מה אומר התנ'ך על אחידות מול קטסטרופה?

תשובהמבחינה גיאולוגית, אחידות היא הרעיון שתהליכים גיאולוגיים (שיעורי שחיקה והתרוממות רוח וכו') הם בעצם זהים היום כפי שהיו בעבר הבלתי ניתן לצפייה. על פי עיקרון זה, עלינו להיות מסוגלים לקבוע קביעות מדויקות לגבי תהליכים בעבר פשוט על ידי התבוננות בתהליכים בהווה. עיקרון זה מתמצה לעתים קרובות באופן אפוריסטי בביטוי ההווה הוא המפתח לעבר. איש אחיד קפדני היה מסתכל על קניון עם נהר שעובר בקרקעיתו ורואה מיליוני שנים של שחיקה איטית והדרגתית שנגרמה על ידי הנהר הזה.

קטסטרופיזם הוא הרעיון שאסונות טבע (שיטפונות, רעידות אדמה וכו') יכולים לשנות באופן דרמטי את פני כדור הארץ במהירות רבה ושאנחנו יכולים להיות בטוחים שלפחות חלק מהמאפיינים הגיאולוגיים שאנו רואים היום נוצרו במהירות במהלך אסונות קודמות ולא על ידי התהליכים האיטיים וההדרגתיים של אחידות. לכן עלינו לקחת בחשבון את ההשפעות האפשריות של אסונות לא ידועים כאשר אנו לומדים את ההיסטוריה של פני כדור הארץ. אסון היה מסתכל על אותו קניון כשהנהר זורם בקרקעית ותוהה אם זה תוצאה של שחיקה אחידה הדרגתית או קטסטרופלית מהירה (כמו הקניון שנוצר במהירות על ידי נהר הטאוטל ששוטף מפולת בוץ בעקבות הר סנט הלנס התפרצות במדינת וושינגטון).הוויכוח על אחידות-מול-קטסטרופיזם הוא בעצם זה: עד כמה גיאולוגים יכולים להסתמך על אקסטרפולציות של תהליכים גיאולוגיים של ימינו כשהם מנחים את ההיסטוריה והעידן של תופעות גיאולוגיות?כמובן, לא תמצא את המילים אחידות אוֹ קטסטרופה בכל מקום בתנ'ך. התנ'ך אכן אומר שכדור הארץ הוצף במבול עולמי (המבול של נח). לפיכך, כל תופעה גיאולוגית שנגרמה על ידי תהליכים אחידים הדרגתיים לפני אותו אסון נשחקה על ידי מי השיטפון או אבדה תחת כמויות המשקעים העצומות שהופקדו במהלך השיטפון. איננו יכולים בהכרח להסתמך על נימוק אחיד כשבוחנים כל דבר שהושפע מהמבול הזה.

Top