מה זה אומר שכולם חטאו?

תשובההצהרה זו, כולם חטאו, מצויה ברומאים ג':23 (כי כולם חטאו ונכשלים בכבוד האל) ובסעיף האחרון של הרומים ה':12 (...מפני שכולם חטאו). ביסודו של דבר, זה אומר שכולנו פורעי חוק, כי החטא הוא הפרה של חוק אלוהים (יוחנן א' ג':4). החטא הוא המאפיין הכללי של האנושות כולה; כולנו אשמים בפני אלוהים. אנו חוטאים מטבענו ובמעשי העבירה שלנו.

ברומאים ה':12 נראה שהנקודה של כל החטאים היא שכל האנושות השתתפה בחטאו של אדם ונידונה למוות אפילו לפני הם עצמם בחרו בכוונה לחטוא; למעשה, זה בדיוק מה שפאולוס מאשר ברומאים ה':14. בתוך קטע זה (5:12-21), פאולוס מסביר כיצד ומדוע גזר דין המוות על חטאו של אדם הגיע על כל המין האנושי.אוגוסטינוס הסביר את העברת חטאו של אדם אלינו באמצעות תיאוריה המכונה ראשות פדרלית, השקפה של מרבית החוקרים האוונגליסטים. אוגוסטינוס לימד את המושג אשמה תורשתית, שכולנו חטאנו באדם: כשאדם הצביע בעד החטא, הוא פעל כנציג שלנו. חטאו נזקף או נזקף לזכותו של כל המין האנושי - כולנו הוכרזנו אשמים בחטא האחד של אדם.דעה נוספת היא שהאמירה שכולם חטאו מתייחסת רק אליה אישי חטא הנובע מטבע החטא שלנו. לאחר שהבהיר ברומאים ה':13-17 כיצד חטא אישי נזקף ואז מתפשט, פאולוס מסביר מדוע כולם מתים, גם אם הם לא חטאו חטא אישי. הסיבה שכולם מקבלים את גזר דין המוות הזה (5:18a) היא שבאמצעות אי הציות של אדם, כולם הפכו לחטאים (5:19a). הפועל עָשׂוּי אמצעים מורכבים; לפיכך, טבע החטא הוא א מצב תורשתי שגוררת גזר דין מוות, גם למי שעדיין לא אשמה בחטא אישי (ה':13-14). מצב בירושה זה מוליד בהכרח חטא אישי כאשר המצפון מתבגר ומטיל על אדם דין וחשבון ברגע שהוא בוחר לעבור ביודעין על החוק (ב' 14-15; 3:20; ה':20a).

כולנו חוטאים מכיוון שאדם עבר את מצבו החטא שמוביל באופן בלתי נמנע לחטאנו ולמותנו האישיים. כולם שותפים לגזר דין המוות של אדם כמצב תורשתי (טבע החטא) המועבר למין האנושי ובאמצעותו ושכל ילד מביא לעולם. עוד לפני שניתן להטיל על ילד דין וחשבון על חטא אישי, הוא או היא נוטה באופן טבעי לא לציית, לשקר וכו'. כל ילד נולד עם טבע חטא.ה' מביט משמים על בני האדם לראות אם יש מי שמבין, מי שמבקש את אלוהים (תהלים ל'ד, ב). ומה מוצא האל רואה הכל? כולם פנו הצידה, הם יחד נהיו מושחתים; אין מי שעושה טוב, אפילו לא אחד (פסוק ג'). במילים אחרות, כולם חטאו.

Top