מה אומר התנ'ך על נשים שרתות מוזיקה / מנהיגות פולחן?

תשובהמכיוון שהתנ'ך באמת לא אומר הרבה בכלל על שרי מוזיקה, קשה להגיע לעמדה תנ'כית מפורשת לגבי נשים שרתות מוזיקה/מנהיגות פולחן. לאחר יציאת מצרים, מרים תפקדה לפחות במקרה אחד כמנהיגת פולחן (שמות ט'ו:20-21). במשכן נראה שהלויים הגברים הם אלו שהובילו בפולחן (במדבר ח:25-26; דברי הימים א' ט:33). בשופטים ה' דבורה וברק הובילו את בני ישראל בשיר. שמואל ב' יט 35 ודברי הימים ב' 35:25 מזכירים גברים ונשים שרים (ראה גם קהלת ב' 8).

דוד מינה אנשים מקרב הלויים (דברי הימים א' ט'ו, ט'ז-כ'ד), שהיו זמרים מיומנים והשתמשו במצילות נחושת, נבל, חצוצרות וכלי נגינה אחרים כדי ללוות את השירה. דברי הימים הראשונים ה':12-13 מביאים תיאור של הלויים שהובילו את המוזיקה בחנוכת מקדש שלמה, וכולם היו גברים. בימי בנייתו מחדש של בית המקדש, ה בנים מהלויים מונו להוביל את המוזיקה בעבודת המקדש (עזרא ג, י; נחמיה יב, כ'ד). תהילים 68:25 אומר, 'הזמרים הלכו לפנים, הנגנים בכלים אחריהם; ביניהם היו העלמות ששיחקו בעץ.' הנשים השתתפו בפולחן, אך לא הובילו אותו.הברית החדשה אינה מכילה הנחיות ספציפיות או דוגמאות לאופן שבו הפולחן היה, או צריך להיות, נוהג בכנסייה הנוצרית. הברית החדשה בשום מקום לא מדברת חיובית או שלילית לגבי שרתות מוזיקה/מנהיגות פולחן. יש המצביעים על א' טימותיאוס ב':12, שאישה לא ללמד או לקחת סמכות על גבר, כאיסור על נשים להוביל גברים בפולחן. עם זאת, טקסט זה מובן טוב יותר כמתמקד בתפקיד הפסטורלי של רועה/הוראה מאשר בצורות מנהיגות אחרות. יתר על כן, ישנה ספק אם מנהיגות של פולחן כרוכה בסמכות כלשהי שתפר את טימותיאוס א' ב':12. באיזה מובן יש למנהיג פולחן סמכות על המתפללים? האם אישה יכולה להוביל עם כלי, אבל פשוט לא עם הקול שלה? האם אישה מנגנת בפסנתר/עוגב במובן מסוים לא גורמת לכך שהיא מובילה את הפולחן?לסיכום, אין שום דבר מפורש בכתובים שיאסור על נשים לשרת בתפקיד מנהיגות פולחן. נשים רבות הן ללא ספק מוכשרות/מיומנות מאוד בפולחן, בין אם בקול ובין אם בכלי. בהחלט אין להתעלם או להזניח מתנות אלו: פנייה זו לזו במזמורים ובמזמורים ובשירים רוחניים, לשיר ולנגן לה' בלבך (אפסים ה':19 ESV).

Top