מה הכוונה במדבר 32:23 כאשר הוא אומר, היה בטוח שחטאך יגלה אותך?

תשובהבמדבר 32:23 כתוב, ודא שחטאך יגלה אותך (KJV). זו אזהרה שנשמעת מוזרה, במיוחד אם קוראים אותה במנותק. אז נסקור את ההקשר שלו, במיוחד את כל הפרק במדבר 32, ואז נראה מה עוד יש לתנ'ך לומר על הנושא של גילוי חטאנו.

האמירה 'וודא שחטא יגלה אותך' נקבעת בהשלמת יציאת ישראל ממצרים. לאחר שנדודים במדבר במשך 40 שנה, סוף סוף התכוננו שבטי ישראל לחצות את נהר הירדן אל הארץ המובטחת. גברים בגיל צבא מכל שנים-עשר השבטים נדרשו לעזור לכל שבט לכבוש את השטח שהוקצה לו, משימה שתהיה כרוכה בהרבה זמן וקשיים.לפני שבני ישראל עברו את הירדן, שבטי גד וראובן הודיעו שזה מוצא חן בעיניהם בדיוק היכן שהם נמצאים, מזרחית לירדן. הארץ שם הייתה אידיאלית לגידול בהמה (במדבר ל'ב:1), ומנהיגי אותם שבטים פנו למשה בבקשת רשות להתיישב בצד המזרחי, ולא בכנען. משה בתחילה אמר לא: האם בני ישראל צריכים לצאת למלחמה בזמן שאתה יושב כאן? (פסוק 6). לאחר מכן האשים אותם בכך שלא רצו להיכנס לארץ המובטחת, כפי שעשה הדור הקודם: כך עשו אבותיכם (פסוק ח). והוא הזכיר להם שעצם החטא הזה הוא שגרם לכעסו של ה' לבעור עליהם במשך 40 שנה, והזהיר אותם שהם מסתכנים בהבאת חורבן על כל העם מחדש (פסוקים יג-ט'ו).אבל לגד וראובן הייתה כוונה אחרת, כפי שהסבירו. הם שאלו את משה אם יוכלו להשאיר את עדרם ומשפחותיהם מאחור בהתנחלויות בזמן שהגברים מתחמשים ויוצאים למלחמה בכנען. לאחר שהבטיחו שהם אינם נוטשים את אחיהם בני ישראל, הסכים משה לבקשתם. הוא אמר להם שעליהם להילחם עד שתכנע הארץ, ורק אז יוכלו לחזור לנחלתם ממזרח לירדן. משה הוסיף אז את האזהרה: אבל אם לא תעשה זאת, תחטא ליהוה; ואתה יכול להיות בטוח שחטאך יגלה אותך (שמות ל'ב:23).

כשאמר משה, ודא שחטאך יגלה אותך, הוא לא התכוון, כולם יגלו על חטאך. אם השבטים מעבר הירדן לא יעמדו בהבטחתם, זה יהיה חטא נגד ה' וכל העם, וחטאם יהיה ברור לכל. במקום זאת, האזהרה של משה שהם יכולים להיות בטוחים שהחטא שלהם יגלה אותם מרמזת על הטבע המוזר-אך-אמיתי של החטא.בכמה מקומות בתנ'ך מתואר החטא במונחים שגורמים לו להיראות כאילו הוא יצור חי עם שכל ורצון משלו. אלוהים מזהיר בפיוטי את קין שהחטא משתופף בדלתך; הוא רוצה לקבל אותך, אבל אתה חייב לשלוט בו (בראשית ד:7). ג'יימס מסביר כיצד, באופן פיגורטיבי, אנשים נגררים משם על ידי התשוקה הרעה של עצמם ומפתים אותם. ואז, לאחר שהרצון התעבר, הוא מוליד חטא; והחטא, כשהוא בוגר, מוליד מוות (יעקב א':14–15). פאולוס, ברומיים ז':14–25, מתאר את החטא כאילו הוא יצור החי בתוכו, משעבד אותו בניגוד לרצונו וגורם לו לעשות את מה שהוא עצמו שונא ומגנה: זה כבר לא אני שעושה את זה, אלא זה חטא חי בי שעושה זאת (פסוק 20).

בהצהרה ודא שחטאך יגלה לך מתגלה תעלומת החטא. טבעו של החטא הוא כזה שבין אם אחרים יגלו את חטאך ובין אם לאו, החטא שלך יגלה אותך. אי אפשר לברוח מההשלכות. החטא נושא בתוכו את הכוח להחזיר לחוטא, והחזר של החטא הוא גיהנום. אל תחשוב אפילו על להשתעשע בחטא. אי אפשר לאלף, לברוח או להתנער ממנו. לא משנה כמה בטוח אתה חושב שאתה, אם אתה חוטא, החטא שלך יגלה אותך.

אזהרת משה לשבטי ישראל, תהיו בטוחים שחטאכם יגלה אתכם, מהדהד על ידי פאולוס: אל תלכו שולל: אי אפשר ללעוג לאלוהים. אדם קוצר מה שהוא זורע. מי שזרע לרצות את בשרו, מן הבשר יקצור חורבן; מי שזורע כדי לרצות את הרוח, מהרוח יקצור חיי נצח (גלטים ו':7-8). הדרך היחידה להימלט מהשלכות החטא היא לקבל מחילה על חטאכם על ידי אמונה במותו ובתחייתו של המשיח (רומים י':9; יוחנן א' ב':2; התגלות א':5).

Top