מה אומר התנ'ך על נדיבות?

תשובהנדיבות היא התכונה של להיות אדיב ולא אנוכי, במיוחד כשזה נוגע לחלוקת כסף וחפצי ערך אחרים עם אחרים. לתנ'ך יש הרבה מה לומר על נדיבות כתכונת אופי רצויה. משלי כב:9 אומרים, הנדיבים עצמם יתברכו, כי הם חולקים את מזונם עם העניים. אלוהים הוא נדיב, והוא מצפה מאיתנו ללכת בעקבות הדוגמה שלו.

נדיבותו של אלוהים ניכרת מסביבנו. אלוהים ברא את הכוכב הזה שמתאים במיוחד לקיים אותנו ולספק את הצרכים וההנאות שלנו. הוא מספק לנו צבע, אור, צליל, אוויר ויכולת לטעום ולהנות, לשמוע ולהעריך, לגעת ולהסתפק. מעל לכל, אלוהים הפגין את נדיבותו כשהקריב את בנו כקורבן לכפר על חטאנו. לנוכח נדיבות כזו, אנחנו יכולים רק לומר, תודה לאל על מתנתו הבלתי ניתנת לתיאור! (השניים לקורינתים ט':15). מתנתו של ישוע לאנושות החוטאת הייתה המעשה האולטימטיבי של נדיבות.כפי שסלחו לנו, עלינו לסלוח (אפסים ד':32). וכפי שאנו רואים את אלוהים נדיב, עלינו להיות נדיבים. נדיבות יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות. אנחנו יכולים לתת מהזמן שלנו, מהמשאבים החומריים שלנו, מהכנסת האורחים ומהחברות שלנו. התנ'ך מלמד את העיקרון הכללי לפיו הנדיבים ימצאו חן: אדם אחד נותן בחופשיות, אך מרוויח אפילו יותר; אחר מונע שלא כדין אבל מגיע לעוני. אדם נדיב ישגשג; מי שירענן אחרים ירענן. אנשים מקללים את מי שאוגר תבואה, אבל הם מתפללים את ברכת ה' על מי שמוכן למכור (משלי יא:24–26). דבר אלוהים ברור שהנדיבים נזכרים ומתוגמלים, בין אם בחיים האלה ובין אם בחיים הבאים.אלוהים מאתגר אותנו להיות נדיבים כי הוא רוצה שנקבל את הברכה שמגיעה ממנו. ישוע אמר, תן, וזה יינתן לך. מידה טובה, נלחצת מטה, מזועזעת יחד ומדרוסת, תישפך לחייך. כי עם המידה שבה אתה משתמש, היא תימדד לך (לוקס ו:38). הבטחה זו היא השתקפות של האמת של דברי הימים השניים ט'ז:9 שעיני ה' נעות ברחבי כדור הארץ כדי לחזק את אלה שליבם מחויב לו במלואו.

עלינו לגלות נדיבות לכולם, כי יש לנו הזדמנות: תן למי שמבקש ממך, ואל תפנה ממי שרוצה ללוות ממך (מתי ה':42). גנבים לשעבר חייבים לעזוב את חייהם הקודמים מאחור ולעבוד, לעשות משהו מועיל במו ידיהם, כדי שיהיה להם משהו לחלוק עם הנזקקים (אפסים ד':28). העשירים צריכים להיות נדיבים ומוכנים לחלוק (טימותיאוס א' ו':18).בנדיבותנו, אין לצפות להחזר בעין. גמולנו יבוא מה', בדרכו ובזמנו. עלינו לגלות נדיבות אפילו לאויבינו: אם מישהו לוקח את המעיל שלך, אל תמנע ממנו את חולצתך. . . . אם אתה מלווה למי מהם אתה מצפה להחזר, איזה אשראי זה עבורך? . . . אבל אהבו את אויביכם, עשו להם טוב, והלוו להם מבלי לצפות לקבל דבר בחזרה. אז יהיה גמולך גדול, ותהיה בנים של העליון, כי הוא טוב לב לכפויי תודה ולרשעים (לוקס ו:29, 34–35).

אלוהים מחפש אנשים שישקפו את אופיו וידגימו את נדיבותו. הוא שמח לברך אותם ולהראות את עצמו חזק למענם. ב-2 לקורינתיים ט':6–15, פאולוס קורא לכנסייה להיות נדיבה בנתינה לעבודת האדון. והוא משבח את הפיליפאים על כך שהם כה נדיבים כלפיו, ומוסיף שלא על עצמו הוא שמח אלא עבורם - הם יתברכו בגלל מתנתם (פיליפים ד, יז). אנו יכולים ליישם את העידוד הזה על חיינו שלנו ולשאוף להיות נדיבים וחכמים בכל מה שאלוהים הפקיד בידינו.

Top