מה זה אומר לא להיות חכם בעיניך (משלי ג, ז)?

תשובהבמשלי ג', שלמה קורא לבנו לבטוח בה' בלב שלם. בפסוק ה' מייעץ שלמה באשר לבטוח בה' במקום בהבנתו, ובפסוק ז' הוא אומר, אל תהיו חכמים בעיניכם; ירא את ה' והסתלק מרע (נק'ג). החכמים בעיני עצמם אינם חוששים או בוטחים באלוהים. במקום זאת, הם חושבים שכל מה שהם צריכים נמצא בתוך עצמם.

להיות חכם בעיני עצמך אומר שאתה חושב שההבנה שלך היא הטובה ביותר. הבנת הכל. אתה לא מקשיב לעצות, ואתה נוטה לחיות לפי האמירה שזו הדרך שלי או הכביש המהיר. להיות חכם בעיני עצמך פירושו להיות, להערכתך, עצמאי ועצמאי, לסרב אפילו לעזרתו של אלוהים. זהו סימן לגאווה, שמשלי טז:18 מזהיר שהוא עומד לפני הרס. זה רק עניין של זמן עד שהאדם הגאון החכם בעיני עצמו יחווה הרס או ייפול למשפטו של אלוהים. התנ'ך קורא לאדם החכם בעיני עצמו טיפש (משלי יב:15; רומים א':22) - סיבה גדולה לא להיות חכם בעיניך.צער גדול מצפה לחכם בעיניו (ישעיהו ה, כא). האזהרה לא להיות חכמים בעינינו היא לטובתנו. סיפורו של המלך נבוכדנצר בדניאל ד' ממחיש את האיוולת שבהחשיב עצמו מלא חוכמה ותהילה. המלך נבוכדנצר התפאר בכוחו האדיר וחשב שבחוכמתו ובכוחו הוא בנה את בבל (פסוקים 29–30). בזמן שההתפארות עדיין בפיו, איבד נבוכדנצר את עשתונותיו, גורש מהחברה ואכל עשב כמו שור, בדיוק כמו שאלוהים אמר שיקרה (פסוקים 31–33). נבוכדנצר נשאר במצב זה עד שהכיר בכך שהעליון הוא ריבון על כל הממלכות עלי אדמות ונותן אותן לכל מי שירצה (פסוק 25). נבוכדנצר למד לקח רב עוצמה. לאחר שחזרה שפיותו, הכריז המלך, עתה אני, נבוכדנצר, משבח ומעלה ומפאר את מלך השמים, כי כל מה שהוא עושה נכון וכל דרכיו צודקות. ואת ההולכים בגאווה הוא מסוגל להצניע (פסוק ל'ז).זה חכם להקשיב לאזהרות הכתוב: האם אתה רואה אדם חכם בעיני עצמו? יש יותר תקווה לשוטה מאשר להם (משלי כ'ו, יב). ובכל זאת יש תקווה גדולה למי שישוב אל ה' (זכריה ט, יב). אנחנו צריכים לראות את עצמנו כפי שאנחנו. זה דורש ענווה, המחייבת שנבין שאיננו אלוהים ונכיר בכך שכל מה שיש לנו הוא מאלוהים (הראשונה לקורינתים ד':7). אנו יודעים שאיננו חכמים כשלעצמנו, ואנו סומכים על מי שקיים.

אלוהים נותן חוכמה באמצעות דברו ודרך המשמעת שלו. אל תהיה חכם בעיני עצמך זה לא רק כלל נימוס או טיפ אישי לשיפור; זהו עיקרון של יראת שמים שנועד לטובתנו. לאלו שאינם חכמים בעיני עצמם והבוחרים לירא את ה', יש הבטחה: זה יביא בריאות לגופך ומזון לעצמות (משלי ג, ח).Top