה, ובכך החריף את החטא. פרק 12 מגלה שה' שלח את נתן הנביא אל דוד כדי להתעמת איתו בנוגע לרשעותו. דוד חזר בתשובה בשבר ובענווה. תפילת השיקום שלו מתועדת בתהילים 51.

ההתרחקות מאלוהים מסתיימת כאשר אנו משפילים את עצמנו וחוזרים בתשובה (מעשי השליחים ב':38; ג':19). לעתים קרובות ניתן לסיים את ההתרחקות מאנשים אחרים באותו אופן. גאווה היא לרוב האשם הגדול ששומר על מערכות יחסים מנוכרות נעולות במלחמה קרה. כאשר אדם אחד בוחר לסיים את ההתמודדות, להתוודות על התפקיד שמילאו בניכור ולבקש סליחה, לעתים קרובות ניתן לשקם את היחסים. אלוהים מבטיח לסלוח ולהחזיר את כל מי שיבוא אליו בשם בנו, ישוע (רומים י':12–13; יוחנן י'ד:6; תהילים 80:19; יוחנן ג':16–18). מותו ותחייתו של ישוע המשיח שמים קץ להתרחקות מאלוהים עבור כל הבאים אליו באמונה (יוחנן א':12).Top