מה אומר התנ'ך על חמדנות?

תשובהחמדנות היא רצון חזק ואנוכי לקבל יותר ממשהו, לרוב כסף או כוח. יש הרבה אזהרות בתנ'ך לגבי כניעה לתאוות בצע וכמיהה לעושר. ישוע הזהיר, היזהרו! היזהרו מכל מיני תאוות בצע; חייו של אדם אינם מורכבים משפע רכושו (לוקס י'ב:15). אל תאגרו לעצמכם אוצרות עלי אדמות, היכן שהעש והחלודה הורסים ושם גנבים פורצים וגונבים... אינכם יכולים לשרת גם את אלוהים וגם כסף (מתי ו':19, 24ב). האם ישוע רדף אחר רכישת כסף? לא. להיפך, הוא נעשה עני למעננו (ב' לקורינתים ח:9) ולא היה לו מקום להניח את ראשו (מתי ח:20). גם ישוע לא רדף כוח. במקום זאת, הוא הורה, 'מי שרוצה להיות גדול מכם חייב להיות עבדכם, ומי שרוצה להיות ראשון חייב להיות עבד של כולם. כי אפילו בן האדם לא בא לשרת, אלא לשרת ולתת את נפשו ככופר לרבים' (מרקוס י':43–45).

חמדנות ורצון לעושר הם מלכודות שמביאות חורבן והרס. אהבת הכסף היא שורש לכל מיני רוע, והנוצרים מוזהרים, אל תבטחו בעושר (ראה טימותיאוס א' ו':9-10, 17-18). חמדה, או רצון מוגזם או חמדני ליותר, היא עבודת אלילים. האפסיים ה':5 אומר, כי בזה אתה יכול להיות בטוח: לאף אדם לא מוסרי, טמא או חמדן - אדם כזה הוא עובד אלילים - אין ירושה במלכות המשיח ושל אלוהים. העיקרון שיש לזכור כלול בעברים יג:5: שמור את חייך נקיים מאהבת הכסף והיו מרוצה ממה שיש לך, כי אלוהים אמר, 'לעולם לא אעזוב אותך; לעולם לא אנטוש אותך'.אהבת הכסף, ולא הכסף עצמו, היא הבעיה. אהבת הכסף היא חטא מכיוון שהיא מפריעה לעבודת ה'. ישוע אמר שקשה מאוד לאנשים עשירים להיכנס למלכות אלוהים. כאשר השליט הצעיר העשיר שאל את ישוע מה עליו לעשות כדי לרשת חיי נצח, ישוע אמר לו למכור את כל רכושו ולתת את הכסף לעניים. כשהצעיר שמע זאת, הוא הלך משם עצוב, כי היה לו עושר רב (ראה מתי י'ט:16-22). בהנחייתו לוותר על כספו, הצביע ישוע על הבעיה העיקרית של הצעיר: חמדנות או אהבת כסף. האיש לא יכול היה ללכת אחרי המשיח כי הוא עקב אחרי כסף. אהבתו לעולם הזה הפריעה לאהבתו לאלוהים.חמדנות מסרבת להסתפק. לא פעם, ככל שאנו מקבלים יותר, כך אנו רוצים יותר. רכוש חומרי לא יגן עלינו - בחיים האלה או לנצח. המשל של ישוע על השוטה העשיר בלוקס י'ב:13–21 ממחיש היטב נקודה זו. שוב, כסף או עושר אינם בעיה. הבעיה היא היחס שלנו אליו. כאשר אנו נותנים ביטחון בעושר או נבלעים ברצון שאינו יודע שובע לעוד, אנו לא מצליחים להעניק לאלוהים את התהילה והפולחן הראויים לו. עלינו לשרת את אלוהים, לא לבזבז את זמננו בניסיון להתעשר (משלי כ'ג:4). משאלת הלב שלנו צריכה להיות לאגור עושר בגן עדן ולא לדאוג לגבי מה נאכל או נשתה או נלבש. אבל חפש קודם את מלכות [של אלוהים] ואת צדקתו, וכל הדברים האלה יינתנו גם לך (ראה מתי ו':25-34).

Top