מה אומר התנ'ך על פחד?

תשובההתנ'ך מזכיר שני סוגים ספציפיים של פחד. הסוג הראשון מועיל ויש לעודד אותו. הסוג השני מהווה נזק ויש להתגבר עליו. הסוג הראשון של פחד הוא יראת ה'. סוג זה של פחד לא אומר בהכרח לפחד ממשהו. אדרבה, זוהי יראת כבוד מאלוהים, יראת כבוד לעוצמתו ולתפארתו. עם זאת, זהו גם כבוד ראוי לזעמו ולכעסו. במילים אחרות, יראת ה' היא הכרה מוחלטת של כל מה שאלוהים הוא, שמגיע דרך הכרתו ואת תכונותיו.
יראת ה' מביאה עמה ברכות ותועלות רבות. זוהי תחילתה של החכמה ומובילה לבינה טובה (תהלים יא, י). רק טיפשים בזים לחכמה ולמשמעת (משלי א, ז). יתר על כן, יראת ה' מובילה לחיים, מנוחה, שלום ונחת (משלי יט:23). היא המעיין והחיים (משלי י'ד, כז) ומספקת לנו ביטחון ומקום בטוח (משלי י'ד, כ'ו).

לפיכך, ניתן לראות כיצד יש לעודד את יראת אלוהים. אולם, הסוג השני של הפחד המוזכר במקרא אינו מועיל כלל. זוהי רוח הפחד המוזכרת בטימותיאוס ב', ז': כי לא נתן לנו אלוהים רוח של פחד, אלא של עוצמה ושל אהבה ושל שכל (NKJV). רוח של פחד וביישות אינה באה מאלוהים.עם זאת, לפעמים אנחנו מפחדים, לפעמים רוח הפחד הזו מתגברת עלינו, וכדי להתגבר עליה אנחנו צריכים לבטוח באלוהים ולאהוב אותו לחלוטין. אין פחד באהבה. אבל אהבה מושלמת מגרשת את הפחד, כי פחד קשור לעונש. מי שמפחד לא נעשה מושלם באהבה (יוחנן א' ד' 18). אף אחד אינו מושלם, ואלוהים יודע זאת. לכן הוא פיזר בנדיבות עידוד נגד פחד בכל התנ'ך. החל בספר בראשית ונמשך לאורך כל ספר ההתגלות, אלוהים מזכיר לנו אל תפחד.לדוגמה, ישעיהו 41:10 מעודד אותנו, אל תירא, כי אני איתך; אל תסתכל סביבך בדאגה, כי אני אלוהיך אחזק אותך, ודאי אעזור לך, ודאי אחזיק אותך בימין צדקתי. לעתים קרובות אנו חוששים מהעתיד ומה יהיה עלינו. אבל ישוע מזכיר לנו שאלוהים דואג לציפורי השמים, אז כמה עוד הוא יספק לילדיו? אז אל תפחד; אתה שווה יותר מדרורים רבים (מתי י':31). רק כמה פסוקים אלה מכסים סוגים רבים ושונים של פחד. אלוהים אומר לנו לא לפחד מלהיות לבד, מלהיות חלשים מדי, לא להישמע ולהיעדר צרכים פיזיים. התמרות אלה נמשכות לאורך כל התנ'ך, ומכסות את ההיבטים הרבים השונים של רוח הפחד.

בתהילים 56:11 כותב המזמור, באלוהים אני בוטח; אני לא אפחד. מה האדם יכול לעשות לי? זוהי עדות מדהימה לכוח האמון באלוהים. בלי קשר למה שקורה, כותב התהילים יבטח באלוהים כי הוא יודע ומבין את כוחו של אלוהים. המפתח להתגברות על הפחד, אם כן, הוא אמון מוחלט ושלם באלוהים. לבטוח באלוהים הוא סירוב להיכנע לפחד. זוהי פנייה לאלוהים אפילו בזמנים האפלים ביותר ולסמוך עליו שיתקן את הדברים. האמון הזה נובע מהכרת אלוהים וידיעה שהוא טוב. כפי שאמר איוב כשהוא חווה כמה מהנסיונות הקשים ביותר המתועדים בתנ'ך, למרות שהוא הרג אותי, בכל זאת אבטח בו (איוב י'ג:15 NKJV).

ברגע שלמדנו לשים את מבטחנו באלוהים, לא נפחד עוד מהדברים שיבואו נגדנו. אנו נהיה כמזמור תהילים שאמר בביטחון... ישמחו כל החוסים בך; תן להם לשיר מרוב שמחה. פרשו עליהם חסותך למען ישמחו בך אוהבי שמך (תהלים ה, יא).

Top