מה זה אומר שישוע הוא המחבר והמשלים את אמונתנו (עברים יב:2)?

מה זה אומר שישוע הוא המחבר והמשלים את אמונתנו (עברים יב:2)? תשובהישוע מתואר כמחבר וכמשלים, או מסיים, של אמונתנו בעברים יב:2. מחבר הוא יוצר או יוצר, לפי תיאוריה או תוכנית. המילה היוונית המתורגמת מחבר בעברים י'ב:2 יכולה להיות גם קפטן, מנהיג ראשי או נסיך. מעשי השליחים 3:15 משתמש באותה מילה: והרג את נסיך החיים אשר הקים אלוהים מן המתים; לכך אנו עדים (KJV), בעוד שה-NIV וה-ESV משתמשים במילה מחבר במקום נסיך. מכאן נוכל להסיק שהמשיח הוא היוצר של אמונתנו בכך שהוא מתחיל אותה, כמו גם הקפטן והנסיך או אמונתנו. זה מצביע על כך שישוע שולט באמונתנו, מנווט אותה כפי שקברניט מנווט ספינה, ומנהל אותה ודואג לה כפי שמונרך מנהל ודואג לעמו.

המילה היוונית שתורגמה למושלמת בעברים י'ב:2 מופיעה רק פעם אחת בברית החדשה. זה אומר ממש משלים או מסיים ומדבר על הבאת משהו לסיומו. מחברים את שתי המילים יחד, אנו רואים שישוע, כאלוהים, גם יוצר וגם מקיים את אמונתנו. אנו יודעים שאמונה מצילה היא מתנה מאלוהים, לא משהו שאנו מצאנו בעצמנו (אפסים ב':8-9), והמתנה הזו מגיעה ממשיח, יוצרו. הוא גם המקיים את אמונתנו, כלומר, אמונת הצלה אמיתית לא יכולה להיאבד, לקחת או לתת. זהו מקור נחמה רבה למאמינים, במיוחד בעתות של ספק ומאבקים רוחניים. המשיח ברא את האמונה שלנו והוא ישמור עליה, ידאג לה ויקיים אותה.חשוב לנו להבין שאלוהים במשיח הוא לא רק הבורא והמקיים של אמונתנו המושיעה, אלא הוא גם המקיים את ההליכה היומיומית שלנו ומסיים את המסע הרוחני שלנו. שכן אם אלוהים במשיח אינו המחבר של חיינו החדשים, ואם המשיח אינו המסיים והמשלים את אמונתנו באמצעות הכוח השוכן של רוח הקודש, אז אנחנו לא נולדים מחדש וגם לא חסידים אמיתיים של המשיח. ואני בטוח בזה, שמי שהתחיל בכם עבודה טובה, ישלים אותה ביום ישוע המשיח. גם אתה, כששמעת את דבר האמת, בשורת ישועתך, והאמנת בו, נחתמת ברוח הקודש המובטחת, שהיא ערובה לנחלתנו עד שנרכוש אותה, לשבחה של תהילתו (הפיליפים א':6; האפסים א':13-14).Top