מה זה אומר שאלוהים הוא אהבה?

תשובההבה נבחן כיצד התנ'ך מתאר אהבה, ואז נראה כמה דרכים שבהן אלוהים הוא מהות האהבה. אהבה היא סבלנית אהבה היא אדיבה. זה לא מקנא, זה לא מתפאר, זה לא גאה. זה לא גס רוח, זה לא מחפש את עצמו, זה לא כועס בקלות, זה לא רושם עוולות. האהבה אינה מתענגת על הרוע אלא שמחה עם האמת. זה תמיד מגן, תמיד סומך, תמיד מקווה, תמיד מתמיד. האהבה לעולם אינה נכשלת (הראשונה לקורינתים י'ג:4-8א). זהו תיאור האהבה של אלוהים, ומכיוון שאלוהים הוא אהבה (יוחנן א' 4:8), כך הוא דומה.
באהבה, אלוהים לא כופה את עצמו על אף אחד. אלה שמגיעים אליו עושים זאת בתגובה לאהבתו. באהבה, אלוהים מגלה חסד עם כולם. באהבה, ישוע הלך ועשה טוב לכולם ללא משוא פנים. באהבה, ישוע לא חשק במה שיש לאחרים, וחי חיים צנועים בלי להתלונן. באהבה, ישוע לא התפאר במי שהוא בבשר, למרות שהוא יכול היה לגבור על כל מי שאי פעם בא איתו במגע. באהבה, ישוע ציית ברצון לאביו שבשמיים. העולם חייב ללמוד שאני אוהב את האב ושאני עושה בדיוק מה שאבי ציווה עלי (יוחנן י'ד:31). באהבה, ישוע תמיד דאג לאינטרסים של אחרים.

הביטוי הגדול ביותר של אהבתו של אלוהים נמסר לנו ביוחנן ג':16: כי אלוהים אהב את העולם עד כדי כך שהוא נתן את בנו האחד והיחיד, כדי שכל המאמין בו לא יאבד אלא יזכה לחיי נצח. הרומים ה':8 מכריז את אותו מסר: אבל אלוהים מפגין את אהבתו שלו אלינו בכך: בעודנו חוטאים, המשיח מת עבורנו. אנו יכולים לראות מהפסוקים הללו שרצונו הגדול ביותר של אלוהים הוא שנצטרף אליו בביתו הנצחי, גן עדן. הוא איפשר את הדרך בכך ששילם את המחיר על חטאינו. הוא אוהב אותנו כי הוא בחר בכך כמעשה מרצונו. אהבה סולחת. אם נתוודה על חטאינו, הוא נאמן וצודק ויסלח לנו על חטאינו ויטהר אותנו מכל עוולה (יוחנן א':9).אז מה זה אומר שאלוהים הוא אהבה? אהבה היא תכונה של אלוהים. אהבה היא היבט מרכזי בדמותו של אלוהים, האישיות שלו. אהבתו של אלוהים אינה עומדת בשום מובן בסתירה עם קדושתו, צדקתו, צדקתו או אפילו חמתו. כל תכונותיו של אלוהים נמצאות בהרמוניה מושלמת. כל מה שאלוהים עושה הוא אוהב, כשם שכל מה שהוא עושה הוא צודק ונכון. אלוהים הוא הדוגמה המושלמת לאהבת אמת. למרבה הפלא, אלוהים העניק לאלה המקבלים את בנו ישוע כמושיעם האישי את היכולת לאהוב כפי שהוא אוהב, באמצעות כוחה של רוח הקודש (יוחנן א':12; יוחנן א' ג':1, 23-24).Top