מה זה אומר שהיהודים הם העם הנבחר של אלוהים?

תשובהדבר אלוהים מאשר שהיהודים הם העם הנבחר של אלוהים: אתה עם קדוש לה' אלוקיך. ה' אלוהיך בחר בך מכל העמים שעל פני האדמה להיות לו לנחלתו (דברים ז, ו). מאז ומעולם ידע אלוהים שהוא יצטרך להיוולד למין האנושי כדי להציל אותנו מהמצב הרוחני המת שהיינו בו (אפסים א'-ב'; בראשית ג'). אלוהים תכנן מלכתחילה להיוולד לתוך אומה קטנה מאוד או גזע של אנשים שנקראים יהודים. הברית הישנה מספרת את הסיפור על האופן שבו אלוהים החל ליצור, להבחין ולשמור על הגזע הזה.

המטרה הסופית של בחירתו של אלוהים ביהודים כעם הנבחר שלו הייתה לייצר את המשיח, ישוע המשיח, שיהיה מושיע העולם. ישוע היה צריך לבוא מעם או מעם כלשהו, ​​ואלוהים בחר בישראל. אלוהים הבטיח לראשונה למושיע/משיח לאחר שאדם וחוה חטאו (בראשית ג'). מאוחר יותר, אלוהים ציין שהמשיח יבוא משושלת של אברהם, יצחק ויעקב (בראשית יב). מאוחר יותר, הוא צמצם את מוצאו של המשיח לשושלת דוד (שמואל ב' ז). לאורך כל תולדותיו, עם ישראל היה מודע למעמד הנבחר שלו לפני אלוהים (ראה מלכים א' ג':8; ח' 53; תהילים 105:43; ישעיהו 43:4; 65:9; ועמוס ג':2). העובדה שלאלוהים יש עתיד נצחי לישראל ניכרת בכך שחמש שישיות מהתנ'ך נושאות עליהם במישרין או בעקיפין - ישוע הוא הדמות המרכזית שהביאה את היהודים והגויים יחדיו (אפסים ב':14).העובדה שהיהודים הם העם הנבחר של אלוהים פירושה שהם הוחזקו ברמה גבוהה. מאלה שניתנו הרבה, נדרש הרבה (לוקס יב:48), או כמו שאמר אלוהים באמצעות נביא אחד, רק בך בחרתי מכל משפחות הארץ; לכן אעניש אותך על כל חטאייך (עמוס ג, ב).תחומי האחריות של ישראל כללו שמירה ושמירה על התורה (יהושע כב:5); היותה ממלכת כוהנים וגוי קדוש (שמות יט, ו); והבאת שם ושבח וכבוד לה' (ירמיה יג, יא). קריאתם הגבוהה היא ישר מהאל אשר בחר בהם מכל אומות הארץ.

Top