מה זה אומר שבא ה' מתמן (חבקוק ג,ג)?

תשובהחבקוק ג' מורכב ממזמור הלל לה'. פסוק ג' מתחיל קטע שאומר, ה' בא מתמן, והקדוש ברוך הוא מהר פארן. מה זה אומר בדיוק? מה המשמעות של בואו של אלוהים מתמן?

כאשר חבקוק קובע, אלוהים בא מתמן, הוא מדבר על אלוהים כאילו הוא מופיע מחוץ למזרח; כלומר, הוא מאיר על עמו כמו השמש העולה. אלוהים שובר את החושך ויוזם יום חדש. תמן הייתה עיר או אזור בדרום אדום, ממזרח לישראל (בראשית ל'ו:11, 15, 34, 42; דברי הימים א':36, 45, 53; ירמיהו ל'ט:7; יחזקאל כ'ה:13; עמוס א': 12; עובדיהו א':9). תמן היה גם ביתו של אחד מחבריו של איוב (איוב כ'ב:1; ל'ב:7, 9). כמו כן, הר פארן, הר ממול לתמן (דברים ל'ג, ב-ד), היה גם ממזרח לישראל (בראשית כ'א, כא).הפסוקים הבאים בחבקוק ג' מדגישים נושא זה: כבודו כיסה את השמים ושבחו מלא את הארץ. הדרו היה כזריחה (פסוקים ג ב-ד). כאן נאמר במפורש שביאת ה' מתמן היא כמו זריחת השמש.ההדר הנזכר בפסוק ג' הוא מהמילה העברית לזרוק , הקשורים לסמכות מלכותית (במדבר כ'ז:20; דברי הימים א' כ'ט:25). בהקשר זה, הדרו של אלוהים הוא כבודו כמלך הריבוני, השולט על כל הבריאה ולתמיד.

השפה בחבקוק ג' דומה להפליא להופעתו של אלוהים בהר סיני. בסוף ספר דברים משה מברך את בני ישראל פעם אחרונה: בא ה' מסיני והאיר עלינו משעיר; הוא זרח מהר פארן; הוא בא מעשרת אלפים הקדושים, ואש בוערת בידו הימנית (דברים ל'ג, ב). השימוש של חבקוק בביטויים דומים קושר את שיר ההלל שלו עם ברכת משה. חבקוק משבח את כוחו הריבוני של אלוהים ואת יכולתו לספק יציאה שנייה לעמו - לא ממצרים אלא מבבל.חבקוק ג':3 מציין שינוי במזמור של חבקוק מבקשה לשבח. הוא מציין את כוחו של אלוהים בהוצאת העם היהודי ממצרים ואל הארץ המובטחת. מכיוון שה' השיג את העבודה הגדולה הזו בעבר, חבקוק היה בטוח שהוא יציל את עמו מבבל ויחזיר אותם שוב למולדתם. לאחר חשכת השבי, אלוהים יהיה הזריחה של החופש והתקווה.

Top